Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 196/BC-UBND 14/6/2018 Về việc kế hoạch xử lý các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động trên địa bàn huyện Minh Long
2. 203/BC-UBND 13/6/2018 Về việc tình hình công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
3. 202/BC-UBND 11/6/2018 Về việc cung cấp số liệu để tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
4. 198/BC-UBND 8/6/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nghịe quyết số 19-2017/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP và chỉ thị số 26/CT-TTg của huyện minh long quý II năm 2018
5. 194/BC-UBND 6/6/2018 Về việc kiểm tra rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí đảm bào cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
6. 193/BC-UBND 6/6/2018 Về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng quý II; 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
7. 192/BC-UBND 6/6/2018 Về việc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
8. 191/BC-UBND 6/6/2018 Về việc rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ
9. 190/BC-UBND 6/6/2018 Về việc đánh giá kết quả tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
10. 437/BC-HĐND 24/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐN D, tổ đại biểu, đại biểu HĐN D cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
11. 432/BC-HĐND 21/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/018
12. 169/BC-UBND 18/5/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 24-KH/HU ngày 03/10/2016 của ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của hội nghị tỉnh uỷ lần thứ 3 khoá XIX về đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội giảm nghèo bền vững ở 6
13. 167/BC-UBND 16/5/2018 Về việc báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn huyện Minh Long
14. 166/BC-UBND 16/5/2018 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
15. 164/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện minh long
16. 163/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 22-KH/HU ngày 03/10/2016 của ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của tỉnh uỷ khoá XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
17. 152/BC-UBND 11/5/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn tiền và hàng hoá hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2017 trên địa bàn huyện Minh Long
18. 142/BC-UBND 4/5/2018 Về việc báo cáo những vướng mắc trong thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2015/TT-BTP
19. 134/BC-UBND 26/4/2018 Về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
20. 128/BC-UBND 23/4/2018 Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
21. 124/BC-UBND 18/4/2018 Về việc tổng kết 05 năm thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
22. 122/BC-UBND 18/4/2018 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
23. 120/BC-UBND 13/4/2018 Về việc báo cáo tình hình chỉ đạo thực hiện công tác của UBND huyện tuần thứ 15
24. 113/BC-UBND 11/4/2018 Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của huyện minh long
25. 112/BC-UBND 10/4/2018 Về việc cung cấp số lượng hợp tác xã có đăng ký trên địa bàn huyện minh long
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /10 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn