Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 239/QĐ-UBND 26/3/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT đầu tư khẩn cấp công trình: Khắc phục khẩn cấp công trình Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mum (gđ 2)
152. 220/UBND-KTTH 26/3/2019 Về việc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra
153. 213/UBND-VX 26/3/2019 V/v mời Chuyên viên Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn, tập huấn Chữ ký số cho CBCC huyện Minh Long.
154. 117/BC-UBND 26/3/2019 Về việc tống hợp số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo 2 năm liên tục giai đoạn 2017-2018, số trẻ em mẫu giáo, học sinh con của hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo trên đ
155. 649/HĐND 25/3/2019 V/v đề xuất các nội dung giám sát trong năm 2020
156. 238/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện minh long
157. 236/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện minh long năm 2019
158. 218/UBND-NC 25/3/2019 Về việc tổng kết 05 năm thi hành luật hoà giải cơ sở năm 2013 trên địa bàn huyện
159. 216/UBND-KTTH 25/3/2019 Về việc cử thành viên tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
160. 214/UBND-NC 25/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 124/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
161. 120/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả hoạt động tuần 12
162. 119/BC-UBND 25/3/2019 Về việc báo cáo thực trạng quy mô mạng lưới trường, lớp đội ngũ, cơ sở vật chất
163. 65/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và căm cọc GPMB XDCT: Đường bờ hữu sông phước Giang, huyện MLong
164. 1959/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
165. 178/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v giao bà Lê Thị Ngọc Phương làm công tác kế toán cho phòng NNPTNT huyện Mlong
166. 177/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ông Phạm Văn Tha, PCT UBMTTQVN kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân xã Long Hiệp
167. 176/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
168. 175/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
169. 174/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhậ thầu gói thầu số 05: Kiểm toán công trình XD đập La Ta xã LHiệp
170. 163/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Mai
171. 162/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Sơn hạng mục:05 phòng sân vườn, nhà xe
172. 154/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình:Tuyến thôn 3 Hà Bôi
173. 152/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường MG LHiệp
174. 151/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
175. 1344/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS An Môn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn