Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 36/GXN-UBND 17/12/2018 GXN Đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: KDC Thôn 3, Long Hiệp
2. 14/12/2018 Lịch 51
3. 125/TTr-UBND 13/12/2018 Về việc xin chủ trương bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Long
4. 571/TTr-HĐND 11/12/2018 V/v xin chủ trương miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban và thành viên BPC HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
5. 122/TTr-UBND 11/12/2018 Về việc xin phê duyệt danh sách bổ sung và thay thế người có uy tín năm 2019 theo quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
6. 121/TTr-UBND 9/12/2018 V/v xin KP để đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố xã Thanh An
7. 9/12/2018 Về việc lịch làm việc tuần 50
8. 30/11/2018 Tuần 49
9. 111/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các Trường học trên địa bàn huyện Minh Long
10. 110/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin ý kiến dùng nguồn KP thu tiền sử dụng đất năm 2018 thực hiện một số nhiệm vụ
11. 108/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP sửa chữa, khắc phục tuyến đường: Thanh An - Công Loan
12. 109/TTr-UBND 27/11/2018 Về việc đề nghị khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018
13. 26/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 48
14. 107/TTr-UBND 21/11/2018 V/v thẩm định dự toán KP nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2/2018 theo NĐ 108/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2015
15. 106/TTr-UBND 21/11/2018 Về việc đề nghị kiểm tra công nhận huyện minh long duy trì giữ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm 2018
16. 100/TTr-UBND 19/11/2018 V/v đề nghị xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2018
17. 33/GXN-UBND 16/11/2018 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, xã Long Hiệp
18. 103/TTr-UBND 16/11/2018 V/v phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017
19. 16/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 47
20. 105/TTr-UBND 15/11/2018 V/v bổ sung Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho CB, CC, VC đợt I năm 2019 của UBND huyện Minh Long
21. 104/TTr-UBND 15/11/2018 Về việc đề nghị bổ sung dự án: nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu gia bảo và quy hoạch sử dụng đất huyện minh long đến năm 2020
22. 76/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
23. 75/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin ý kiến, chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
24. 102/TTr-UBND 14/11/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
25. 101/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP đầu tư xây dựng Trường học trên địa bàn huyện Minh Long
  1    2    3    4    5     /5 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn