Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 14/QĐ-UBND 14/1/2019 V/v thành lập Tổ tư vấn xác định vị trí, diện tích, trữ lượng, định giá, thẩm định hồ sơ đấu giá, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên đbàn huyện năm 2019
27. 02/TTr-UBND 14/1/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Minh Long
28. 04/QĐ-UBND 11/1/2019 V/v giao đất cho ông Nguyễn Ngọc Duệ, Gò Rộc, Thanh An
29. 83/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v thu hồi GCN quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại xã Long Sơn, huyện Minh Long
30. 91-109/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng để xây dựng: KDC Thôn 2, Long Hiệp
31. 84/QĐ-UBND 25/12/2018 Giao đất cho 07 hộ gia đình, cá nhân tại điểm ĐCĐC Hà Liệt
32. 512/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chi tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020
33. 1584/QĐ-UBND 25/12/2018 Phê duyệt phương án bồi thường, hồ trợ tái định cư và GPMB để xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
34. 496/BC-UBND 24/12/2018 Về việc kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020,thực hiện trong năm 2018
35. 495/BC-UBND 24/12/2018 Về việc rà soát, tổng hợp dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt
36. 494/BC-UBND 14/12/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
37. 81/QĐ-UBND 11/12/2018 V/v hủy GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ ông Đinh Cà Nú và bà Đinh Thị Thú, Biều Qua, Long Sơn
38. 74/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Bùi Trọng Nghĩa, Diệp Thượng, Thanh An
39. 870/UBND-KTTH 22/11/2018 Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện
40. 443/BC-UBND 22/11/2018 Tình hình thực hiện QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, đấu giá cát bồi tụ; Khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện Minh Long
41. 33/GXN-UBND 16/11/2018 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, xã Long Hiệp
42. 99/TTr-UBND 10/11/2018 V/v thu hồi một phần diện tích đất mà BQLDA ĐTXD huyện Minh Long không còn nhu cầu sử dụng để giao cho UBND Xã Long Hiệp quản lý
43. 72/QĐ-UBND 10/11/2018 V/v thu hồi GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân tại Xã Long Sơn
44. 68-71/QĐ-UBND 10/11/2018 V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất để xây dựng công trình: Hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước các tuyến đường Trung tâm Xã Long Hiệp
45. 67/QĐ-UBND 6/11/2018 V/v thu hồi đất của bà Đinh Thị Long, Hà Liệt, Long Hiệp
46. 66/QĐ-UBND 6/11/2018 V/v thu hồi GCN QSD đất đã cấp cho hộ ông Đinh Văn Thiên, bà Đinh Thị Méo, Mai Lãnh Thượng, Long Mai
47. 817/UBND-KTTH 2/11/2018 V/v xác nhận loại đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất và đề nghị thẩm định bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất thực hiện công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài
48. 58/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thu hồi đất của Ông Đinh Văn Trúc
49. 57/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thu hồi đất của Bà Trần Thị Bé
50. 56/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thu hồi GCN QSD đất của ông Ngô Tài
   1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn