Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
201. 492-493/QĐ-UBND 30/5/2019 V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng; Trợ cấp BTXH
202. 45/KH-UBND 30/5/2019 Công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
203. 389/UBND-KTTH 30/5/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Minh Long
204. 388/UBND-KTTH 30/5/2019 Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám trên địa bàn tỉnh
205. 206/BC-UBND 30/5/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của TTCP
206. 196a/BC-UBND 30/5/2019 V/v thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn huyện Minh Long
207. 57/KH-UBND 29/5/2019 Tuyên truyền việc sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn trên địa bàn huyện
208. 56/KH-UBND 29/5/2019 Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974-17/8/2019)
209. 488/QĐ-UBND 29/5/2019 V/v Phê duyệt Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện nhiệm kỳ 2018-2023
210. 481/QĐ-UBND 29/5/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
211. 480/QĐ-UBND 29/5/2019 V/v chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 02 Bảo hiểm công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
212. 479/QĐ-UBND 29/5/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 01 giám sát xây dựng công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
213. 460/QĐ-UBND 29/5/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 04 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
214. 387/UBND-KTTH 29/5/2019 V/v thống nhất cho thực hiện Nâng cấp, sửa chữa nhà kho BQLDA
215. 386/UBND-VX 29/5/2019 Về việc Phục vụ kỳ họp HDND huyện lần thứ 9, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
216. 36/TTr-UBND 29/5/2019 V/v đăng ký thuê tư vấn chuyển đổi xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện Minh Long
217. 205/BC-UBND 29/5/2019 V/v rà soát khoảng cách và địa bàn làm căn cứ thực hiện chế độ cho học sinh vùng ĐBKK
218. 1335/QĐ-UBND 29/5/2019 V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát lập báo cáo KTKT công trình: Tượng đài chiến thắng Minh Long
219. 675/QĐ-HĐND 28/5/2019 Về việc triệu tập Kỳ họp lần thứ 9 (kỳ họp bất thưởng), HDND huyện Minh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
220. 487/QĐ-UBND 28/5/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 03 Lập kế hoạch BVMT công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
221. 486/QĐ-UBND 28/5/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 02 Bảo hiểm xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
222. 485/QĐ-UBND 28/5/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 01 giám sát thi công xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
223. 385/UBND-KTTH 28/5/2019 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
224. 384/UBND-NC 28/5/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 1/01/2019 của Bộ chính trị
225. 383/UBND-KTTH 28/5/2019 V/v cho chủ trương đấu thầu quyền nuôi và khai thác cá tại Hồ chứa nước Biều Qua thuộc thôn Biều Qua, xã Long Sơn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /117 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn