Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 432/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng huyện minh long năm 2018
2. 431/BC-UBND 16/11/2018 Về việc số liệu kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2018
3. 430/BC-UBND 16/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên đbàn huyện Minh Long trong năm 2018
4. 429/BC-UBND 16/11/2018 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 11/2018
5. 428/BC-UBND 16/11/2018 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 11/2018
6. 427/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện dự án - 4 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện
7. 390/BC-UBND 16/11/2018 Tình hình thực hiện các đơn vị kinh tế tư nhân
8. 426/BC-UBND 15/11/2018 V/v cung cấp thông tin về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Minh Long
9. 425/BC-UBND 15/11/2018 Số liệu các dự án công trình đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý từ năm 2015-2018
10. 59/BC-VP 14/11/2018 Công tác Cải cách hành chính năm 2018 (Phục vụ đoàn kiểm tra công tác CCHC)
11. 58/BC-VP 14/11/2018 Công tác CCHC năm 2018 (Trọng tâm là công tác CCTTHC và Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông)
12. 423/BC-UBND 14/11/2018 Về việc kết quả thực hiện chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp tại các dự án trên địa bàn huyện
13. 396/BC-UBND 14/11/2018 V/v đề xuất chủ trương lập Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long, gđ 2019-2023
14. 421/BC-UBND 13/11/2018 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ Kiểm toán
15. 420/BC-UBND 13/11/2018 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018
16. 419/BC-UBND 13/11/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của thường trực và các ban hội đồng nhân dân tỉnh
17. 416/BC-UBND 13/11/2018 Về việc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019
18. 403/BC-UBND 13/11/2018 Bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Sơn Linh và thủy điện Long Sơn trên địa bàn huyện Minh Long và Sơn Hà vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi
19. 12/11/2018 Kết quả Tuần 45
20. 413/BC-UBND 10/11/2018 Kết quả rà soát và đánh giá thực trạng xã còn đạt dưới 10 tiêu chí trên đbàn huyện Minh Long
21. 10/11/2018 Kết quả thực hiện các kiến nghị KLTT việc chấp hành các quy định của PL về PCCC trên đbàn huyện Minh Long
22. 415/BC-UBND 6/11/2018 Kết quả thực hiện một số chính sách trong năm 2018
23. 414/BC-UBND 6/11/2018 Về việc kết quả họp xác định hệ số để phân bổ vốn chương trình 135 năm 2019
24. 404/BC-UBND 6/11/2018 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC huyện Minh Long năm 2018
25. 547/BC-HĐND 5/11/2018 Kết quả 1 năm trkhai thực hiện NQ số 01-NQ/HU, ngày 22/12/2017 của HU về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng NTM và BVMT
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /17 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn