Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 356/BC-UBND 26/9/2018 Thực hiện việc tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp
2. 355/BC-UBND 26/9/2018 V/v rà soát các địa điểm quy hoạch xử lý rác thải trên đbàn huyện Minh Long
3. 351/BC-UBND 21/9/2018 V/v trkhai thực hiện Quy hoạch nghĩa trang trên đbàn huyện MLong
4. 62/TTr-UBND 11/9/2018 V/v xin hỗ trợ KP đầu tư xây dựng công trình: Trường THCS Thanh An; Hạng mục: 6 phòng 2 tầng và nhà hiệu bộ 2 tầng
5. 61/TTr-UBND 11/9/2018 V/v xin hỗ trợ KP đầu tư xây dựng công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 4 phòng 2 tầng
6. 60/TTr-UBND 11/9/2018 V/v xin hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
7. 659/UBND-KTTH 25/10/2017 Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2017
8. 88/KH-UBND 23/10/2017 Về việc thực hiện đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội
9. 861/PC-VP 19/8/2017 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực CNTT và Truyền thông
10. 60/KH-UBND 17/7/2017 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan huyện Minh Long năm 2018
11. 773/QĐ-UBND 27/6/2017 Về việc thành lập BQL dự án ứng dụng kỹ thuật nuôi trâu
12. 05/KH-UBND 20/1/2017 Về việc Tổ chức tuyên truyền thực hiện đề án
13. 31/UBND-KTTH 18/1/2017 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016
14. 130/BC-UBND 28/6/2016 Kết quả thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2016
/1 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn