Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 92/KH-UBND 11/10/2018 Về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện minh long
2. 91/KH-UBND 4/10/2018 Về việc tổ chức sơ kết phong trào thi đua "Minh Long chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
3. 90/KH-UBND 3/10/2018 Về việc tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam năm 2018 trên địa bàn huyện minh long
4. 89/KH-UBND 21/9/2018 Về việc triển khai ` tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2018 trên địa bàn huyện minh long`
5. 88/KH-UBND 21/9/2018 Về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện minh long năm 2018
6. 86/KH-UBND 17/9/2018 Về việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn huyện minh long giai đoạn 2018-2025
7. 84/KH-UBND 11/9/2018 Về việc tổ chức hội thi tuyên truyền ` cải cách hành chính` huyện minh long năm 2018
8. 83/KH-UBND 10/9/2018 Về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện
9. 82/KH-UBND 10/9/2018 Về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
10. 81/KH-UBND 6/9/2018 Về việc kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 68-KH/HU của Huyện uỷ Minh Long về việc thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng(khoá XII) về công tác dân số trong tình hình mới
11. 80/KH-UBND 5/9/2018 Về việc kế hoạch điều tra thống kê người dân tại địa phương bị chết do tai nạn lao động từ năm 2012-2018 trên địa bàn huyện Minh Long
12. 79/KH-UBND 31/8/2018 Về việc thực hiện đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện minh long giai đoạn 2017-2025
13. 78/KH-UBND 23/8/2018 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
14. 77/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
15. 76/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
16. 75/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin về trẻ em và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn huyện Minh Long
17. 74/KH-UBND 21/8/2018 V/v trkhai thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới
18. 73/KH-UBND 10/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện đề án ` hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025` trên địa bàn huyện Minh Long năm 2018
19. 72/KH-UBND 10/8/2018 Về việc triển khai thực hiện đề án ` tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật việt nam về phòng, chống tra tấn` trên địa bàn huyện Minh Long
20. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
21. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
22. 69/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
23. 68/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
24. 67/KH-UBND 10/8/2018 Về việc sắp xếp, chuyển đổi, điều chuyển biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước
25. 71/KH-UBND 7/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
  1    2    3    4    5    6    7    8     /8 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn