Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 53/2018/NQ-HĐND 8/1/2019 V/v sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn Chương trình 30a gđ 2016-2020
2. 45-52/NQ-HĐND 8/1/2019 Về việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân huyện minh long, kỳ họp thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
3. 44/NQ-HĐND 8/1/2019 Về việc nhiệm vụ đầu tư công năm 2019
4. 43/NQ-HĐND 8/1/2019 Về việc dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
5. 42/NQ-HĐND 8/1/2019 Về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
6. 41/NQ-HĐND 9/12/2018 Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long
7. 40/NQ-HĐND 13/11/2018 Về việc bổ sung danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
8. 39/2018/NQ-HĐND 13/11/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại khoản 1 điều 1 nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
9. 37/NQ-HĐND 6/9/2018 Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
10. 36/NQ-HĐND 6/8/2018 Về việc danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018 để thực hiện đầu tư năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
11. 35/NQ-HĐND 6/8/2018 Về việc nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
12. 38/NQ-HDND 24/7/2018 Về việc chương trình giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện minh long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
13. 332/HĐND 17/11/2017 Về việc đính chính các nghị quyết của HDND huyện
/1 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn