Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 142/BC-UBND 9/4/2019 Về việc xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dtts&mn, vùng có điều kiện đbkk
102. 140/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch trên địa bàn huỵên
103. 138/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Tình hình trkhai thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
104. 137/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dtts theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg nay là QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và QĐ 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long năm 2017-2018
105. 135/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả giải quyết ý kiến Kết luận của Bí thư Huyện uỷ tại buổi TXĐT trực tiếp với Nhân dân các xã trên địa bàn huyện năm 2018
106. 655/TB-HDND 8/4/2019 Về việc Thời gian làm việc của TTHDND huyện với TTHDND xã Long Sơn
107. 654/HDND 8/4/2019 Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019
108. 252/UBND-KTTH 8/4/2019 Về việc Khẩn trương cung cấp sô liêu hô sơ kiêm toán
109. 249/UBND-NC 8/4/2019 Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ PTPKTHT đối với ông Lý Chánh
110. 134/BC-UBND 8/4/2019 Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2018
111. 13/CV-VP 8/4/2019 Về việc cử công chức tham gia Đoàn thanh tra công tác TCD, PCTN
112. 5/4/2019 Tuần 15
113. 71/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của BBT khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
114. 39/KH-UBND 3/4/2019 Về việc Trkhai "Tháng hành động vì ATTP" năm 2019 trên đbàn huyện Minh Long
115. 243/UBND-VX 3/4/2019 Về việc giới thiệu thành viên BCĐ đổi mới chương trình SGK giáo dục PT
116. 241/UBND-KTTH 3/4/2019 V/v đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của CP trên đbàn huyện Minh Long gđ 2019-2025 và sau năm 2025
117. 238/uBND-NC 3/4/2019 Về việc đề nghị báo cáo kết quả hoạt động TTGDNN-GDTX huyện Minh Long
118. 235/UBND-KTTH 3/4/2019 Về việc chuyển nguồn đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019
119. 132/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của BTVTU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" trên đbàn huyện
120. 131/BC-UBND 3/4/2019 Về việc kết quả KT-XH đạt được trong 30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi
121. 130/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW (Khoá IX) về công tác dân tộc
122. 129/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Kết quả cấp phát gạo cho học sinh học kì II năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ
123. 128/BC-UBND 1/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 13 và kế hoạch tuần 14 của UBND huyện
124. 127/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Tình hình sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn huyện Minh Long
125. 38/KH-UBND 29/3/2019 Về việc kế hoạch tiêm vắc xin LMLM cho đàn gia súc đợt I năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn