Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 670/QĐ-UBND 11/7/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Nghĩa trang nhân dân các thôn xã Thanh An
2. 53/TTr-UBND 11/7/2019 V/v xin chủ trương để thực hiện, đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng ba cho Nhân dân và Cán bộ huyện Minh Long
3. 52/TTr-UBND 11/7/2019 V/v đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng ba
4. 494/UBND-VX 11/7/2019 Về việc đăng ký danh sách tham gia cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo huyện Minh Long năm 2019
5. 493/UBND-KTTH 11/7/2019 Về việc xử lý hộ bà Đinh Thị Bé, Làng Ren, Long Môn bán trâu đực giống thuộc Dự án trâu
6. 491/UBND-NC 11/7/2019 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
7. 490/UBND-KTTH 11/7/2019 Về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập Thị trấn Minh Long
8. 487/UBND-KTTH 11/7/2019 Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo Quy định tài chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn TQN
9. 482/UBND-KTTH 11/7/2019 V/v xây dựng báo cáo Tài chính nhà nước
10. 459/UBND-NC 11/7/2019 V/v xin điều chỉnh thông tin đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt II năm 2019 của huyện Minh Long
11. 445/UBND-KTTH 11/7/2019 V/v cho chủ trưởng và giao chủ đầu tư đối với các công trình sửa chữa, nâng cấp trường lớp học năm 2019
12. 283/BC-UBND 11/7/2019 Về việc Rà soát dân cư vùng bị ảnh hưởng do thiên tai và vùng ĐBKK trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
13. 275/BC-UBND 11/7/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019
14. 74/KH-UBND 10/7/2019 Về việc Thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" gđ 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Minh Long
15. 717/TB-HĐND 10/7/2019 Về việc Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019), HDND huyện Minh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
16. 716/QĐ-HĐND 10/7/2019 V/v triệu tập Kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019), HĐND huyện Minh Long khóa XI,nhiệm kỳ 2016-2021
17. 715/BC-HĐND 10/7/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của BCT "Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020" và NQ số 49-NQ/TW của BCT "Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"
18. 489/UBND-KTTH 10/7/2019 Về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Chính phủ tại NQ số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019
19. 488/UBND-KTTH 10/7/2019 Về việc tham gia góp ý dự thảo NQHDND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
20. 486/UBND-VX 10/7/2019 Về việc tiếp tục thực hiện việc rà soát, thủ tục hồ sơ đề nghị xét duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế
21. 485/UBND-VX 10/7/2019 Về việc phục vụ kỳ họp HDND huyện lần thứ 11, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
22. 483/UBND-VX 10/7/2019 Về việc chọn xét hộ gia đình nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đồng bào DTTS huyện Minh Long
23. 481/UBND-VX 10/7/2019 Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, XKLĐGQVL
24. 41/TB-UBND 10/7/2019 V/v thu hồi đất của các tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đường bờ tả sông Phước Giang
25. 40/TB-UBND 10/7/2019 V/v thu hồi đất của các tổ chức hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Trường MG Thanh An
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /125 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn