Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 205/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
2. 191/UBND-KTTH 23/3/2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày nước Thế giới năm 2019"
3. 12/TB-UBND 23/3/2019 V/v thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Cổng chào huyện Minh Long
4. 11/TB-UBND 23/3/2019 Thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang quản lý, sử dụng đất để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
5. 11/QĐ-UBND 23/3/2019 V/v thu hồi GCN QSD đất đã cấp cho ông Đinh Văn Thành và bà Đinh Thị Be, xã Long Môn
6. 105/UBND-KTTH 15/3/2019 V/v phê duyệt loại đất, diện tích, chủ sử dụng đất để làm căn cứ áp giá bồi thường XDCT: Đường bờ hữ sông phước Giang huyện Minh ong
7. 98/BC-UBND 12/3/2019 Về việc các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện minh long
8. 76/BC-UBND 7/3/2019 Về việc vấn đề môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện minh long
9. 50/BC-UBND 15/2/2019 Về việc kết quả thống kê đất đai năm 2018
10. 49/BC-UBND 15/2/2019 Về việc xác định nhu cầu chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
11. 70/UBND-KTTH 31/1/2019 Về việc cho chủ trương khai thác quỹ đất do UBND xã long hiệp quản lý để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019
12. 14/BC-UBND 15/1/2019 Về việc kết quả thực hiện chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
13. 14/QĐ-UBND 14/1/2019 V/v thành lập Tổ tư vấn xác định vị trí, diện tích, trữ lượng, định giá, thẩm định hồ sơ đấu giá, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên đbàn huyện năm 2019
14. 02/TTr-UBND 14/1/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Minh Long
15. 04/QĐ-UBND 11/1/2019 V/v giao đất cho ông Nguyễn Ngọc Duệ, Gò Rộc, Thanh An
16. 83/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Long Sơn, huyện Minh Long
17. 91-109/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng để xây dựng: KDC Thôn 2, Long Hiệp
18. 84/QĐ-UBND 25/12/2018 Giao đất cho 07 hộ gia đình, cá nhân tại điểm ĐCĐC Hà Liệt
19. 512/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chi tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020
20. 1584/QĐ-UBND 25/12/2018 Phê duyệt phương án bồi thường, hồ trợ tái định cư và GPMB để xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
21. 496/BC-UBND 24/12/2018 Về việc kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020,thực hiện trong năm 2018
22. 495/BC-UBND 24/12/2018 Về việc rà soát, tổng hợp dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt
23. 494/BC-UBND 14/12/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
24. 81/QĐ-UBND 11/12/2018 V/v hủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Đinh Cà Nú và bà Đinh Thị Thú, Biều Qua, Long Sơn
25. 74/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Bùi Trọng Nghĩa, Diệp Thượng, Thanh An
  1    2    3     /3 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn