Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 347/BC-UBND 18/9/2018 Đánh giá tình hình thực hiện NQ số 63/NQ-CP và QĐ số 22/2013/QĐ-TTg
2. 18/9/2018 Tuần 37
3. 436/BC-UBND 17/9/2018 Về việc thực hiện dự án 2 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh quảng ngãi, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện minh long
4. 348/BC-UBND 17/9/2018 Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018
5. 345/BC-UBND 17/9/2018 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 9 và nhiệm vụ tháng 10 năm 2018
6. 344/BC-UBND 17/9/2018 Về việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII
7. 342/BC-UBND 17/9/2018 Về việc kết quả công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018
8. 508/BC-HĐND 13/9/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ CC Tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2018
9. 336/BC-UBND 13/9/2018 V/v nhu cầu đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo trên đbàn huyện Minh Long
10. 335/BC-UBND 13/9/2018 Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2018 của UBND huyện minh long
11. 334/BC-UBND 13/9/2018 Công tác Thanh tra; GQKN,TC; Công tác PCTN Quý III; 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
12. 332/BC-UBND 13/9/2018 Tình hình thực hiện NQ số 19-2018/NQ-CP, NQ số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg; Chỉ thị số 07/CT-TTg của huyện Minh Long quý III năm 2018
13. 330/BC-UBND 13/9/2018 Tình hình KT-XH, QPAN 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018
14. 319/BC-UBND 13/9/2018 V/v Sử dụng KP bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện và nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện từ năm 2015-2017
15. 333/BC-UBND 11/9/2018 Về việc thực hiện dự án 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh quảng ngãi, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
16. 44/BC-VP 7/9/2018 Công tác TCD, tiếp nhận và xử lý đơn thư KN,TC, phản ánh, kiến nghị và công tác PCTN trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2018
17. 329/BC-UBND 7/9/2018 Về việc tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình (năm 2008-2018)
18. 328/BC-UBND 7/9/2018 Về việc tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp năm 2018
19. 327/BC-UBND 7/9/2018 Về việc kết quả tiếp xúc đối thoại chính sách giảm nghèo đối với người dân ở xã long môn huyện Minh Long
20. 326/BC-UBND 7/9/2018 Về việc cung cấp thông tin về việc thực hiện các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường
21. 43/BC-VP 6/9/2018 Về việc công tác cải cách hành chính trong quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2018 (trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính)
22. 318/BC-UBND 5/9/2018 Về việc cơ sở vật chất, trang thiết bị,nhân lực và thực hiện nhiệm vụ y tế trên địa bàn huyện Minh Long từ năm 2013-2017
23. 504/BC-HĐND 31/8/2018 V/v Sơ kết 02 năm thực hiện CTHĐ số 14-CTr/HU ngày BTVHU
24. 503/BC-HĐND 31/8/2018 V/v Sơ kết 02 năm thực hiện CTHĐ số 13-CTr/HU ngày BTVHU
25. 502/BC-HĐND 31/8/2018 V/v Sơ kết 02 năm thực hiện CTHĐ số 11-CTr/HU ngày BTVHU
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn