Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 15/GP-UBND 20/5/2019 Giấy Phép khai thác khoáng sản
2. 17/5/2019 Tuần 21
3. 38/HD-UBND 14/5/2019 V/v tổ chức và quản lý trung tâm học tập cộng đồng
4. 32/TTr-UBND 14/5/2019 V/v xin thông qua Nghị quyết HĐND huyện Đề án Thành lập Thị trấn Minh Long
5. 14/5/2019 Lịch Tuần điều chỉnh
6. 10/5/2019 Tuần 20
7. 31/TTr-UBND 8/5/2019 V/v xin chủ trương sử dụng các nguồn KP ngân sách huyện năm 2019 chưa phân bổ và các nguồn khác
8. 14/GXN-UBND 8/5/2019 V/v GXN Đăng ký kế hoạch BVMT công trình: Trường MG Long Hiệp
9. 13/GXN-UBND 8/5/2019 V/v GXN Đăng ký kế hoạch BVMT công trình: Tuyến thôn 3 - Hà Bôi
10. 7/5/2019 Đổi lịch tuần 19
11. 4/5/2019 Tuần 19
12. 26/TTr-UBND 3/5/2019 V/v đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc gđ 2014-2019 trên địa bàn huyện
13. 2/5/2019 Đổi lại Lịch tuần 18-19
14. 26/4/2019 Tuần 18, 19
15. 16/TTr-UBND 25/4/2019 V/v xin thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020 CTMTQGXDNTM
16. 25/TTr-UBND 24/4/2019 Thành lập trung tâm Truyền thông - VHTT huyện Minh Long
17. 22/4/2019 Tuần 17
18. 06/GXN-UBND 15/4/2019 V/v Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Đường bờ hữu sông Phước Giang
19. 05/GXN-UBND 15/4/2019 V/v Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Công trình hoàn thện Lưới điện tiếp nhận khu vực huyện Minh Long, TQN năm 2019
20. 15/4/2019 Đổi lại lịch tuần 16
21. 24/TTr-UBND 12/4/2019 Về việc bổ sung Cán bộ thuộc đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của UBND huyện ML theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP
22. 12/4/2019 Tuần 16
23. 07-09/GXN-UBND 10/4/2019 GXN Đăng ký kế hoạch BVMT các Dự án: Trường MG Long Sơn; Trường MG Long Mai; KDC thôn 2 Long Hiệp
24. 22/TTr-UBND 9/4/2019 Về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án: Cầu sông Phước Giang (thôn 2 Long Hiệp đi qua)
25. 5/4/2019 Tuần 15
  1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn