Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51. 107/TTr-UBND 21/11/2018 V/v thẩm định dự toán KP nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2/2018 theo NĐ 108/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2015
52. 106/TTr-UBND 21/11/2018 Về việc đề nghị kiểm tra công nhận huyện minh long duy trì giữ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm 2018
53. 100/TTr-UBND 19/11/2018 V/v đề nghị xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2018
54. 33/GXN-UBND 16/11/2018 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, xã Long Hiệp
55. 103/TTr-UBND 16/11/2018 V/v phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017
56. 16/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 47
57. 105/TTr-UBND 15/11/2018 V/v bổ sung Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho CB, CC, VC đợt I năm 2019 của UBND huyện Minh Long
58. 104/TTr-UBND 15/11/2018 Về việc đề nghị bổ sung dự án: nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu gia bảo và quy hoạch sử dụng đất huyện minh long đến năm 2020
59. 76/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
60. 75/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin ý kiến, chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
61. 102/TTr-UBND 14/11/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
62. 101/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP đầu tư xây dựng Trường học trên địa bàn huyện Minh Long
63. 99/TTr-UBND 10/11/2018 V/v thu hồi một phần diện tích đất mà BQLDA ĐTXD huyện Minh Long không còn nhu cầu sử dụng để giao cho UBND Xã Long Hiệp quản lý
64. 10/11/2018 lịch tuần 46
65. 98/TTt-UBND 6/11/2018 V/v xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mum
66. 96/TTr-UBND 2/11/2018 Về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện minh long
67. 2/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 45
68. 94/TTr-UBND 31/10/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường XDCT:KDC Thôn 2
69. 93/TTr-UBND 31/10/2018 V/v đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xdcb năm 2018
70. 84/TTr-UBND 31/10/2018 V/v xin KP đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT Xã Long Sơn; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng
71. 83/TTr-UBND 31/10/2018 V/v xin KP đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT Xã Thanh An; Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng
72. 78/TTr-UBND 31/10/2018 V/v xin hỗ trợ KP xây dựng công viên Xã Thanh An
73. 77/TTr-UBND 31/10/2018 V/v xin hỗ trợ KP xây dựng công viên Xã Long Mai
74. 92/TTr-UBND 27/10/2018 V/v xin bố trí KP trong dự toán năm 2019 để mua sắm phần mềm "Quản lý Cải cách tiền lương" phục vụ công tác QLNN trên địa bàn huyện Minh Long
75. 87/TTr-UBND 27/10/2018 V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn