Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 84/KH-UBND 11/9/2018 Về việc tổ chức hội thi tuyên truyền ` cải cách hành chính` huyện minh long năm 2018
77. 83/KH-UBND 10/9/2018 Về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2018 trên địa bàn huyện
78. 82/KH-UBND 10/9/2018 Về việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
79. 81/KH-UBND 6/9/2018 Về việc kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 68-KH/HU của Huyện uỷ Minh Long về việc thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW của ban chấp hành trung ương đảng(khoá XII) về công tác dân số trong tình hình mới
80. 80/KH-UBND 5/9/2018 Về việc kế hoạch điều tra thống kê người dân tại địa phương bị chết do tai nạn lao động từ năm 2012-2018 trên địa bàn huyện Minh Long
81. 79/KH-UBND 31/8/2018 Về việc thực hiện đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi huyện minh long giai đoạn 2017-2025
82. 78/KH-UBND 23/8/2018 Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
83. 77/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
84. 76/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
85. 75/KH-UBND 21/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện điều tra, khảo sát thu thập thông tin về trẻ em và cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu trẻ em trên địa bàn huyện Minh Long
86. 74/KH-UBND 21/8/2018 V/v trkhai thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới
87. 73/KH-UBND 10/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện đề án ` hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025` trên địa bàn huyện Minh Long năm 2018
88. 72/KH-UBND 10/8/2018 Về việc triển khai thực hiện đề án ` tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật việt nam về phòng, chống tra tấn` trên địa bàn huyện Minh Long
89. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
90. 70/KH-UBND 10/8/2018 Về việc cắt giảm biên chế, hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của chính phủ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giai đoạn 2019-2021
91. 69/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
92. 68/KH-UBND 10/8/2018 Về việc thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
93. 67/KH-UBND 10/8/2018 Về việc sắp xếp, chuyển đổi, điều chuyển biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính nhà nước
94. 71/KH-UBND 7/8/2018 Về việc kế hoạch thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
95. 65/KH-UBND 6/8/2018 Về việc kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Minh Long năm 2019
96. 66/KH-UBND 3/8/2018 Về việc tổ chức cuộc thi viết `tìm hiểu bộ luật hình sự` trên địa bàn huyện minh long
97. 64/KH-UBND 30/7/2018 Về việc kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ đông xuân năm 2018
98. 63/KH-UBND 28/7/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 trên địa bàn huyện
99. 62/KH-UBND 26/7/2018 V/v Hỗ trợ hầm công trình sinh học (Bioga), Bò đực giống năm 2019
100. 491/KH-ĐGS 25/7/2018 Về việc giám sát chất lượng dạy và học; thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017; 2017-2018 tại trường tiểu học xã Long Sơn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn