Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 9/12/2018 Về việc lịch làm việc tuần 50
102. 30/11/2018 Tuần 49
103. 111/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các Trường học trên địa bàn huyện Minh Long
104. 110/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin ý kiến dùng nguồn KP thu tiền sử dụng đất năm 2018 thực hiện một số nhiệm vụ
105. 108/TTr-UBND 28/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP sửa chữa, khắc phục tuyến đường: Thanh An - Công Loan
106. 109/TTr-UBND 27/11/2018 Về việc đề nghị khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018
107. 26/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 48
108. 107/TTr-UBND 21/11/2018 V/v thẩm định dự toán KP nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2/2018 theo NĐ 108/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2015
109. 106/TTr-UBND 21/11/2018 Về việc đề nghị kiểm tra công nhận huyện minh long duy trì giữ đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xoá mù chữ năm 2018
110. 100/TTr-UBND 19/11/2018 V/v đề nghị xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2018
111. 33/GXN-UBND 16/11/2018 GXN đăng ký kế hoạch BVMT Dự án: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, xã Long Hiệp
112. 103/TTr-UBND 16/11/2018 V/v phân bổ nguồn vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2017
113. 16/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 47
114. 105/TTr-UBND 15/11/2018 V/v bổ sung Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho CB, CC, VC đợt I năm 2019 của UBND huyện Minh Long
115. 104/TTr-UBND 15/11/2018 Về việc đề nghị bổ sung dự án: nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu gia bảo và quy hoạch sử dụng đất huyện minh long đến năm 2020
116. 76/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
117. 75/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin ý kiến, chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
118. 102/TTr-UBND 14/11/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
119. 101/TTr-UBND 14/11/2018 V/v xin hỗ trợ KP đầu tư xây dựng Trường học trên địa bàn huyện Minh Long
120. 99/TTr-UBND 10/11/2018 V/v thu hồi một phần diện tích đất mà BQLDA ĐTXD huyện Minh Long không còn nhu cầu sử dụng để giao cho UBND Xã Long Hiệp quản lý
121. 10/11/2018 lịch tuần 46
122. 98/TTt-UBND 6/11/2018 V/v xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mum
123. 96/TTr-UBND 2/11/2018 Về việc đề nghị xem xét bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc UBND huyện minh long
124. 2/11/2018 Về việc lịch làm việc tuần 45
125. 94/TTr-UBND 31/10/2018 V/v đề nghị xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường XDCT:KDC Thôn 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /9 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn