Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 73/KH-UBND 10/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện đề án ` hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025` trên địa bàn huyện Minh Long năm 2018
2. 72/KH-UBND 10/8/2018 Về việc triển khai thực hiện đề án ` tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật việt nam về phòng, chống tra tấn` trên địa bàn huyện Minh Long
3. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
4. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
5. 69/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
6. 68/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
7. 67/KH-UBND 10/8/2018 Về việc sắp xếp, chuyển đổi, điều chuyển biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước
8. 71/KH-UBND 7/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
9. 65/KH-UBND 6/8/2018 Về việc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Minh Long năm 2019
10. 66/KH-UBND 3/8/2018 Về việc tổ chức cuộc thi viết `tìm hiểu bộ luật hình sự` trên địa bàn huyện minh long
11. 64/KH-UBND 30/7/2018 Về việc kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ đông xuân năm 2018
12. 63/KH-UBND 28/7/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 trên địa bàn huyện
13. 62/KH-UBND 26/7/2018 V/v Hỗ trợ hầm công trình sinh học (Bioga), Bò đực giống năm 2019
14. 491/KH-ĐGS 25/7/2018 Về việc giám sát chất lượng dạy và học; thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017; 2017-2018 tại trường tiểu học xã Long Sơn
15. 61/KH-UBND 19/7/2018 Về việc kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VIII giai đoạn 2013-2018
16. 60/KH-UBND 17/7/2018 Về việc kế hoạch tổ chức liên hoan cồng chiêng, đàn và hát dân ca huyện minh long lần thứ I - năm 2018
17. 59/KH-UBND 16/7/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2018
18. 58/KH-UBND 10/7/2018 Về việc kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
19. 57/KH-UBND 9/7/2018 Về việc kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn huyện minh long kỳ 2014-2018
20. 56/KH-UBND 9/7/2018 Về việc kế hoạch thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
21. 54/KH-UBND 29/6/2018 Về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
22. 53/KH-UBND 21/6/2018 Về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2018)
23. 52/KH-UBND 21/6/2018 Về việc trkhai thực hiện Đề án `Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tgia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ gđ 2018-2027`trên đbàn huyện Minh Long
24. 51/KH-UBND 14/6/2018 Về việc kế hoạch tiêm vắc xin LMLM cho đàn gia súc đợt I năm 2018
25. 50/KH-UBND 5/6/2018 Về việc tổ chức khám kiểm tra sức khoẻ sĩ quan dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên huyện Minh Long năm 2018
  1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn