Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 7348/UBND-NNTN 9/12/2018 Văn bản kèm theo Công văn 913/UBND-KTTH
27. 101/TB-UBND 5/12/2018 Về việc kết luận của đồng chí Võ Đình Tiến, chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã long sơn về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã
28. 465/BC-UBND 4/12/2018 Về việc kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện minh long (giai đoạn 2013-2020)
29. 34/CT-UBND 30/11/2018 Về việc phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019
30. 884/UBND-KTTH 29/11/2018 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2018-2019
31. 454/BC-UBND 29/11/2018 V/v rà soát, lập danh mục dự án phòng, chống thiên tai cấp bách
32. 102/TB-UBND 29/11/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019
33. 443/BC-UBND 27/11/2018 Tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018; Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch trọng tâm năm 2019
34. 874/UBND-KTTH 26/11/2018 Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
35. 449/BC-UBND 26/11/2018 Về việc tình hình thực hiện thuê đất theo quy định của luật đất đai năm 2013
36. 866/UBND-KTTH 24/11/2018 Hướng dẫn Lịch thời vụ và cơ cấu giống một số cây trồng chính sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
37. 1411/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết sản xuất, trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Bưởi da xanh, Mít thái xã Long Sơn gđ 2018-2020
38. 1410/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết trong chăn nuôi Bò cái lai ZeBu sinh sản và tiêu thụ sản phẩm xã Long Môn gđ 2018-2020
39. 1409/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết sản xuất, trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm Hươu lấy nhung xã Long Sơn gđ 2018-2020
40. 1396/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt Kế hoạch LCNT Dự án Mô hình nhóm hộ: Trồng cây Cau hàng niên thuộc Chương trình 30a năm 2018 xã Long Sơn
41. 1395/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án mô hình nhóm hộ trồng cây Cau hàng niên thuộc chương trình 30a năm 2018 xã Long Mai
42. 1368/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án mô hình nhóm hộ trồng cây Keo lai cấy mô, nuôi Bò cái, trâu cái sinh sản thuộc chương trình 30a năm 2018 xã Long Sơn
43. 865/UBND-KTTH 21/11/2018 Về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
44. 375/BC-UBND 21/11/2018 V/v đề xuất chủ trương lập Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long gđ 2019-2023
45. 432/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng huyện minh long năm 2018
46. 850/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã
47. 849/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
48. 94/TB-UBND 14/11/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai chủ trương đầu tư dự án vùng chuyên canh cây chè huyện minh long
49. 848/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh quảng ngãi
50. 847/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc lập kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2019
   1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn