Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51. 168/QĐ-UBND 29/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 1 Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
52. 1284/QĐ-UBND 29/3/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu giám sát thi công xây dựng công trình: Sửa chữa dãy 08 phòng 02 tầng Trường THCS Thanh An
53. 239/QĐ-UBND 26/3/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT đầu tư khẩn cấp công trình: Khắc phục khẩn cấp công trình Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng núi Mum (gđ 2)
54. 238/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện minh long
55. 236/QĐ-UBND 25/3/2019 Về việc thành lập ban tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện minh long năm 2019
56. 65/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v thẩm định và phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và căm cọc GPMB XDCT: Đường bờ hữu sông phước Giang, huyện MLong
57. 1959/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: KDC thôn 2, xã Long Hiệp
58. 194/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm do ông Nguyễn Tấn Xí, Minh Xuân, Long Mai làm chủ dự án
59. 188/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
60. 178/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v giao bà Lê Thị Ngọc Phương làm công tác kế toán cho phòng NNPTNT huyện Mlong
61. 177/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v xếp mức phụ cấp kiêm nhiệm cho ông Phạm Văn Tha, PCT UBMTTQVN kiêm nhiệm trưởng ban thanh tra nhân dân xã Long Hiệp
62. 176/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
63. 175/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 đối với bà Vũ Thị Tú Oanh
64. 174/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị nhậ thầu gói thầu số 05: Kiểm toán công trình XD đập La Ta xã LHiệp
65. 170-172/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
66. 163/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 05 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Mai
67. 162/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 07 toàn bộ phần thi công XDCT:Trường mẫu giáo Long Sơn hạng mục:05 phòng sân vườn, nhà xe
68. 154/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình:Tuyến thôn 3 Hà Bôi
69. 152/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường MG LHiệp
70. 151/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Trường THCS An Môn
71. 1344/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS An Môn
72. 1342/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
73. 1340/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Hiệp
74. 1310/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế Kỹ thuật công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
75. 1305/QĐ-UBND 24/3/2019 V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và dự toán lập báo cáo kinh tế kỹ thuật CTXD: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /38 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn