Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 65/KH-UBND 17/6/2019 Tổ chức thực hiện công tác Kiểm tra liên ngành về tình hình thực hiện pháp luật kinh doanh trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
27. 565/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
28. 562/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt điều chỉnh danh sách thay đổi địa chỉ và nhu cầu vay vốn làm nhà ở 167, năm 2019 tại QĐ số 193/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của CT UBND huyện Minh Long
29. 561/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh Văn Măm, Hà Bôi, Long Hiệp làm chủ dự án
30. 560/QĐ-UBND 17/6/2019 V/v bàn giao công trình: Xây dựng nhà làm việc xã đội Thanh An
31. 535/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB để xây dựng công trình: Cổng chào huyện Minh Long
32. 45/TTr-UBND 17/6/2019 V/v xin chủ trương nhân sự bổ nhiệm Ban giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
33. 423/UBND-VX 17/6/2019 Về việc triệu tập đại biểu tham dự Diễn đàn Trẻ em cấp tỉnh năm 2019
34. 232/BC-UBND 17/6/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7/2019
35. 231/BC-UBND 17/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 24 (từ ngày 10-14/6/2019)
36. 225/BC-UBND 17/6/2019 V/v 10 năm thực hiện CTMTQGXDNTM gđ 2010-2020 đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn huyện Minh Long
37. 22/BC-VP 17/6/2019 Về tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất của VP huyện Minh Long
38. 60/NQ-HĐND 14/6/2019 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh UVUBND huyện Minh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
39. 59/NQ-HĐND 14/6/2019 V/v miễn nhiệm chức danh UVUBND huyện Minh Long Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
40. 58/NQ-HĐND 14/6/2019 V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐBHĐND huyện Minh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
41. 57/NQ-HĐND 14/6/2019 Về danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020 CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện Minh Long
42. 56/NQ-HĐND 14/6/2019 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Xây dựng tượng đài Chiến thắng Minh Long
43. 553/QĐ-UBND 14/6/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 03 giám sát xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
44. 55/NQ-HĐND 14/6/2019 Thông qua Đề án thành lập thị trấn Minh Long thuộc huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
45. 54/NQ-HĐND 14/6/2019 Về danh mục dự án và kế hoạch vốn sửa chữa, nâng cấp các công trình trên địa bàn huyện năm 2019
46. 53/NQ-HĐND 14/6/2019 Về danh mục dự án và kế hoạch duy tu bảo dưỡng nguồn KP sự nghiệp thuộc CTMTQGGNBV năm 2019
47. 422/UBND-VX 14/6/2019 V/v báo cáo khắc phục các kiến nghị sau giám sát của TTHĐND và các Ban HĐND huyện trong năm 2018
48. 1963/QĐ-UBND 14/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán đo đạc trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc GPMB công trình: KDC thôn 2, Long Hiệp
49. 14/6/2019 Tuần 25
50. 555/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 02 giám sát thi công xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn