Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 194/UBND-VX 18/3/2019 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019
2. 60-61/QĐ-UBND 13/2/2019 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng
3. 07/UBND-VX 8/1/2019 Về việc khẳng định số liệu kế hoạch thực hiện BHYT cho các nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ năm 2019
4. 906/UBND-VX 5/12/2018 Về việc lập và gửi danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ phát sinh nghèo, phát sinh cận nghèo năm 2018
5. 898/UBND-VX 5/12/2018 Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại xã long môn
6. 869/UBND-VX 22/11/2018 Về việc triển khai công tác bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
7. 845/UBND-NC 14/11/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em
8. 830/UBND-VX 8/11/2018 Về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH MTV PanKo tam thăng, quảng nam
9. 100/KH-UBND 2/11/2018 Về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện minh long năm 2018
10. 787/UBND-VX 31/10/2018 V/v xin giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho đổi tượng hưởng chế độ 62/2011/QĐ-TTg
11. 1319/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thôi hưởng TCXH hàng tháng và hỗ trợ mai táng phí đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ
12. 1224-1228/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH
13. 1275/QĐ-UBND 26/10/2018 V/v thôi hưởng TCBTXH hàng tháng đối với bà Đỗ Thị Tuân
14. 800/UBND-VX 24/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
15. 1107/QĐ-UBND 3/10/2018 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH và hỗ trợ chi phí mai táng
16. 1068-1075 26/9/2018 V/v trợ cấp BTXH
17. 1004/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại các xã trên địa bàn huyện minh long
18. 75/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin về trẻ em và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn huyện Minh Long
19. 606/UBND-VX 14/8/2018 Về việc rà soát, hướng dẫn hoạt động của cơ sở chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo
20. 769/QĐ-UBND 7/8/2018 V/v trợ cấp BTXH cho bà Võ Thị Vân, Sơn Châu, Long Sơn
21. 517/UBND-VX 11/7/2018 Về việc quản lý, chi trả trợ cấp hàng tháng, một lần cho người có công trên địa bàn huyện Minh Long
22. 515/UBND-VX 11/7/2018 Về việc truyền thông công tác trẻ em năm 2018
23. 514/UBND-VX 11/7/2018 Về việc đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện trong 6 tháng cuối năm 2018
24. 484/UBND-VX 5/7/2018 Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
25. 483/UBND-VX 5/7/2018 Về việc xin bổ sung đối tượng thực hiện BHYT năm 2018
  1    2     /2 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn