Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
226. 106/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện
227. 23/3/2019 Tuần 13
228. 647/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện,cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 03 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019
229. 646/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
230. 203/UBND-KTTH 21/3/2019 Về việc thống nhất dự thảo thông tư hướng dẫn nghị định số 83/2018/NĐ-CP
231. 965/UBND-KTTH 15/3/2019 V/v giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định dự toán cp lập KH BVMT các dự án, công tình trên địa bàn huyện Minh Long
232. 96/BC-UBND 15/3/2019 Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán theo Thông báo số 471/TB-KVIII ngày 30/11/2018 của KTNNKVIII
233. 87/BC-UBND 15/3/2019 Công tác Giải quyết KNTC của công dân trong công tác thu hồi, bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để xây dựng các dự án phát triển KT-XH, QP-AN gđ 2017-2018
234. 86/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo công tác TCD xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng quý I nhiệm vụ quý II năm 2019
235. 85/BC-UBND 15/3/2019 V/v đánh giá tổng kết tình hình thực hiện NQ số 63 và QĐ số 22 của TTCP
236. 83/BC-UBND 15/3/2019 V/v số lượng tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đâu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới trên địa bàn huyện Minh Long
237. 78/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
238. 72/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách gđ 2011-2020
239. 643/TB-HĐND 15/3/2019 Về việc kết luận của chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với thường trực HĐND xã long môn về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
240. 63/BC-UBND 15/3/2019 V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND UBND các cấp trên địa bàn huyện Minh Long nhiệm kỳ 2014-2018
241. 204/QĐ-UBND 15/3/2019 Về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2014-2018
242. 177/UBND-VX 15/3/2019 Về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do hàn điện
243. 175/UBND-KTTH 15/3/2019 Về việc danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 - 2025
244. 172/UBND-NC 15/3/2019 Về việc xin ý kiến góp ý về dự thảo đề án thành lập trung tâm truyền thông - văn hoá - thể thao huyện minh long
245. 171/UBND-NC 15/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2019
246. 160/UBND-KTTH 15/3/2019 Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất các chương trình trong năm 2019 và những năm tiếp theo
247. 1311/QĐ-UBND 15/3/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường từ Đồi Ba Cụm đi Hà Bôi
248. 131/UBND-NC 15/3/2019 V/v báo cáo số lượng biên chế công chức HĐLĐ theo NĐ 68 của các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã hợp nhất khối Đảng
249. 102/BC-UBND 15/3/2019 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
250. 100/BC-UBND 15/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn