Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 345/QĐ-UBND 25/4/2019 V/v Phê duyệt Dự toán chi phí lập Kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
177. 334/QĐ-UBND 25/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu đo đạc, trích lục bản đồ địa chính cắm cọc GPMB công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
178. 330/QĐ-UBND 25/4/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đ.xã: Tuyến thôn Gò Nay - Gò Tranh Giữa
179. 329/QĐ-UBND 25/4/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình: Đường giãn dân tỉnh lộ 624-Xóm ông Tiên
180. 213/QĐ-UBND 25/4/2019 V/v Phê duyệt dự toán đo đạc chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và cắm cọc GPMB xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
181. 341-343/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng các Trường (Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Đào, Trần Thị Ngọc Lệ)
182. 340/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v kiện toàn Hội đồng nghệ thuật tượng đài tranh hoành tráng Công trình: Tượng đài chiến thắng Minh Long
183. 339/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên đbàn huyện gđ 2019-2020
184. 338/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS năm học 2019
185. 17/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định công nhận cha nhận con do UBND xã Long Môn ban hành trái quy định của Luật Hộ tịch
186. 16/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định công nhận cha nhận con do UBND xã Long Môn ban hành trái quy định của Luật Hộ tịch
187. 04/2019/QĐ-UBND 24/4/2019 Bãi bỏ khoản 2 Điều 24 Quy chế TĐKT huyện Minh Long ban hành kèm theo QĐ số 03/2019/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện Minh Long
188. 01/QĐ-UBND 24/4/2019 V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2016-2020 đối với một số danh mục công trình, dự án dự kiến đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 30a
189. 325/QĐ-UBND 18/4/2019 V/v Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020
190. 322/QĐ-UBND 18/4/2019 V/v Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 4 toàn bộ phần xây dựng công trình Đ.xã: Tuyến từ trạm hạ thế đến hố bà Phi
191. 319/QĐ-UBND 18/4/2019 Phê duyệt kế hoạch LCNT công trình: Đường Ấp Gò Bắc (Đoạn Ruộng Gò - Hóc Nhiêu)
192. 250/QĐ-UBND 18/4/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 2 Lập kế hoạch BVMT công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
193. 249/QĐ-UBND 18/4/2019 Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu Gói thầu số 1 Đo đạc trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
194. 308/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 7 toàn bộ phần xây dựng công trình: Kênh thoát lũ hạ lưu suối Đồng Vông
195. 242/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Thanh An
196. 241/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trường TH Long Sơn
197. 1332/QĐ-UBND 16/4/2019 V/v Phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cổng chào huyện Minh Long
198. 320/QĐ-UBND 15/4/2019 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè Minh Long"
199. 304/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 04 kiểm toán công trình: Trường THCS Long Hiệp
200. 303/QĐ-UBND 15/4/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 lập kế hoạch BVMT công trình: Trường THCS An Môn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /45 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn