Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 370/BC-UBND 18/10/2017 Về việc Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
77. 346/BC-UBND 28/9/2017 Về việc kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của TTHDND huyện
78. 338/BC-UBND 22/9/2017 Về việc kết quả thực hiện KT-XH
79. 327/BC-UBND 18/9/2017 Về việc công tác chỉ đạo của UBND huyện về PT KT-XH
80. 242/BC-UBND 14/7/2017 Về việc Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về PTKTXH Tháng 7
81. 206/BC-UBND 26/6/2017 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về PTKTXH tháng 6
82. 169/BC-UBND 25/5/2017 Về việc Kết quả thực hiện nhiện vụ kinh tế xã hội đảm bảo QP-AN 6 tháng
83. 90/BC-UBND 20/3/2017 Về việc tình hình thực hiện phát triển KTXH đảm bảo QPAN quý I
84. 81/BC-UBND 16/3/2017 Về việc Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình PT KTXH
85. 29/BC-UBND 23/2/2017 Về việc Tổng kết nghị quyết số 15-NQ/TW và sơ kết kết luận số 64
86. 38/BC-UBND 20/2/2017 Về việc Giải trình ý kiến chất vấn của đại biểu HDND huyện
87. 31/UBND-KTTH 18/1/2017 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016
88. 316/BC-UBND 26/12/2016 Về việc kết quả công tác chỉ đạo điều hành về phát triển KTXH tháng 12 năm 2016
89. 276/BC-UBND 21/11/2016 Về việc báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về PT KTXH tháng 11
90. 234/BC-UBND 4/10/2016 kết quả thực hiện nguồn vốn viện trợ của chính phủ Ailen cho các xã ĐBKK thuộc chương trình 1235
91. 233/BC-UBND 4/10/2016 vv rà soát, đánh giá và báo cáo tiêu chí số 17 - Môi trường
92. 231/BC-UBND 3/10/2016 tình hình công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn
93. 230/BC-UBND 30/9/2016 kết quả triển khai và tỷ lệ giải ngân vốn chương trình 135 năm 2016 trên địa bàn huyện
94. 229/BC-UBND 30/9/2016 Vv rà soát hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở
95. 228/BC-UBND 30/9/2016 kết quả thực hiện quyết định số 1501/QĐ-UBND về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
96. 219/BC-UBND 29/9/2016 tóm tắt tình hình thực hiện KT-XH, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2016
97. 218/BC-UBND 27/9/2016 kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2016
98. 217/BC-UBND 26/9/2016 kết quả đối ngoại năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
99. 216/BC-UBND 22/9/2016 kết quả xử lý sau cuộc tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
100. 215/BC-UBND 22/9/2016 tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn huyện trong năm 2015 liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn