Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 462-475/QĐ-UBND 27/5/2019 V/v trợ cấp BTXH (14)
2. 440-441/QĐ-UBND 17/5/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội (02)
3. 427-429/QĐ-UBND 14/5/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do Đinh Văn Hòa, Phạm Thị Út, Đinh Vàng làm chủ dự án
4. 299/UBND-VX 26/4/2019 V/v hỗ trợ đào tạo và tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
5. 285-298/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội (14)
6. 194/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm do ông Nguyễn Tấn Xí, Minh Xuân, Long Mai làm chủ dự án
7. 188/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
8. 170-172/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
9. 205-210/QĐ-UBND 15/3/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
10. 101/BC-UBND 15/3/2019 Về việc số liệu hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số qua các năm 2016 - 2018 trên địa bàn huyện minh long
11. 95/BC-UBND 12/3/2019 Về việc tình hình thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018
12. 193/QĐ-UBND 12/3/2019 Về việc phê duyệt danh sách đăng ký vay vốn làm nhà ở 167, năm 2019 theo quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/08/2015 của thủ tướng chính phủ
13. 180/QĐ-UBND 8/3/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn do bà Đinh Thị Liệu, Diệp Thượng, Thanh An làm chủ dự án
14. 110/UBND-VX 25/2/2019 Về việc triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân bị sứt môi, chẻ vòm, sẹo bỏng co rút, dính ngón và sụp mi năm 2019
15. 85-90/QĐ-UBND 19/2/2019 V/v thôi hưởng TCBTXH hàng tháng
16. 64/QĐ-UBND 15/2/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh Văn Chiều, Làng Ren, Long Môn làm chủ dự án
17. 63/QĐ-UBND 13/2/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh Gôi và bà Đinh Thị Su, Hà Bôi, Long Hiệp làm chủ dự án
18. 62/QĐ-UBND 13/2/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh Văn Kết, Gò Rộc, Thanh An làm chủ dự án
19. 59/QĐ-UBND 12/2/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
20. 58/QĐ-UBND 12/2/2019 Phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
21. 71/UBND-VX 1/2/2019 Về việc báo cáo số liêu nguoi tham gia kháng chiến
22. 67/UBND-VX 29/1/2019 Về việc báo cáo về chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người DTTS thuộc vùng DTTS và miền núi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện minh long
23. 26-29/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng (Đinh Ngoi, Đinh Thị Nghiêm, Lê Văn Lộc) và hỗ trợ chi phí mai táng (Đinh Anh, Đinh Tấy, Lê Văn Bang); trợ cấp BTXH đối với bà Trần Thị Loan
24. 1560/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh La Vê, Biều Qua, Long Sơn làm chủ dự án
25. 1911-1917/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội
  1    2    3     /3 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn