Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 644/BC-HĐND 23/3/2019 Kết quả kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
77. 116/BC-UBND 23/3/2019 Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý I năm 2019 và nhiệm vụ quý II năm 2019
78. 115/BC-UBND 23/3/2019 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
79. 114/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của uỷ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
80. 113/BC-UBND 23/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện minh long từ năm 2015 đến nay
81. 112/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh
82. 111/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
83. 110/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
84. 109/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 3/2019
85. 108/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
86. 107/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 3/2019
87. 106/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện
88. 647/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện,cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 03 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019
89. 646/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
90. 96/BC-UBND 15/3/2019 Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán theo Thông báo số 471/TB-KVIII ngày 30/11/2018 của KTNNKVIII
91. 87/BC-UBND 15/3/2019 Công tác Giải quyết KNTC của công dân trong công tác thu hồi, bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để xây dựng các dự án phát triển KT-XH, QP-AN gđ 2017-2018
92. 86/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo công tác TCD xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng quý I nhiệm vụ quý II năm 2019
93. 85/BC-UBND 15/3/2019 V/v đánh giá tổng kết tình hình thực hiện NQ số 63 và QĐ số 22 của TTCP
94. 83/BC-UBND 15/3/2019 V/v số lượng tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đâu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới trên địa bàn huyện Minh Long
95. 78/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
96. 72/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách gđ 2011-2020
97. 63/BC-UBND 15/3/2019 V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND UBND các cấp trên địa bàn huyện Minh Long nhiệm kỳ 2014-2018
98. 102/BC-UBND 15/3/2019 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
99. 101/BC-UBND 15/3/2019 Về việc số liệu hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số qua các năm 2016 - 2018 trên địa bàn huyện minh long
100. 100/BC-UBND 15/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /28 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn