Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 53/TTr-UBND 11/7/2019 V/v xin chủ trương để thực hiện, đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng ba cho Nhân dân và Cán bộ huyện Minh Long
2. 52/TTr-UBND 11/7/2019 V/v đề nghị khen thưởng Huân chương lao động hạng ba
3. 705/TTr-HĐND 5/7/2019 V/v xin ý kiến tổ chức kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp giữa năm 2019) HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
4. 28 5/7/2019 Về việc lịch tuần 28
5. 20/GXN-UBND 5/7/2019 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
6. 19/GXN-UBND 5/7/2019 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
7. 27/TTr-VP 4/7/2019 Về việc đề nghị khen thưởng cho người có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể
8. 18/GXN-UBND 3/7/2019 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
9. 2/7/2019 Đổi lịch
10. 30/TTr-UBND 1/7/2019 V/v xin thông qua NQ về danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa, nâng cấp các công trình trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
11. 29/TTr-UBND 1/7/2019 V/v xin thông qua NQ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Xây dựng tượng đài Chiến thắng Minh Long
12. 28/TTr-UBND 1/7/2019 V/v thông qua NQ về danh mục và kế hoạch duy tu bảo dưỡng nguồn KP sự nghiệp CTMTQG GNBV năm 2019
13. 27/TTr-UBND 1/7/2019 V/v xin thông qua NQ về danh mục các dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
14. 61/NQ-HĐND 28/6/2019 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Minh Long
15. 28/6/2019 Tuần 27
16. 47/TTr-UBND 25/6/2019 V/v đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Minh Long
17. 693/TTr-HĐND 24/6/2019 V/v xin chủ trương tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
18. 46/TTr-UBND 24/6/2019 V/v xin thông qua NQ HĐND huyện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Minh Long
19. 42/TTr-UBND 24/6/2019 V/v sắp xếp, sáp nhập các Thôn trên địa bàn huyện Minh Long
20. 21/6/2019 Lịch tuần 26
21. 45/TTr-UBND 17/6/2019 V/v xin chủ trương nhân sự bổ nhiệm Ban giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện
22. 14/6/2019 Tuần 25
23. 44/TTr-UBND 12/6/2019 V/v xin thẩm định Đề án: Thành lập Thị trấn Minh Long
24. 41/TTr-UBND 10/6/2019 V/v chủ trương và KP sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học và thực hiện các nhiệm vụ cho các Trường trên địa bàn huyện Minh Long
25. 40/TTr-UBND 10/6/2019 V/v bổ sung CCVC thuộc đối tượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 của UBND huyện Minh Long theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của CP
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /9 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn