Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 432/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng huyện minh long năm 2018
2. 850/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã
3. 849/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
4. 94/TB-UBND 14/11/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai chủ trương đầu tư dự án vùng chuyên canh cây chè huyện minh long
5. 848/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh quảng ngãi
6. 847/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc lập kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2019
7. 844/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc xây dựng dự toán thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện minh long
8. 843/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
9. 99/KH-UBND 10/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên đbàn huyện Minh Long
10. 824/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v góp ý Dự thảo "Đề án mỗi Xã một sản phẩm" Tỉnh Quảng Ngãi gđ 2018-2020, định hướng đến năm 2030
11. 786/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v thống nhất về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên đbàn tỉnh Quảng Ngãi
12. 746/UBND-KTTH 28/10/2018 V/v xác nhận danh mục cây trồng
13. 683/UBND-KTTH 14/9/2018 Về việc thực hiện trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
14. 661/UBND-KTTH 13/9/2018 Về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
15. 660/UBND-KTTH 12/9/2018 Về việc kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến luật lâm nghiệp của UBND huyện
16. 867/QĐ-UBND 24/8/2018 Về việc thành lập ban quản lý dự án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long
17. 291/BC-UBND 13/8/2018 Về việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện Minh Long
18. 580/UBND-KTTH 6/8/2018 Về việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện Minh Long
19. 534/UBND-KTTH 19/7/2018 Về việc tập trung phòng trừ sâu bệnh, chuột hại lúa vụ hè thu 2018
20. 533/UBND-KTTH 19/7/2018 Về việc tham gia góp ý nội dung dự thảo thông tư quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
21. 251/BC-UBND 10/7/2018 Về việc số liệu cây mía thu hoạch vụ 2017-2018
22. 09/CT-UBND 6/7/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2018
23. 469/UBND-KTTH 29/6/2018 Về việc thống nhất giao hạt kiểm lâm huyện xây dựng và thực hiện phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long năm 2018
24. 239/BC-UBND 29/6/2018 Về việc kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long
25. 424/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện
  1    2     /2 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn