Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51. 844/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc xây dựng dự toán thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện minh long
52. 843/UBND-KTTH 14/11/2018 Về việc góp ý dự thảo bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
53. 99/KH-UBND 10/11/2018 Triển khai thực hiện Đề án phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên đbàn huyện Minh Long
54. 824/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v góp ý Dự thảo "Đề án mỗi Xã một sản phẩm" Tỉnh Quảng Ngãi gđ 2018-2020, định hướng đến năm 2030
55. 786/UBND-KTTH 10/11/2018 V/v thống nhất về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên đbàn tỉnh Quảng Ngãi
56. 746/UBND-KTTH 28/10/2018 V/v xác nhận danh mục cây trồng
57. 683/UBND-KTTH 14/9/2018 Về việc thực hiện trồng đường băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới giữa các loại rừng
58. 661/UBND-KTTH 13/9/2018 Về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
59. 660/UBND-KTTH 12/9/2018 Về việc kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến luật lâm nghiệp của UBND huyện
60. 867/QĐ-UBND 24/8/2018 Về việc thành lập ban quản lý dự án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long
61. 291/BC-UBND 13/8/2018 Về việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện Minh Long
62. 580/UBND-KTTH 6/8/2018 Về việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện Minh Long
63. 534/UBND-KTTH 19/7/2018 Về việc tập trung phòng trừ sâu bệnh, chuột hại lúa vụ hè thu 2018
64. 533/UBND-KTTH 19/7/2018 Về việc tham gia góp ý nội dung dự thảo thông tư quy định điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
65. 251/BC-UBND 10/7/2018 Về việc số liệu cây mía thu hoạch vụ 2017-2018
66. 09/CT-UBND 6/7/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2018
67. 469/UBND-KTTH 29/6/2018 Về việc thống nhất giao hạt kiểm lâm huyện xây dựng và thực hiện phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long năm 2018
68. 239/BC-UBND 29/6/2018 Về việc kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long
69. 424/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện
70. 345/UBND-KTTH 16/5/2018 Về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
71. 343/UBND-KTTH 16/5/2018 Về việc nghiệm thu diện tích, biện pháp tưới, tiêu năm 2018 và lập dự toán kinh phí cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2019 trên địa bàn huyện
72. 29/TB-UBND 16/5/2018 Về việc thông báo kết luận của đồng chí đinh văn điết, phó chủ tịch UBND huyện Minh Long tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2017-2018; triển khai kế hoạch vụ hè thu 2018
73. 27/TB-UBND 15/5/2018 Về việc thông báo lịch làm việc và khảo sát vùng chuyên canh chè huyện Minh Long
74. 164/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện minh long
75. 163/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 22-KH/HU ngày 03/10/2016 của ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của tỉnh uỷ khoá XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
   1    2    3    4     /4 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn