Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 536-537/QĐ-UBND (02) 11/6/2019 V/v hủy QĐ số 379&380/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của CTUBND huyện Minh Long
27. 534/QĐ-UBND 11/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán định vị và cắm mốc phân lô để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
28. 452/QĐ-UBND 11/6/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án: Xây dựng NVH thôn 1, xã Long Hiệp
29. 436/QĐ-UBND 11/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Bùi Văn Thời và bà Huỳnh Thị Thúy Trang, Thôn 3, Long Hiệp để xây dựng công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (đợt 2)
30. 37-39/QĐ-UBND (03) 11/6/2019 V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng đất để xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
31. 540/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
32. 539/QĐ-UBND 7/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 2)
33. 511/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v kiện toàn Hội đồng TĐ-KT huyện Minh Long
34. 510/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà
35. 509/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường bờ hữu sông Phước Giang (Đợt 1)
36. 508/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v thành lập Hội đồng định giá và đấu thầu gói thầu: Toàn bộ diện tích mặt nước công trình Hồ chứa nước Biều Qua
37. 504/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: KDC thôn 3, xã Long Hiệp
38. 489/QĐ-UBND 6/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 3 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đ.xã: Tuyến từ trạm hạ thế đến hố Bà Phi
39. 420/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Lê Thị Hảo, thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
40. 419/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Bá, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
41. 418/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Vân, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
42. 417/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Nghít và bà Đinh Thị Bưởi, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
43. 416/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Minh Xuân và bà Trần Thị Thu, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
44. 415/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Thành Long và bà Đào Thị Tín, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
45. 414/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Kính và bà Nguyễn Thị Hương, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
46. 413/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị Đào, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
47. 412/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Tấn Đạt, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
48. 411/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Đinh Thị In, Mai Lãnh Trung, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
49. 408/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Phương và bà Ngô Thị Hoa, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
50. 36/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Đó, Thôn 2, Long Hiệp
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /45 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn