Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 419/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Bá, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
102. 418/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Trần Thị Vân, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
103. 417/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Nghít và bà Đinh Thị Bưởi, Mai Lãnh Hạ, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
104. 416/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Trần Minh Xuân và bà Trần Thị Thu, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
105. 415/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Thành Long và bà Đào Thị Tín, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
106. 414/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Kính và bà Nguyễn Thị Hương, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
107. 413/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Ngô Thị Đào, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
108. 412/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho ông Nguyễn Tấn Đạt, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
109. 411/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho bà Đinh Thị In, Mai Lãnh Trung, Long Mai để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
110. 408/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Phương và bà Ngô Thị Hoa, Thôn 2, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu Suối Đồng Vông
111. 36/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ông Phạm Đó, Thôn 2, Long Hiệp
112. 1364/QĐ-UBND 6/6/2019 V/v Phê duyệt Dự án vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long
113. 519/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v phân khai KP cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
114. 518/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v hỗ trợ KP đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
115. 514/QĐ-UBND 5/6/2019 Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
116. 503/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An
117. 502/QĐ-UBND 5/6/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 7 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
118. 35/QĐ-UBND 5/6/2019 Ban hành CTHĐ của UBND huyện thực hiện QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và QĐ số 364/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
119. 491/QĐ-UBND 4/6/2019 V/v ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Minh Long năm 2019
120. 500/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v thành lập Trường Tiểu học Long Mai
121. 499/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v thành lập Trường mầm non Ánh Dương
122. 498/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 04 toàn bộ phần thi công xây dựng công trình: Nâng cập chợ Trung tâm cụm xã Long Sơn
123. 478/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua xã Long Môn
124. 477/QĐ-UBND 3/6/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Tuyến đường Công Loan đi cầu Tịnh Đố, xã Thanh An, huyện Minh Long
125. 459/QĐ-UBND 3/6/2019 V/v Phê duyệt dự toán gói thầu thi công và tổng dự toán điều chỉnh công trình: Đường Làng Ren đi Nước Cua, xã Long Môn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /48 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn