Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
226. 455/BC-UBND 28/11/2018 V/v triển khai thực hiện QĐ số 33/2015/QĐ-TTg của TTCP
227. 452/BC-UBND 28/11/2018 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021
228. 447/BC-UBND 28/11/2018 Về việc kết quả thực hiện chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của ban bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Minh Long
229. 443/BC-UBND 27/11/2018 Tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2018; Triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 và kế hoạch trọng tâm năm 2019
230. 449/BC-UBND 26/11/2018 Về việc tình hình thực hiện thuê đất theo quy định của luật đất đai năm 2013
231. 448/BC-UBND 24/11/2018 Tình hình giải quyết đơn xin hỗ trợ bị hỏa hoạn của ông Nguyễn Văn Sĩ (thường trú thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn)
232. 558/BC-HĐND 22/11/2018 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018
233. 443/BC-UBND 22/11/2018 Tình hình thực hiện QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, đấu giá cát bồi tụ; Khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn huyện Minh Long
234. 442/BC-UBND 22/11/2018 Về việc tiến độ thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của thủ tướng chính phủ
235. 364/BC-UBND 22/11/2018 V/v đề xuất chủ trương lập Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long, gđ 2019-2023
236. 446/BC-UBND 21/11/2018 Về việc kết quả xử lý văn bản trái pháp luật
237. 445/BC-UBND 21/11/2018 Về việc kết quả 01 năm thực hiện nghị quyết số 18 trung ương; kế hoạch số 07 của Bộ chính trị và kế hoạch số 125 của Tỉnh uỷ khoá XIX
238. 441/BC-UBND 21/11/2018 Về việc thuyết minh thống kê công tác tư pháp năm 2018 lần một theo thông tư 04/2016/TT-BTP của UBND huyện minh long
239. 440/BC-UBND 21/11/2018 Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong năm 2018
240. 439/BC-UBND 21/11/2018 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016 - 2020 trên địa bàn huyện trong năm 2018
241. 438/BC-UBND 21/11/2018 Kết quả thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn huyện trong năm 2018
242. 437/BC-UBND 21/11/2018 Về việc kết quả thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018
243. 436/BC-UBND 21/11/2018 Về việc công tác chỉ đạo , điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2018
244. 434/BC-UBND 21/11/2018 Về việc kết quả thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của bộ chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
245. 424/BC-UBND 21/11/2018 V/v xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện
246. 375/BC-UBND 21/11/2018 V/v đề xuất chủ trương lập Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Chè huyện Minh Long gđ 2019-2023
247. 435/BC-UBND 19/11/2018 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 46
248. 432/BC-UBND 16/11/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng huyện minh long năm 2018
249. 431/BC-UBND 16/11/2018 Về việc số liệu kết quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến 30/6/2018
250. 430/BC-UBND 16/11/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên đbàn huyện Minh Long trong năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /27 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn