Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 50/QĐ-UBND 31/1/2018 Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 trên địa bàn huyện
2. 212/QĐ-UBND 20/11/2017 Về việc ban hành chương trình công tác năm 2018
3. 84/QĐ-UBND 30/6/2017 Về việc phê duyệt KH thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo
4. 792/QĐ-UBND 30/6/2017 Về việc thành lập đoàn kiểm tra và tổ giúp việc đoàn kiểm tra
5. 75/QĐ-UBND 22/6/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý và sd nhãn hiệu chứng nhận chè MLong
6. 70/QĐ-UBND 20/6/2017 Về việc thay đổi QĐ ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân huyện Minh Long
7. 16/2017/QĐ-UBND 28/4/2017 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của cổng TTĐT
8. 523/QĐ-UBND 20/4/2017 Về việc ban hành KH kiểm tra công tác cải cách hành chính
9. 451/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc Thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic
10. 426/QĐ-UBND 17/3/2017 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính
11. 77/QĐ-UBND 23/2/2017 Về việc Thay đổi thành viên ban tiếp công dân
12. 16/QĐ-UBND 23/2/2017 Về việc Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm
13. 06/QĐ-UBND 23/1/2017 Về việc Ban hành quy đinh đăng ký quy ước thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua năm
14. 02/QĐ-UBND 19/1/2017 Về việc Kiện toàn lại các khối cụm thi đua
15. 2107/QĐ-UBND 28/12/2016 Về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BQLDA đầu tư XD huyện Minh Long
16. 2010/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá 02 năm 2015-2016
17. 2009/QĐ-UBND 28/11/2016 Về việc Công nhận thôn,cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2016
18. 746/QĐ-UBND 18/7/2016 Về việc kiện toàn BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Minh Long
19. 717/QĐ-UBND 8/7/2016 Về việc phê duyệt danh sách CCVC được quy hoạch dự nguồn các chức danh Hiệu trưởng, phó HT
20. 694/QĐ-UBND 29/6/2016 Về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện
21. 661/QĐ-UBND 15/6/2016 Về việc bàn hành KH triển khai thực hiện chương trình phòng chống mua bán người
22. 642/QĐ-UBND 9/6/2016 Về việc kiện toàn BCĐ công tác phòng không nhân dân
23. 43/QĐ-UBND 10/5/2016 Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Minh Long, GĐ 2016-2020
24. 39/QĐ-UBND 25/4/2016 Về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016 trên địa bàn huyện Minh Long
25. 447/QĐ-UBND 20/4/2016 Về việc thành lập BCĐ thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn