Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 239/BC-UBND 29/6/2018 Về việc kết quả thực hiện phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Minh Long
77. 237/BC-UBND 29/6/2018 Về việc rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 và phương hướng tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019
78. 227/BC-UBND 28/6/2018 Về việc sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2018 của ban chấp hành trung ương trên địa bàn huyện Minh Long
79. 232/BC-UBND 27/6/2018 Về việc sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 23/11/2016 của Ban thường vụ Huyện uỷ về thực hiện nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của hội nghị tỉnh uỷ lần thứ 5 khoá Xĩ về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Quảng Ng
80. 455/BC-HĐND 21/6/2018 Về việc Kết quả hoạt động của TT, các Ban HDND, Tổ ĐB HDND tháng 6
81. 219/BC-UBND 21/6/2018 Về việc rà soát khoảng cách và địa bàn làm căn cứ thực hiện chế độ cho học sinh vùng ĐBKK
82. 214/BC-UBND 21/6/2018 Về việc Sơ kết 02 năm thực hiện CTHĐ số 11-CTr/HU ngày 29/9/2016 của BTVHU về thực hiện NQ 02-NQ/TU ngày 01/7/2017 của TU về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị
83. 212/BC-UBND 21/6/2018 Về việc Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KTXH tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7 năm 2018
84. 211/BC-UBND 21/6/2018 Về việc Sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 04-NQ/TU ngày 19/10/2016 của HNTU lần thứ 5, khoá XIX về phát triển dịch vụ du lịch tỉnh Quảng Ngãi gđ 2016-2020
85. 208-209/BC-UBND 21/6/2018 Về việc KQ thực hiện Chiến lược quốc gia PCTP, PC mua bán người trong tháng 6
86. 206/BC-UBND 21/6/2018 Về việc Tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường TH đạt chuẩn QG gđ 1997-2017 và trkhai công tác xây dựng trường chuẩn gđ 2018-2025
87. 195/BC-UBND 21/6/2018 Về việc Kết quả kiểm tra và Kế hoạch cải tạo, bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
88. 447/BC-BKT-XH 19/6/2018 Về việc Tình hình hoạt động của Ban KTXH HDND huyện 6 tháng đầu năm 2018
89. 220/BC-UBND 19/6/2018 Về việc KP thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (vốn sự nghiệp) trên đbàn huyện Minh Long
90. 196/BC-UBND 14/6/2018 Về việc kế hoạch xử lý các công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động trên địa bàn huyện Minh Long
91. 203/BC-UBND 13/6/2018 Về việc tình hình công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
92. 202/BC-UBND 11/6/2018 Về việc cung cấp số liệu để tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
93. 198/BC-UBND 8/6/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nghịe quyết số 19-2017/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP và chỉ thị số 26/CT-TTg của huyện minh long quý II năm 2018
94. 194/BC-UBND 6/6/2018 Về việc kiểm tra rà soát, đề xuất nội dung về kinh phí đảm bào cho công tác tổ chức thi hành pháp luật
95. 193/BC-UBND 6/6/2018 Về việc báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng quý II; 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
96. 192/BC-UBND 6/6/2018 Về việc công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
97. 191/BC-UBND 6/6/2018 Về việc rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ
98. 190/BC-UBND 6/6/2018 Về việc đánh giá kết quả tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018
99. 437/BC-HĐND 24/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐN D, tổ đại biểu, đại biểu HĐN D cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
100. 432/BC-HĐND 21/5/2018 Về việc báo cáo kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn