Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 110/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
2. 829/UBND-KTTH 8/11/2018 Về việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công
3. 710/UBND-KTTH 29/9/2018 V/v tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
4. 360/BC-UBND 29/9/2018 V/v rà soát các nội dung đề xuất mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2018
5. 139/UBND-KTTH 13/3/2018 Về việc tổ chức thực hiện thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của bộ trưởng bộ tài chính
6. 598/UBND-KTTH 4/12/2017 Về việc Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu KTXH
7. 767/UBND-KTTH 1/12/2017 Về việc khẩn trương thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư năm 2017
8. 370/BC-UBND 18/10/2017 Về việc Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
9. 338/BC-UBND 22/9/2017 Về việc kết quả thực hiện KT-XH
10. 327/BC-UBND 18/9/2017 Về việc công tác chỉ đạo của UBND huyện về PT KT-XH
11. 413/UBND-KTTH 19/7/2017 Về việc Tổng hợp giao và giải ngân vốn ngân sách nhà nước
12. 75/QĐ-UBND 22/6/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý và sd nhãn hiệu chứng nhận chè MLong
13. 304/UBND-KTTH 29/5/2017 Về việc XD báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2017
14. 523/QĐ-UBND 20/4/2017 Về việc ban hành KH kiểm tra công tác cải cách hành chính
15. 90/BC-UBND 20/3/2017 Về việc tình hình thực hiện phát triển KTXH đảm bảo QPAN quý I
16. 89/UBND-KTTH 21/2/2017 Về việc quan tâm hỗ trợ kp cho người hiến máu
17. 230/BC-UBND 30/9/2016 kết quả triển khai và tỷ lệ giải ngân vốn chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện
18. 194/BC-UBND 1/9/2016 Kết quả thực hiện nghị quyết 30a, chương trình 135 và kinh phí định canh, định cư cho đồng bào DTTS năm 2015
19. 192/BC-UBND 30/8/2016 Kết quả thực hiện chương trình 135 năm 2015 và tình hình triển khai chương trình 135 năm 2016
20. 191/BC-UBND 29/8/2016 Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai đoạn 2011-2015
21. 165/BC-UBND 4/8/2016 Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2016
22. 160/BC-UBND 28/7/2016 vv lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 của huyện Minh Long
23. 131/BC-UBND 28/6/2016 Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016
/1 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn