Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 30/BC-UBND 23/1/2019 Về việc kết quả rà soát nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất
77. 29/BC-UBND 23/1/2019 Về việc số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng huyện minh long năm 2018
78. 28/BC-UBND 23/1/2019 Về việc kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
79. 17/BC-UBND 23/1/2019 Đánh giá việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Minh Long
80. 618/BC-HĐND 19/1/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện NQ ĐHĐB lần thứ XVIII Đảng bộ huyện Minh Long nhiệm kỳ 2015-2020
81. 25/BC-UBND 19/1/2019 Về việc giải pháp thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây chè huyện minh long
82. 24/BC-UBND 19/1/2019 Về việc tình hình tài chính, nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của các hợp tác xã đã ngừng hoạt động
83. 23/BC-UBND 19/1/2019 Về việc tình hình thực hiện chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của thủ tướng chính phủ
84. 22/BC-UBND 19/1/2019 Về việc kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2019 đến năm 2020 trên địa bàn huyện
85. 21/BC-UBND 19/1/2019 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2019
86. 19/BC-UBND 17/1/2019 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện trong tháng 01/2019 (Từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
87. 18/BC-UBND 17/1/2019 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện trong tháng 01/2019 (Từ 16/12/2018 đến 15/01/2019)
88. 613/BC-HĐND 15/1/2019 Tình hình, kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/NQ/2014/QH13 của Quốc Hội
89. 14/BC-UBND 15/1/2019 Về việc kết quả thực hiện chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
90. 12/BC-UBND 11/1/2019 Về việc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện minh long
91. 11/BC-UBND 11/1/2019 V/v sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ huyện Minh Long, nhiệm kỳ 2015-2020
92. 10/BC-UBND 11/1/2019 V/v báo cáo số liệu theo Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng BXD
93. 09/BC-UBND 11/1/2019 V/v góp ý dự thảo chỉ thị đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội nghị sáng tạo khoa học kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh
94. 08/BC-UBND 11/1/2019 Về việc tình hình phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện minh long
95. 07/BC-UBND 11/1/2019 Về việc tình hình thực hiện thu phí bảo vệ môi trường với nước thải
96. 516/BC-UBND 9/1/2019 Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của BBT Trung ương Đảng Khóa X
97. 507/BC-UBND 9/1/2019 Kết quả kiên cố hóa kênh mương thủy lợi loại III năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
98. 458/BC-UBND 9/1/2019 V/v tình hình thực hiện đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
99. 06/BC-UBND 9/1/2019 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long
100. 05/BC-UBND 9/1/2019 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch "Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, gđ 2019-2020, định hướng đến năm 2025
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /25 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn