Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 230/BC-UBND 3/7/2019 Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2019 của UBND huyện Minh Long
27. 262/BC-UBND 2/7/2019 Tình hình hoạt động của Cổng TTĐT huyện trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
28. 700/BC-HĐND 1/7/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
29. 25/BC-VP 1/7/2019 Kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
30. 700/BC-HĐND 28/6/2019 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
31. 260/BC-UBND 28/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 27
32. 254/BC-UBND 28/6/2019 Về việc Kết quả rà soát các cuộc thanh tra KT-XH trong năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
33. 697/BC-HĐND 26/6/2019 Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 17/6/2019 và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Minh Long
34. 250/BC-UBND 26/6/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị
35. 249/BC-UBND 26/6/2019 Về việc Tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện Minh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
36. 248/BC-UBND 26/6/2019 Giải trình theo yêu cầu báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, HĐND huyện
37. 247/BC-UBND 26/6/2019 Về việc Kết quả thực hiện và cung cấp tài liệu để phục vụ công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công
38. 246/BC-UBND 26/6/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị
39. 233/BC-UBND 26/6/2019 Về việc Tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019
40. 245/BC-UBND 24/6/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 25
41. 244/BC-UBND 24/6/2019 Về việc Kết quả giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục từ năm 2015-2017 trên địa bàn huyện Minh Long
42. 243/BC-UBND 24/6/2019 Về việc Tình hình công tác TĐKT 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
43. 242/BC-UBND 24/6/2019 Kết quả thực hiện CTMTQG GNBV 6 tháng đầu năm 2019
44. 241/BC-UBND 21/6/2019 V/v cung cấp thông tin dược liệu nuôi trồng, thu hái trên địa bàn huyện Minh Long
45. 235/BC-UBND 21/6/2019 Kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
46. 234/BC-UBND 21/6/2019 Đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương đối với viên chức chuyên ngành NNPTNT
47. 214/BC-UBND 21/6/2019 Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng NTM
48. 223/BC-UBND 20/6/2019 Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn trên địa bàn huyện Minh Long
49. 240/BC-UBND 19/6/2019 V/v Kết quả thực hiện NĐ 116/2016/NĐ-CP và nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2018-2019 theo NĐ 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của CP
50. 239/BC-UBND 18/6/2019 V/v Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện trong tháng 6/2019 (Từ 16/5 đến 15/6/219)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn