Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
51. 336/QĐ-UBND 26/6/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
52. 335/QĐ-UBND 26/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
53. 589/QĐ-UBND 25/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Đường bờ tả sông Phước Giang
54. 431/QĐ-UBND 25/6/2019 Về việc thành lập BCĐ triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn trên địa bàn huyện Minh Long
55. 696/QĐ-HĐND 24/6/2019 Về việc triệu tập Kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) HDND huyện Minh Long khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
56. 556/QĐ-UBND 21/6/2019 V/v thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra các công trình dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020
57. 584/QĐ-UBND 19/6/2019 V/v Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
58. 581/QĐ-UBND 19/6/2019 V/v thành lập BCH Phòng, chống Dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Minh Long
59. 568/QĐ-UBND 19/6/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường bờ tả sông Phước Giang
60. 567/QĐ-UBND 19/6/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài
61. 566/QĐ-UBND 18/6/2019 V/v Phê duyệt giá sàn: Toàn bộ diện tích mặt nước công trình Hồ chứa nước Biều Qua
62. 565/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Làm mới đập Gò Rắp - Đồng Rinh
63. 562/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt điều chỉnh danh sách thay đổi địa chỉ và nhu cầu vay vốn làm nhà ở 167, năm 2019 tại QĐ số 193/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của CT UBND huyện Minh Long
64. 561/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh Văn Măm, Hà Bôi, Long Hiệp làm chủ dự án
65. 560/QĐ-UBND 17/6/2019 V/v bàn giao công trình: Xây dựng nhà làm việc xã đội Thanh An
66. 535/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và GPMB để xây dựng công trình: Cổng chào huyện Minh Long
67. 553/QĐ-UBND 14/6/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu gói thầu số 03 giám sát xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
68. 1963/QĐ-UBND 14/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán đo đạc trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc GPMB công trình: KDC thôn 2, Long Hiệp
69. 555/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 02 giám sát thi công xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
70. 554/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 04 Bảo hiểm xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
71. 552/QĐ-UBND 13/6/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 05 Lập kế hoạch BVMT công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
72. 551/QĐ-UBND 13/6/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 03 Lập kế hoạch BVMT công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
73. 550/QĐ-UBND 13/6/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu Gói thầu số 04 Bảo hiểm xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
74. 548/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình: Đường bờ tả sông Phước Giang
75. 546/QĐ-UBND 12/6/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Đường từ Đồi Ba Cụm đi Hà Bôi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /48 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn