Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 34/KH-UBND 12/3/2019 Về việc kế hoạch triển khai ` tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2019 trên địa bàn huyện minh long`
2. 33/KH-UBND 12/3/2019 Về việc kế hoạch triển khai công tác hộ tịch năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
3. 32/KH-UBND 12/3/2019 Về việc kế hoạch thực hiện kế hoạch số 81-KH/HU ngày 02/11/2018 của huyện uỷ minh long thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của ban chấp hành trung ương đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lự
4. 31/KH-UBND 12/3/2019 Về việc kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; phúc tra nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; rà soát, bổ sung quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật và nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội năm 2019
5. 30/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 05/12/2018 của thủ tướng chính phủ về ` tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù` trên địa bàn huyện
6. 29/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch tổ chức lớp nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng huyện minh long - năm 2019
7. 28/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
8. 27/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân; cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế, trên địa bàn huyện minh long năm 2019
9. 26/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
10. 25/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
11. 24/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kiểm tra, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện minh long năm 2018
12. 23/KH-UBND 7/3/2019 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện minh long
13. 12/KH-UBND 7/3/2019 Về việc kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hoà giải cơ sở và trợ giúp lý trên địa bàn huyện minh long năm 2019
14. 22/KH-UBND 28/2/2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2018/NĐ-CP NGÀY 29/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Theo CV 128/UBND-KTTH)
15. 22/KH-UBND 27/2/2019 Về việc kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện minh long
16. 21/KH-UBND 25/2/2019 Về việc thực hiện đề án chăm sóc trẻ em vì sự phát triển toàn diện trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện minh long giai đoạn 2019-2025
17. 20/KH-UBND 22/2/2019 Về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm về công tác tư pháp năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
18. 19/KH-UBND 22/2/2019 Về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
19. 18/KH-UBND 22/2/2019 Về việc kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
20. 625/KH-ĐGS 15/2/2019 Về việc kế hoạch giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; việc tổ chức triển khai, thực hiện luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện công tác chứng thực, đăng ký và quản lý
21. 16/KH-UBND 13/2/2019 Về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới huyện minh long năm 2019
22. 15/KH-UBND 13/2/2019 Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Minh Long 2019
23. 628/KH-HĐND 1/2/2019 Về việc Kế hoạch Ban KTXH giám sát phát triển du lịch
24. 626/KH-HĐND 1/2/2019 Về việc công tác trọng tâm của Ban KTXH, HDND huyện năm 2019
25. 14/KH-UBND 31/1/2019 Về việc kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn