Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 1627/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường cho hộ ông Phạm Đông và bà Cao Thị Thu Kiều, Thường trú: Thôn 3, Long Hiệp để xây dựng công trình: KDC Thôn 3, Long Hiệp
177. 1567/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v Phê duyệt chỉ định đơn vị đơn vị nhận thầu gói thầu số 06 kiểm toán công trình: Trường TH Long Sơn, hạng mục: 08 phòng, 02 tầng
178. 12/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v điều động viên chức đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
179. 10/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v điều động viên chức đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà
180. 04/QĐ-UBND 9/1/2019 Về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện minh long năm 2019
181. 01/QĐ-UBND 9/1/2019 V/v tiêu hủy đàn gia cầm bị nhiễm bệnh cúm A(H5N6) của ông Đinh Lố, Mai Lãnh Thượng, xã Long Mai, huyện Minh Long
182. 09/QĐ-UBND 8/1/2019 V/v kiện toàn BQL công trình: KDC thôn 2
183. 08/QĐ-UBND 8/1/2019 V/v thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở P.TNMT
184. 07/QĐ-UBND 8/1/2019 Về việc kiện toàn hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự của huyện minh long năm 2019
185. 91-109/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng để xây dựng: KDC Thôn 2, Long Hiệp
186. 1919/QĐ-UBND 7/1/2019 Phê duyệt quyết toán dự toán thu, chi bán hồ sơ mởi thầu, hồ sơ yêu cầu năm 2018
187. 1911-1917/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v trợ cấp bảo trợ xã hội
188. 1908-1909/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v trợ cấp Bảo trợ xã hội
189. 1809-1840/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
190. 1782-1808/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
191. 1743-1781/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
192. 1723-1742/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
193. 1700-1722/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
194. 1675-1699/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
195. 1647-1674/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
196. 1635-1646/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v nâng mức phụ cấp thâm niên cho nhà giáo năm 2018
197. 1632/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v Phê duyệt giá trị bồi thường cho hộ ông Trần Tiên và bà Nguyễn Thị Nhơn, HKTT: Thôn 3, Long Hiệp để xây dựng công trình: KDC thôn 3, Long Hiệp
198. 1281/QĐ-UBND 7/1/2019 Bàn giao công trình: Trường TH Long Hiệp
199. 1223/QĐ-UBND 7/1/2019 Bàn giao công trình: Trường TH Long Mai I
200. 113/QĐ-UBND 7/1/2019 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (Lần 2)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /38 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn