Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 410/UBND-VX 10/6/2019 V/v rà soát tăng, giảm và điều chỉnh đối tượng BTXH năm 2019
2. 208/BC-UBND 3/6/2019 Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Minh Long
3. 334/UBND-VX 13/5/2019 V/v tăng cường quản lý hoạt động dịch vụ việc làm
4. 52/KH-UBND 10/5/2019 Tổ chức triển khai Tháng hành động vì Trẻ em năm 2019
5. 50/KH-UBND 3/5/2019 Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Minh Long năm 2019
6. 289/UBND-VX 22/4/2019 V/v xét chọn trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em cấp Tỉnh năm 2019
7. 281-284/QĐ-UBND(04) 11/4/2019 điều chỉnh diện đối tượng và mức trợ cấp BTXH
8. 206/UBND-VX 21/3/2019 Về việc triển khai thực hiện thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019
9. 194/UBND-VX 18/3/2019 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2019
10. 60-61/QĐ-UBND 13/2/2019 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng
11. 07/UBND-VX 8/1/2019 Về việc khẳng định số liệu kế hoạch thực hiện BHYT cho các nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ năm 2019
12. 906/UBND-VX 5/12/2018 Về việc lập và gửi danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ phát sinh nghèo, phát sinh cận nghèo năm 2018
13. 898/UBND-VX 5/12/2018 Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại xã long môn
14. 869/UBND-VX 22/11/2018 Về việc triển khai công tác bảo vệ trẻ em theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
15. 845/UBND-NC 14/11/2018 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em
16. 830/UBND-VX 8/11/2018 Về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại công ty TNHH MTV PanKo tam thăng, quảng nam
17. 100/KH-UBND 2/11/2018 Về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện minh long năm 2018
18. 787/UBND-VX 31/10/2018 V/v xin giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho đổi tượng hưởng chế độ 62/2011/QĐ-TTg
19. 1319/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thôi hưởng TCXH hàng tháng và hỗ trợ mai táng phí đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ
20. 1224-1228/QĐ-UBND 31/10/2018 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH
21. 1275/QĐ-UBND 26/10/2018 V/v thôi hưởng TCBTXH hàng tháng đối với bà Đỗ Thị Tuân
22. 800/UBND-VX 24/10/2018 Về việc chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
23. 1107/QĐ-UBND 3/10/2018 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH và hỗ trợ chi phí mai táng
24. 1068-1075 26/9/2018 V/v trợ cấp BTXH
25. 1004/QĐ-UBND 17/9/2018 Về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại các xã trên địa bàn huyện minh long
  1    2    3     /3 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn