Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 454/BC-UBND 29/11/2018 V/v rà soát, lập danh mục dự án phòng, chống thiên tai cấp bách
27. 102/TB-UBND 29/11/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019
28. 443/BC-UBND 27/11/2018 Tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018; Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch trọng tâm năm 2019
29. 874/UBND-KTTH 26/11/2018 Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
30. 449/BC-UBND 26/11/2018 Về việc tình hình thực hiện thuê đất theo quy định của luật đất đai năm 2013
31. 866/UBND-KTTH 24/11/2018 Hướng dẫn Lịch thời vụ và cơ cấu giống một số cây trồng chính sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019
32. 1411/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết sản xuất, trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả: Bưởi da xanh, Mít thái xã Long Sơn gđ 2018-2020
33. 1410/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết trong chăn nuôi Bò cái lai ZeBu sinh sản và tiêu thụ sản phẩm xã Long Môn gđ 2018-2020
34. 1409/QĐ-UBND 24/11/2018 Phê duyệt dự án liên kết sản xuất, trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm Hươu lấy nhung xã Long Sơn gđ 2018-2020
35. 1396/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt Kế hoạch LCNT Dự án Mô hình nhóm hộ: Trồng cây Cau hàng niên thuộc Chương trình 30a năm 2018 xã Long Sơn
36. 1395/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án mô hình nhóm hộ trồng cây Cau hàng niên thuộc chương trình 30a năm 2018 xã Long Mai
37. 1368/QĐ-UBND 24/11/2018 V/v Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án mô hình nhóm hộ trồng cây Keo lai cấy mô, nuôi Bò cái, trâu cái sinh sản thuộc chương trình 30a năm 2018 xã Long Sơn
38. 865/UBND-KTTH 21/11/2018 Về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
39. 375/BC-UBND 21/11/2018 V/v đề xuất chủ trương lập Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long gđ 2019-2023
40. 432/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng huyện minh long năm 2018
41. 850/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp xã
42. 849/UBND-KTTH 15/11/2018 Về việc đề xuất nhu cầu trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
43. 94/TB-UBND 14/11/2018 Về việc kết luận của đồng chí Đinh Văn Điết, phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai chủ trương đầu tư dự án vùng chuyên canh cây chè huyện minh long
44. 848/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại tỉnh quảng ngãi
45. 847/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc lập kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2019
46. 844/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc xây dựng dự toán thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện minh long
47. 843/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
48. 99/KH-UBND 10/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên đbàn huyện Minh Long
49. 824/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v góp ý Dự thảo "Đề án mỗi Xã một sản phẩm" Tỉnh Quảng Ngãi gđ 2018-2020, định hướng đến năm 2030
50. 786/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v thống nhất về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên đbàn tỉnh Quảng Ngãi
   1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn