Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 162/BC-UBND 22/4/2019 V/v trkhai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của TTCP
2. 161/BC-UBND 22/4/2019 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng
3. 157/BC-UBND 22/4/2019 Dự kiến hỗ trợ tiền điện cho đối tượng hộ nghèo và hộ chính sách xã hội Quý I, II năm 2019 trên đbàn huyện
4. 155/BC-UBND 22/4/2019 V/v đánh giá kết quả thực hiện các QĐ số: 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 và QĐ số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBNDTQN
5. 154/BC-UBND 22/4/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, HN lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
6. 153/BC-UBND 22/4/2019 Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH tháng 04 và nhiệm vụ công tác tháng 05 năm 2019
7. 152/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện trong tháng 4/2019 (Từ 16/3-15/4/2019)
8. 151/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện trong tháng 4/2019 (Từ 16/3-15/4/2019)
9. 150/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả rà soát xã/thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CTMTQGGNBV gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long
10. 149/BC-UBND 18/4/2019 Tổng kết đánh giá phân định vùng dtts và mn
11. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
12. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
13. 145/BC-UBND 15/4/2019 Về việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND huyện Minh Long
14. 144/BC-UBND 15/4/2019 Rà soát, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trên đbàn TQN
15. 133/BC-UBND 15/4/2019 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Tổng cục môi trường tại Công văn số 720/TCMT-TVMT ngày 28/2/2019 trên đbàn huyện Minh Long
16. 126/BC-UBND 15/4/2019 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 20/201/2014 của UBNDT về tăng cường công tác PCTP trộm cắp tài sản trên đbàn huyện
17. 125/BC-UBND 15/4/2019 V/v thực hiện chuyển nguồn đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019
18. 143/BC-UBND 11/4/2019 Về việc Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên đbàn huyện Minh Long
19. 122/BC-UBND 11/4/2019 Tổng kết 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
20. 139/BC-UBND 10/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện Tuần 14
21. 142/BC-UBND 9/4/2019 Về việc xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dtts&mn, vùng có điều kiện đbkk
22. 141/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, VLXD và chế biến thực phẩm
23. 140/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch trên địa bàn huỵên
24. 138/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Tình hình trkhai thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
25. 137/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dtts theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg nay là QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và QĐ 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long năm 2017-2018
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /27 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn