Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 52/QĐ-UBND 29/1/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Kênh Da Phú (gđ 3 - Cuối)
127. 51/QĐ-UBND 29/1/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến Kênh thuộc Đập dâng Hóc Cọp
128. 48/QĐ-UBND 29/1/2019 V/v chỉ định đơn vị cung ứng hàng hóa không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS nhân dịp Tết Kỷ Hợi - 2019
129. 35/QĐ-UBND 29/1/2019 V/v thành lập BQL công trình: Khắc phục khẩn cấp các công trình bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2018 trên địa bàn huyện
130. 1920-1928/QĐ-UBND 29/1/2019 V/v điều động Ông/Bà: Huỳnh Thị Thu, Trần Đình Hà, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Thị Thu Thủy, Trần Thị Bích Hiền, Đinh Thị Ân, Đinh Thanh Bình, Đinh Văn Minh, Đinh Văn Năm
131. 50/QĐ-UBND 25/1/2019 Về việc phân bổ biên chế công chức hành chức năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND, UBND huyện Minh Long
132. 45/QĐ-UBND 23/1/2019 V/v Phê duyệt KQLCNT lập phương án giao rừng, gắn với giao đất và cấp GCN QSD đất lâm nghiệp huyện Minh Long năm 2019
133. 42/QĐ-UBND 22/1/2019 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia đình huyện Minh Long
134. 40/QĐ-UBND 22/1/2019 Về việc phân bổ kinh phí để hỗ trợ mua gạo đỏ lửa cấp phát cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019
135. 26-29/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v thôi hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng (Đinh Ngoi, Đinh Thị Nghiêm, Lê Văn Lộc) và hỗ trợ chi phí mai táng (Đinh Anh, Đinh Tấy, Lê Văn Bang); trợ cấp BTXH đối với bà Trần Thị Loan
136. 1936/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v giao số lượng CB, CC xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn huyện Minh Long năm 2019
137. 1568/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 4 Kiểm toán công trình: Trường TH Thanh An; Hạng mục: 8 phòng, 2 tầng
138. 1566/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đinh Phía và bà Đinh Thị Thô, HKTT: Thôn Hà Liệt, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, Long Hiệp
139. 1565/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đinh Phôi và bà Đinh Thị Bỉa, HKTT: Thôn Hà Liệt, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, Long Hiệp
140. 1562/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v bổ nhiệm vào ngạch công chức Xã đối với ông Đinh Liêu, Long Mai
141. 1560/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm do ông Đinh La Vê, Biều Qua, Long Sơn làm chủ dự án
142. 1559/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đinh Rú và bà Đinh Thị Ría, HKTT: Thôn Hà Liệt, Long Hiệp để xây dựng công trình: Kè sạt lở KDC Đồng Xoài, Long Hiệp
143. 1557/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v Phê duyệt dự toán và định mức chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lở KDC Đồng Xoài xã Long Hiệp
144. 1538-1556/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v nâng mức PCTNVK năm 2018
145. 1496-1537/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v nâng mức PCTNVK năm 2018
146. 1476-1492/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v nâng mức PCTNVK năm 2018
147. 1455-1475/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v nâng mức PCTNVK năm 2018
148. 1353/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v phê duyệt giá trị bồi thường,hộ trợ hộ gđ Bà Đỗ Thị Kỷ cư trú tại thôn 1, xã LHiệp, để xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn 1, xã Long Hiệp
149. 1293/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
150. 1221/QĐ-UBND 19/1/2019 V/v chỉ định đơn vị tư vấn nhận thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: làm mới đập Gò Rắp-Đồng Rinh
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /38 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn