Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 01/TB-TTr 8/1/2019 TBKL Thanh tra việc chấp hành PL trong quản lý, sử dụng đất và giải quyết TTHC về đất đai tại UBND 3 Xã Long Môn, Thanh An, Long Hiệp
2. 77a/TB-UBND 26/10/2017 Về việc Thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ trong 3 tháng cuối năm
3. 02/QĐ-TTH 20/7/2017 Về việc ban hành bảng phân công nhiệm vụ cho công chức và người lao động thuộc cơ quan Thanh tra huyện Minh Long.
4. 792/QĐ-UBND 30/6/2017 Về việc thành lập đoàn kiểm tra và tổ giúp việc đoàn kiểm tra
5. 107/UBND-NC 27/2/2017 Về việc đôn đốc trả lời đơn của công dân
6. 215/BC-UBND 22/9/2016 tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn huyện trong năm 2015 liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số
7. 139/BC-UBND 6/7/2016 Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2016
/1 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn