Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 502/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
152. 401/UBND-NC 5/6/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên đbàn tỉnh Quảng Ngãi
153. 400/UBND-KTTH 5/6/2019 V/v xin phân bổ nguồn KP chi thực hiện Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Minh Long năm 2019
154. 38/TTr-UBND 5/6/2019 V/v xin chủ trương lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công gói thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Minh Long
155. 35/QĐ-UBND 5/6/2019 Ban hành CTHĐ của UBND huyện thực hiện QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và QĐ số 364/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
156. 34/TB-UBND 5/6/2019 V/v dừng tuyển dụng giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND huyện Minh Long năm 2019
157. 216/BC-UBND 5/6/2019 Thay đổi số liệu Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 thuộc ngân sách nhà nước theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC tại Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện
158. 213/BC-UBND 5/6/2019 V/v giải trình một số nội dung tại Báo cáo thẩm tra số 676/BC-HĐND ngày 29/5/2016 của HĐND huyện về Đề án: Thành lập thị trấn huyện Minh Long
159. 20/BC-VP 5/6/2019 Công tác TCD, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; PCTN trong Quý II, 6 tháng đầu năm 2019
160. 491/QĐ-UBND 4/6/2019 V/v ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Minh Long năm 2019
161. 399/UBND-VX 4/6/2019 V/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của Thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5
162. 397/UBND-KTTH 4/6/2019 V/v rà soát, bổ sung, đề xuất danh mục dự kiến đầu tư năm 2020, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn gđ 2016-2020
163. 59/KH-UBND 3/6/2019 Triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
164. 500/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v thành lập Trường Tiểu học Long Mai
165. 499/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v thành lập Trường mầm non Ánh Dương
166. 498/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 04 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nâng cập chợ Trung tâm cụm xã Long Sơn
167. 478/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua xã Long Môn
168. 477/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An, huyện Minh Long
169. 459/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán gói thầu thi công và tổng dự toán điều chỉnh công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
170. 458/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
171. 398/UBND-NC 3/6/2019 V/v chuẩn bị các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Tổ kiểm tra 20 Tỉnh
172. 396/UBND-NC 3/6/2019 V/v xin bổ sung nhu cầu vị trí tuyển dụng giáo viên năm 2019
173. 395/UBND-NC 3/6/2019 V/v đăng ký danh sách CBCC cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo QĐ số 1600/QĐ-TTg của TTCP
174. 393/UBND-NC 3/6/2019 V/v danh sách viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
175. 391/UBND-NC 3/6/2019 V/v danh sách cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tham gia lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn