Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
226. 65/BC-UBND 26/2/2019 Về việc kết quả rà soát các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
227. 64/BC-UBND 26/2/2019 Về việc đề xuất giải pháp giảm nghèo cho đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công và giải pháp hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo trên địa bàn huyện
228. 62/BC-UBND 25/2/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 08
229. 61/BC-UBND 25/2/2019 Về việc tình hình triển khai thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh quảng ngãi
230. 59/BC-UBND 22/2/2019 Về việc thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện minh long
231. 56/BC-UBND 19/2/2019 Kết quả tuần 07
232. 06/QĐ-UBND 19/2/2019 V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của UBND huyện Minh Long
233. 38/BC-UBND 18/2/2019 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 của huyện Minh Long
234. 54/BC-UBND 15/2/2019 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 02/2019
235. 53/BC-UBND 15/2/2019 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 02/2019
236. 50/BC-UBND 15/2/2019 Về việc kết quả thống kê đất đai năm 2018
237. 49/BC-UBND 15/2/2019 Về việc xác định nhu cầu chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
238. 46/BC-UBND 15/2/2019 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
239. 41/BC-UBND 15/2/2019 Về việc công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND huyện Minh Long
240. 47/BC-UBND 13/2/2019 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
241. 45/BC-UBND 13/2/2019 Quyết toán KP hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên đbàn huyện Minh Long
242. 631/BC-HĐND 12/2/2019 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
243. 44/BC-UBND 12/2/2019 Về việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện đề án `giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2016-2018` và kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2019
244. 43/BC-UBND 12/2/2019 Về việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận tặng quà tặng không đúng quy định trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019
245. 42/BC-UBND 12/2/2019 Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC gđ 2014-2018
246. 40/BC-UBND 31/1/2019 Về việc thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh quảng ngãi
247. 39/BC-UBND 29/1/2019 Về việc kết quả thực hiện hỗ trợ dân sinh và động vật nuôi bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017 và mưa lũ gây ra
248. 32/BC-UBND 29/1/2019 V/v bổ sung HSơ để trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Minh Long
249. 31/BC-UBND 29/1/2019 V/v thực hiện đề án PT GTNT, thực hiện CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện MLong,gđ 2016-2018
250. 27/BC-UBND 29/1/2019 V/v khẩn trương thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công CM theo QĐ số 22 của TTCP
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn