Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 263/UBND-KTTH 16/4/2019 Về việc tự tổ chức tháo dở công trình: Cổng chào huyện Minh Long, khi nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 624
27. 242/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Thanh An
28. 241/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Long Sơn
29. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
30. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
31. 1332/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
32. 658/HDND 15/4/2019 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019
33. 645a/KH-HDND 15/4/2019 V/v tổ chức thực hện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo chuyên đề năm 2019
34. 41/KH-UBND 15/4/2019 Thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
35. 320/QĐ-UBND 15/4/2019 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Minh Long"
36. 304/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 kiểm toán công trình: Trường THCS Long Hiệp
37. 303/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
38. 302/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 01 giám sát thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
39. 300/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
40. 299/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v kiện toàn BCĐ và VPTTBCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Minh Long
41. 277/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Sơn
42. 276/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Mai
43. 268/UBND-NC 15/4/2019 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang", "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
44. 265/UBND-KTTH 15/4/2019 Về việc đăng ký danh sách cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký HTX
45. 244/UBND-NC 15/4/2019 V/v báo cáo danh sách đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có cung cấp các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao
46. 242/UBND - VX 15/4/2019 V/v đồng ý việc trích dẫn nguồn tin trang/cổng TTĐT huyện
47. 240/UBND-NC 15/4/2019 V/v góp ý dự thảo QĐ về việc công bố danh mục TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên đbàn tỉnh
48. 217/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v cung cấp thông tin,số liệu kết cấu hạ tầng giao thông trên đbàn huyện Minh Long
49. 20/TB-UBND 15/4/2019 Kết luận của đ/c Võ Đình Tiến - CTUBND huyện - Trưởng BCĐ các CTMTQG huyện tại buổi làm việc với UBND xã Long Sơn về tình hình thực hiện CTMTQGXD NTM trên đbàn xã
50. 145/BC-UBND 15/4/2019 Về việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn