Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
226. 382/UBND-NC 28/5/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó tai nạn hàng không dân dụng
227. 361/UBND-NC 28/5/2019 V/v chấn chỉnh công tác báo cáo và bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
228. 246/QĐ-UBND 28/5/2019 V/v phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đập Suối Dâu; Hạng mục: Đập, kênh và các công trình trên kênh
229. 202/BC-UBND 28/5/2019 V/v rà soát việc sử dụng đất, tài sản công đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước
230. 200/BC-UBND 28/5/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 21 (từ ngày 20-24/5/2019) và kế hoạch tuần 22 của UBND huyện
231. 198/BC-UBND 28/5/2019 Sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện
232. 195/BC-UBND 28/5/2019 Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
233. 673/TTr-HĐND 27/5/2019 V/v xin chủ trương tổ chức đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm của HDND huyện Minh Long năm 2019
234. 672/TTr-HĐND 27/5/2019 V/v xin chủ trương tổ chức kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
235. 53a/QĐ-UBND 27/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang
236. 476/QĐ-UBND 27/5/2019 Phê duyệt Dự toán chi phí Lập kế hoạch BVMT công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
237. 461/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây dựng nhà làm việc xã đội Long Mai
238. 457/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây mới đập La Ta xã Long Hiệp
239. 455/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân tộc nhân ĐHĐB các DTTS huyện lần thứ III năm 2019
240. 432/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố
241. 421/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
242. 381/UBND-NC 27/5/2019 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
243. 32/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 05 phòng, sân vườn, nhà xe
244. 201/BC-UBND 27/5/2019 Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
245. 197/BC-UBND 27/5/2019 Kết quả thực hiện Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của BLĐTBXH
246. 184/BC-UBND 27/5/2019 Về việc Sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của BCT về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
247. 27/5/2019 Tuần 22
248. 49/KH-UBND 24/5/2019 Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQGGNBV năm 2019 trên địa bàn huyện
249. 380/UBND-KTTH 24/5/2019 V/v tham gia ý kiến đối với dự án Thủy điện Long Sơn
250. 379/UBND-KTTH 24/5/2019 đảm bảo cung cấp nguồn điện trong ngày 01/6/2019 phục vụ Đại hội đại biểu DTTS huyện Minh Long lần thứ III năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn