Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 283/BC-UBND 11/7/2019 Về việc Rà soát dân cư vùng bị ảnh hưởng do thiên tai và vùng ĐBKK trên địa bàn huyện Minh Long năm 2019
2. 275/BC-UBND 11/7/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2019
3. 715/BC-HĐND 10/7/2019 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của BCT "Về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020" và NQ số 49-NQ/TW của BCT "Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"
4. 282/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Rà soát tổng đàn lợn thực tế hiện nay để bổ sung, cấp hoá chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống Dịch bệnh động vật
5. 281/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Kết quả thực hiện công nhận nguồn giống, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn huyện
6. 279/BC-UBND 10/7/2019 Kết quả thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
7. 278/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Kết quả tiếp xúc đối thoại chính sách giảm nghèo đối với người dân ở xã Long Sơn huyện Minh Long
8. 277/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Tình hình thực hiện việc cắt HDLD đối với nhân viên bảo vệ tại các trường học
9. 276/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của BBTTƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
10. 274/BC-UBND 10/7/2019 Tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018
11. 271/BC-UBND 10/7/2019 Về việc Tổng kết nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020
12. 264/BC-UBND 10/7/2019 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
13. 273/BC-UBND 8/7/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 27 (từ ngày 01-05/7/2019) và kế hoạch tuần 28 của UBND huyện
14. 270/BC-UBND 5/7/2019 Về việc Tình hình thi hành Pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Minh Long
15. 269/BC-UBND 4/7/2019 Về việc Đánh giá chỉ tiêu thu nhập của các hộ gia đình tham gia dự án phát triển sản xuất
16. 268/BC-UBND 4/7/2019 Về việc xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển GDĐT và dự toán ngân sách lĩnh vực GDĐT trên địa bàn huyện Minh Long năm 2020
17. 267/BC-UBND 4/7/2019 Kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy nhân "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2019 (Từ 01/6/2019 đến 30/6/2019)
18. 266/BC-UBND 4/7/2019 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019
19. 265/BC-UBND 4/7/2019 Về việc cung cấp số liệu để xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Xây dựng, gđ 2021-2030, tầm nhìn 2050
20. 256/BC-UBND 4/7/2019 Về việc Giải trình một số nội dung theo Biên bản kết quả làm việc của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ
21. 70/BC-UBND 3/7/2019 V/v thực hiện NQ số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ, biểu dương,khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
22. 69/BC-UBND 3/7/2019 V/v thực hiện NQ số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ SV, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dtts thuộc vùng dtts&mn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
23. 665/BC-HĐND 3/7/2019 Về việc KQGS việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021
24. 263/BC-UBND 3/7/2019 Về việc Tình hình thực hiện Đề án kiên cố hoá Trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2019
25. 261/BC-UBND 3/7/2019 Kết quả rà soát các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn