Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 19/KH-UBND 22/2/2019 Về việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
27. 18/KH-UBND 22/2/2019 Về việc kế hoạch tổ chức lễ ra quân huấn luyện giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019
28. 625/KH-ĐGS 15/2/2019 Về việc kế hoạch giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; việc tổ chức triển khai, thực hiện luật tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện công tác chứng thực, đăng ký và quản lý
29. 16/KH-UBND 13/2/2019 Về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới huyện minh long năm 2019
30. 15/KH-UBND 13/2/2019 Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn huyện Minh Long 2019
31. 628/KH-HĐND 1/2/2019 Về việc Kế hoạch Ban KTXH giám sát phát triển du lịch
32. 626/KH-HĐND 1/2/2019 Về việc công tác trọng tâm của Ban KTXH, HDND huyện năm 2019
33. 14/KH-UBND 31/1/2019 Về việc kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
34. 13/KH-UBND 31/1/2019 Về việc kế hoạch công tác của ban chỉ đạo chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2019
35. 11/KH-UBND 28/1/2019 Về việc kế hoạch tổ chức thực hiện cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
36. 10/KH-UBND 22/1/2019 Về việc kế hoạch lễ giao, nhận quân năm 2019
37. 09/KH-UBND 22/1/2019 Về việc kế hoạch kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực trên địa bàn huyện minh long năm 2019
38. 08/KH-UBND 22/1/2019 Về việc Kế hoạch Thăm Tết năm 2019
39. 617/KH-HĐND 19/1/2019 Về việc kế hoạch làm việc của thường trực HĐN D huyện với thường trực HĐN D xã về tình hình thực hiện các hoạt động, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
40. 07/KH-UBND 19/1/2019 Về việc tổ chức thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn huyện minh long
41. 01/KH-BCĐ 19/1/2019 Về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra liên ngành về việc vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
42. 06/KH-UBND 17/1/2019 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
43. 05/KH-UBND 17/1/2019 Về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2019
44. 04/KH-UBND 11/1/2019 Về việc triển khai thi hành quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện minh long
45. 03/KH-UBND 11/1/2019 Về việc hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019
46. 02/KH-UBND 10/1/2019 Về việc triển khai thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi và mùa lễ hội xuân 2019
47. 01/KH-VP 9/1/2019 Công tác Phòng chống tham nhũng năm 2019
48. 113/KH-UBND 5/1/2019 Về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của huyện minh long
49. 01/KH-UBND 5/1/2019 Về việc triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện minh long năm 2019
50. 112/KH-UBND 25/12/2018 Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn