Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
201. 237/QĐ-UBND 23/3/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 05 phòng, sân vườn, nhà xe
202. 234/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Minh Long năm 2019
203. 233/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
204. 232/QĐ-UBND 23/3/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi huyện minh long
205. 230/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 2 lập kế hoạch BVMT công trình: Tuyến thôn 3 - Hà Bôi
206. 229/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 1 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Hiệp
207. 222/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Nâng cấp chợ trung tâm cụm xã Long Sơn
208. 221/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Khu thể thao xã Long Sơn
209. 220/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình:Đường xã Tuyến thôn Gò Nay - Thôn Gò Tranh Giữa
210. 218/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đường giản dân tỉnh lộ 624-Xóm ông Tiên
211. 210/UBND-VX 23/3/2019 V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng huyện Minh Long (17/8/1974-17/8/2019)
212. 209/UBND-NC 23/3/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự phật giáo
213. 208/UBND-NC 23/3/2019 Về việc đề nghị công nhận và miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
214. 207/UBND-NC 23/3/2019 Về việc danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019
215. 202/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v góp ý quy định "Một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp giữa ngành Điện và các cơ quan quản lý nhà nước
216. 200/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc thống nhất về dự thảo quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
217. 199/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi
218. 197/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc góp ý dự thảo quy định thủ tục, quy trình luân chuyển hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
219. 196/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: đường bờ hữu sông phước giang, huyện minh long
220. 195/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc tham gia góp ý đối với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của chính phủ
221. 193/UBND-VX 23/3/2019 Về việc đăng ký triển khai phần mềm một cửa dùng chung năm 2019
222. 190/UBND-KTTH 23/3/2019 Về việc góp ý dự thảo quyết định thay thế quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh
223. 181/UBND-VX 23/3/2019 V/v tham gia ý kiến Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ NTLS huyện Minh Long, NTLS Xã Long Sơn và 02 nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thuộc 02 Xã Thanh An và Long Môn
224. 178/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
225. 17/TB-UBND 23/3/2019 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai thực hiện lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do cấp xã quản lý, sử dụng; thực hiện việc đo đạc bổ sung đất lâm nghiệp, lập h
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /97 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn