Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 487/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả tuần 49
2. 485/BC-UBND 12/12/2018 Về việc tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử thành phần uỷ ban nhân dân huyện minh long năm 2018
3. 915/UBND-KTTH 11/12/2018 Về việc cho chủ trương điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: trường mẫu giáo long sơn
4. 574/HĐND 11/12/2018 Về việc thống nhất phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017 chưa sửa dụng và dùng nguồn kinh phí thu tiền sử dụng đất năm 2018 thực hiện một số nhiệm vụ
5. 571/TTr-HĐND 11/12/2018 V/v xin chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban và thành viên BPC HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
6. 489/BC-UBND 11/12/2018 Về việc thực hiện đề án "xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" năm 2018 trên địa bàn huyện
7. 488/BC-UBND 11/12/2018 Về việc báo cáo kết quả cấp phát gạo cho học sinh đợt 2 học kỳ I (03 tháng) và nhu cầu hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2017-2018
8. 486/BC-UBND 11/12/2018 Về việc 01 năm tình hình triển khai luật hỗ trợ DNNVV huyện minh long
9. 122/TTr-UBND 11/12/2018 Về việc xin phê duyệt danh sách bổ sung và thay thế người có uy tín năm 2019 theo quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
10. 912/UBND-NC 9/12/2018 Về việc báo cáo số liệu về diện tích tự nhiên, hộ gia đình và số nhân khẩu của thôn, tổ dân phố
11. 911/UBND-KTTH 9/12/2018 Về việc phát động toàn dân ra quân diệt chuột trong vụ đông xuân 2018-2019
12. 910/UBND-KTTH 9/12/2018 Về việc cho thực hiện kiểm toán báo cáo giải quyết toán các dự án hoàn thành do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện quản lý
13. 909/UBND-NC 9/12/2018 Về việc đề nghị phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện
14. 908/UBND-NC 9/12/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác QLNN về thanh niên năm 2018
15. 907/UBND-KTTH 9/12/2018 V/v góp ý nội dung Đề án thành lập thị trấn Minh Long
16. 900/UBND-KTTH 9/12/2018 V/v tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 12/11/2018 thay thế tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Minh Long
17. 893/UBND-KTTH 9/12/2018 V/v giải trình, bổ sung hồ sơ phục vụ xem xét điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Minh Long
18. 77-80/QĐ-UBND 9/12/2018 Thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng để xây dựng công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài
19. 708/UBND-KTTH 9/12/2018 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng
20. 567/HĐND 9/12/2018 V/v xin ý kiến tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp cuối năm) HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
21. 561/BC-HĐND 9/12/2018 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX
22. 484/BC-UBND 9/12/2018 Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
23. 483/BC-UBND 9/12/2018 Công tác thanh tra, công tác TCD, Giải quyết KNTC, công tác PCTN năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
24. 481/BC-UBND 9/12/2018 Công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo TTATGT
25. 480/BC-UBND 9/12/2018 Tình hình trkhai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /68 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn