Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 409/UBND-NC 10/6/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy năm 2019
102. 408/UBND-NC 10/6/2019 V/v đề nghị tự rà soát và báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra KT-XH trong năm 2018
103. 407/UBND-NC 10/6/2019 V/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của UBND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội cờ bạc trên địa bàn
104. 406/UBND-NC 10/6/2019 V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra
105. 405/UBND-KTTH 10/6/2019 V/v đồng ý cho chủ trương thanh lý tài sản tại Trường TH Long Hiệp và trường THCS Thanh An
106. 404/UBND-NC 10/6/2019 V/v đồng ý tiếp nhận giáo viên thuyên chuyển công tác
107. 40/TTr-UBND 10/6/2019 V/v bổ sung CCVC thuộc đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Minh Long theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP
108. 36/TB-UBND 10/6/2019 V/v nghỉ hưu đối với ông Trần Như Trí, Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Long
109. 222/BC-UBND 10/6/2019 Tình hình hoạt động, công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2019
110. 221/BC-UBND 10/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 23 và kế hoạch tuần 24 của UBND huyện
111. 219/BC-UBND 10/6/2019 V/v Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
112. 02/BC-BCĐ 10/6/2019 Tình hình, kết quả công tác PCCC và CNCH trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện
113. 540/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
114. 539/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 2)
115. 403/UBND-KTTH 7/6/2019 V/v cung cấp tài liệu để phục vụ công tác thanh tra việc quản lý, tài sản công
116. 402/UBND-VX 7/6/2019 V/v phối hợp chuẩn bị báo cáo để làm việc với Ban đại diện NCT TQN
117. 220/BC-UBND 7/6/2019 Công tác Thanh tra; TCD, GQKN, TC; Công tác PCTN Quý II; 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
118. 218/BC-UBND 7/6/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP; NQ số 35/NQ-CP; CT số 26/CT-TTg và CT số 07/CT-TTg của huyện Minh Long quý II năm 2019
119. 217/BC-UBND 7/6/2019 BC Thuyết minh Quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2018
120. 7/6/2019 Tuần 24
121. 689/BC-ĐGS 6/6/2019 Kết quả giám sát về việc thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn huyện gđ 2016-2019
122. 688/BC-HĐND 6/6/2019 Tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
123. 663/BC-ĐGS 6/6/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Minh Long, gđ 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 tại P.VHTT huyện
124. 658a/KH-HDND 6/6/2019 Tổ chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm cho ĐB HĐND huyện năm 2019
125. 511/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v kiện toàn Hội đồng TĐ-KT huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn