Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 194/BC-UBND 22/5/2019 Về việc Tình hình KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
2. 191/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn huyện năm 2019
3. 190/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
4. 189/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
5. 188/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong tháng 5/2019 (Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019)
6. 187/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
7. 186/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong 06 tháng đầu năm 2019 (Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/5/2019)
8. 185/BC-UBND 22/5/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện trong tháng 5/2019 (Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019)
9. 182/BC-UBND 21/5/2019 Về việc đánh giá kết quả thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 25/12/2014 của TTCP
10. 669/BC-HĐND 20/5/2019 Kết quả hoạt động của TTHĐND, các Ban HĐND, TĐB, ĐBHĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019
11. 180/BC-UBND 20/5/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 20 (13-17/5/2019) và kế hoạch tuần 21 của UBND huyện
12. 179/BC-UBND 16/5/2019 Kết quả thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc CTMTQG xây dựng NTM năm 2019
13. 178/BC-UBND 15/5/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
14. 177/BC-UBND 14/5/2019 Kết quả thực hiện công tác đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp, lập hồ sơ, cấp GCNQSD đất trên địa bàn huyện Minh Long và kế hoạch thực hiện cho từng hạng mục công việc trong thời gian tới
15. 170/BC-UBND 14/5/2019 Kết quả thực hiện các tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQGGN gđ 2016-2020
16. 176/BC-UBND 10/5/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 19
17. 175/BC-UBND 10/5/2019 Kết quả triển khai tập huấn đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
18. 171/BC-UBND 10/5/2019 V/v thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo nghề và GQVL cho người lao động khi Nhà nước thu hồi đất từ năm 2014 đến năm 2018
19. 156/BC-UBND 10/5/2019 Công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do mưa lũ gây ra từ năm 2014 đến nay
20. 174/BC-UBND 8/5/2019 Sơ kết Sản xuất Nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019, Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu và vụ mùa năm 2019
21. 173/BC-UBND 8/5/2019 Kết quả sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của BBT và Nghị quyết số 71/NQ-CP của CP trên đbàn huyện Minh Long
22. 172/BC-UBND 6/5/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 18 (từ ngày 29/4-04/5/2019) và kế hoạch tuần 19 của UBND huyện
23. 661/BC-HĐND 4/5/2019 Kết quả hoạt động 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2019 của TTHĐND huyện (Tài liệu TXCT)
24. 166/BC-UBND 4/5/2019 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2018
25. 164/BC-UBND 4/5/2019 Kết quả thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng cuối năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /28 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn