Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 351/UBND-KTTH 20/5/2019 V/v điều chỉnh danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện
2. 174/BC-UBND 8/5/2019 Sơ kết Sản xuất Nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và vụ mùa năm 2019
3. 317/UBND-KTTH 6/5/2019 V/v đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG XDNTM gđ 2010-2020 trên đbàn huyện
4. 316/UBND-KTTH 6/5/2019 V/v rà soát, xây dựng bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
5. 28/TB-UBND 4/5/2019 Kết luận của đồng chí ĐInh Văn Điết, PCT UBND huyện tại Hội nghị Sơ kết sản xuất Nông, lâm nghiệp vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2019
6. 273/UBND-KTTH 18/4/2019 V/v thống nhất kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQGGNBV năm 2019
7. 245/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXDNTM gđ 2010-2020 trên đbàn tỉnh
8. 143/BC-UBND 11/4/2019 Về việc Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên đbàn huyện Minh Long
9. 226/UBND-KTTH 29/3/2019 V/v thống nhất số liệu Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng
10. 146/UBND-KTTH 7/3/2019 Về việc điều tra phát hiện loài sâu keo mùa thu Spodoptera frugiperda
11. 16/KH-UBND 13/2/2019 Về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới huyện minh long năm 2019
12. 15/KH-UBND 13/2/2019 Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Minh Long 2019
13. 40/BC-UBND 31/1/2019 Về việc thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh quảng ngãi
14. 68/UBND-KTTH 29/1/2019 Về việc phòng ngừa bệnh đạo ôn lá
15. 50/UBND-KTTH 28/1/2019 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ đông xuân 2018-2019 trước, trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019
16. 54/UBND-KTTH 23/1/2019 Về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi 2019
17. 48/UBND-KTTH 22/1/2019 Về việc góp ý dự thảo quyết định và danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
18. 21/UBND-KTTH 11/1/2019 Về việc đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018-2019
19. 507/BC-UBND 9/1/2019 Kết quả kiên cố hóa kênh mương thủy lợi loại III năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
20. 01/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v tiêu hủy đàn gia cầm bị nhiễm bệnh cúm A(H5N6) của ông Đinh Lố, Mai Lãnh Thượng, xã Long Mai, huyện Minh Long
21. 919/UBND-KTTH 13/12/2018 Về việc thực hiện lịch thời vụ, cơ cấu giống và một số giải pháp kỹ thuật chủ yếu cho nuôi trồng thuỷ sản năm 2019
22. 103/TB-UBND 13/12/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại hội nghị trực báo đánh giá tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
23. 914/UBND-KTTH 11/12/2018 Về việc báo cáo kết quả đàu tư xây dựng công trình thuỷ lợi phục vụ tưới và thực hiện kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi loại III năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
24. 110/KH-UBND 11/12/2018 Về việc kiểm tra tình hình thực hiện các dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 30a/2008/NQ-CP của chính phủ nguồn vốn năm 2017, chuyển sang thực hiện năm 2018
25. 913/UBND-KTTH 9/12/2018 Về việc báo cáo công tác nước sạch nông thôn và định hướng giai đoạn mới
  1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn