Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 650/TB-HĐND 26/3/2019 Về việc thống báo kết luận của thường trực HĐND huyện tại cuộc họp trực báo quý I/2019
177. 239/QĐ-UBND 26/3/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT đầu tư khẩn cấp công trình: Khắc phục khẩn cấp công trình Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mum (gđ 2)
178. 220/UBND-KTTH 26/3/2019 Về việc cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra
179. 213/UBND-VX 26/3/2019 V/v mời Chuyên viên Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn, tập huấn Chữ ký số cho CBCC huyện Minh Long.
180. 117/BC-UBND 26/3/2019 Về việc tống hợp số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo 2 năm liên tục giai đoạn 2017-2018, số trẻ em mẫu giáo, học sinh con của hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo trên đ
181. 649/HĐND 25/3/2019 V/v đề xuất các nội dung giám sát trong năm 2020
182. 238/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện minh long
183. 236/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện minh long năm 2019
184. 218/UBND-NC 25/3/2019 Về việc tổng kết 05 năm thi hành luật hoà giải cơ sở năm 2013 trên địa bàn huyện
185. 216/UBND-KTTH 25/3/2019 Về việc cử thành viên tổ giúp việc hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
186. 214/UBND-NC 25/3/2019 Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng theo quyết định số 124/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
187. 120/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả hoạt động tuần 12
188. 119/BC-UBND 25/3/2019 Về việc báo cáo thực trạng quy mô mạng lưới trường, lớp đội ngũ, cơ sở vật chất
189. 65/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và căm cọc GPMB XDCT: Đường bờ hữu sông phước Giang, huyện MLong
190. 1959/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
191. 178/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v giao bà Lê Thị Ngọc Phương làm công tác kế toán cho phòng NNPTNT huyện Mlong
192. 177/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ông Phạm Văn Tha, PCT UBMTTQVN kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân xã Long Hiệp
193. 176/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
194. 175/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
195. 174/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhậ thầu gói thầu số 05: Kiểm toán công trình XD đập La Ta xã LHiệp
196. 163/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Mai
197. 162/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Sơn hạng mục:05 phòng sân vườn, nhà xe
198. 154/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình:Tuyến thôn 3 Hà Bôi
199. 152/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường MG LHiệp
200. 151/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /98 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn