Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 19/BC-UBND 17/1/2019 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong tháng 01/2019 (Từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
2. 18/BC-UBND 17/1/2019 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện trong tháng 01/2019 (Từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
3. 613/BC-HĐND 15/1/2019 Tình hình, kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 của Quốc Hội
4. 14/BC-UBND 15/1/2019 Về việc kết quả thực hiện chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
5. 12/BC-UBND 11/1/2019 Về việc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện minh long
6. 11/BC-UBND 11/1/2019 V/v sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2015-2020
7. 10/BC-UBND 11/1/2019 V/v báo cáo số liệu theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng BXD
8. 09/BC-UBND 11/1/2019 V/v góp ý dự thảo chỉ thị đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội nghị sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh
9. 08/BC-UBND 11/1/2019 Về việc tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện minh long
10. 07/BC-UBND 11/1/2019 Về việc tình hình thực hiện thu phí bảo vệ môi trường với nước thải
11. 516/BC-UBND 9/1/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của BBT Trung ương Đảng Khóa X
12. 507/BC-UBND 9/1/2019 Kết quả kiên cố hóa kênh mương thủy lợi loại III năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
13. 458/BC-UBND 9/1/2019 V/v tình hình thực hiện đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
14. 06/BC-UBND 9/1/2019 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long
15. 05/BC-UBND 9/1/2019 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch "Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gđ 2019-2020, định hướng đến năm 2025
16. 04/BC-UBND 9/1/2019 Kết quả Tuần 01/2019
17. 03/BC-UBND 9/1/2019 Về việc kết quả thực hiện thông báo kết luận số 51-TB/BNCTU ngày 24/8/2018 của ban nội chính tỉnh uỷ về kết quả giám sát theo kế hoạch số 46-KH/BNCTU ngày 04/4/2018 của ban nội chính tỉnh uỷ đối với đồng chí phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện minh l
18. 514/BC-UBND 8/1/2019 V/v giải trình một số nội dung thẩm tra của Ban KTXH về kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018
19. 513/BC-UBND 8/1/2019 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 11/6/2015 của BTVTU và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của CT UBND tỉnh; Kết quả kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng
20. 02/BC-UBND 8/1/2019 V/v Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của CP trên địa bàn huyện Minh Long
21. 461/BC-UBND 7/1/2019 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018, và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
22. 01/BC-UBND 5/1/2019 Về việc kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã
23. 600/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện dự án ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách sách địa phương năm 2019
24. 598/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn, nguồn vốn chương tình 30a, gđ 2016-2020
25. 594/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra thực hiện KH PTKTXH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /22 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn