Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 510/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà
127. 509/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 1)
128. 508/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v thành lập Hội đồng định giá và đấu thầu gói thầu: Toàn bộ diện tích mặt nước công trình Hồ chứa nước Biều Qua
129. 504/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: KDC thôn 3, xã Long Hiệp
130. 489/QĐ-UBND 6/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 3 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đ.xã: Tuyến từ trạm hạ thế đến hố Bà Phi
131. 420/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Hảo, thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
132. 419/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Bá, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
133. 418/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Vân, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
134. 417/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Nghít và bà Đinh Thị Bưởi, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
135. 416/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Minh Xuân và bà Trần Thị Thu, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
136. 415/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Thành Long và bà Đào Thị Tín, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
137. 414/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Kính và bà Nguyễn Thị Hương, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
138. 413/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị Đào, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
139. 412/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Tấn Đạt, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
140. 411/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Đinh Thị In, Mai Lãnh Trung, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
141. 408/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Phương và bà Ngô Thị Hoa, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
142. 1364/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt Dự án vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long
143. 686/HDND 5/6/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
144. 685/TB-HDND 5/6/2019 Thời gian làm việc của TTHĐND với TTHĐND xã Long Mai về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND năm 2019
145. 684/BC-ĐGS 5/6/2019 Kết quả giám sát việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2016-2019
146. 683/BC-HDND 5/6/2019 Kết quả hoạt động của TT, các Ban, Tổ ĐB, ĐBHĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
147. 519/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v phân khai KP cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
148. 518/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v hỗ trợ KP đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
149. 514/QĐ-UBND 5/6/2019 Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
150. 503/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn