Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 47/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Mai
2. 454/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo QĐ số 424/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của CTUBND huyện Minh Long
3. 453/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện
4. 449/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v kiện toàn BCĐ thực hiện CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Minh Long gđ 2016-2020
5. 448/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v thành lập BQLDA vùng chuyên canh cây Chè trên địa bàn huyện Minh Long gđ 2019-2023
6. 447/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Thành lập BTC, BGK và Tổ giúp việc Diễn đàn Trẻ em huyện Minh Long năm 2019
7. 445/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa đập Lịch Sơn
8. 444/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Kiên cố hóa kênh mương Đồng Xối
9. 443/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây dựng NVH thôn 2 xã Long Hiệp
10. 439/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
11. 43/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang huyện Minh Long
12. 349/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5 toàn bộ phần xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
13. 337/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
14. 33/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Trường MG Long Mai
15. 30-32/QĐ-UBND 22/5/2019 V/v thu hồi đất của hộ cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 2)
16. 446/QĐ-UBND 20/5/2019 V/v chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ định vị và cắm mốc phân lô công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
17. 443/QĐ-UBND 20/5/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng NVH thôn 2, xã Long Hiệp
18. 46/QĐ-UBND 17/5/2019 Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Trường MG Long Sơn; Hạng mục: 05 phòng, Sân vườn, Nhà xe
19. 442/QĐ-UBND 17/5/2019 V/v kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Minh Long
20. 440-441/QĐ-UBND 17/5/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội (02)
21. 1357/QĐ-UBND 17/5/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa kênh mương Đồng Xối
22. 926-959/QĐ-UBND 16/5/2019 V/v nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
23. 918-925/QĐ-UBND 16/5/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018
24. 893-917/QĐ-UBND 16/5/2019 V/v nâng bậc lương thường xuyên
25. 435/QĐ-UBND 16/5/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 4: Định vị và cắm mốc phân lô, để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /42 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn