Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 16/2017/QĐ-UBND 28/4/2017 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của cổng TTĐT
2. 523/QĐ-UBND 20/4/2017 Về việc ban hành KH kiểm tra công tác cải cách hành chính
3. 451/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc Thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic
4. 426/QĐ-UBND 17/3/2017 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính
5. 77/QĐ-UBND 23/2/2017 Về việc Thay đổi thành viên ban tiếp công dân
6. 16/QĐ-UBND 23/2/2017 Về việc Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm
7. 06/QĐ-UBND 23/1/2017 Về việc Ban hành quy đinh đăng ký quy ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua năm
8. 02/QĐ-UBND 19/1/2017 Về việc Kiện toàn lại các khối cụm thi đua
9. 2107/QĐ-UBND 28/12/2016 Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư XD huyện Minh Long
10. 2010/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá 02 năm 2015-2016
11. 2009/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc Công nhận thôn,cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016
12. 746/QĐ-UBND 18/7/2016 Về việc kiện toàn BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Minh Long
13. 717/QĐ-UBND 8/7/2016 Về việc phê duyệt danh sách CCVC được quy hoạch dự nguồn các chức danh Hiệu trưởng, phó HT
14. 694/QĐ-UBND 29/6/2016 Về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện
15. 661/QĐ-UBND 15/6/2016 Về việc bàn hành KH triển khai thực hiện chương trình phòng chống mua bán người
16. 642/QĐ-UBND 9/6/2016 Về việc kiện toàn BCĐ công tác phòng không nhân dân
17. 43/QĐ-UBND 10/5/2016 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Minh Long, GĐ 2016-2020
18. 39/QĐ-UBND 25/4/2016 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn huyện Minh Long
19. 447/QĐ-UBND 20/4/2016 Về việc thành lập BCĐ thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo
20. 37/QĐ-UBND 20/4/2016 Về việc giao quyền tự chủ tự chịu trahc nhiệm về biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp côg lập
21. 2179/QĐ-UBND 8/4/2016 Về việc kiện toàn BCĐ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008
22. 410/QĐ-UBND 1/4/2016 Về việc thành lập BCĐ chiến dịch tiêm vac xin Sởi rubella
23. 402/QĐ-UBND 31/3/2016 Về việc kiện toàn Hội đồng phổ biến GDPL huyện Minh Long
24. 69/QĐ-UBND 30/3/2016 Về việc ban hành KHHĐ kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn huyện
25. 86/QĐ-UBND 25/3/2016 Về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và PTBV, giai đoạn 2016-2020
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 055 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn