Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 04/BC-UBND 9/1/2019 Kết quả Tuần 01/2019
102. 03/BC-UBND 9/1/2019 Về việc kết quả thực hiện thông báo kết luận số 51-TB/BNCTU ngày 24/8/2018 của ban nội chính tỉnh uỷ về kết quả giám sát theo kế hoạch số 46-KH/BNCTU ngày 04/4/2018 của ban nội chính tỉnh uỷ đối với đồng chí phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện minh l
103. 514/BC-UBND 8/1/2019 V/v giải trình một số nội dung thẩm tra của Ban KTXH về kết quả thực hiện đầu tư công năm 2018
104. 513/BC-UBND 8/1/2019 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 11/6/2015 của BTVTU và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của CT UBND tỉnh; Kết quả kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng
105. 02/BC-UBND 8/1/2019 V/v Sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của CP trên địa bàn huyện Minh Long
106. 461/BC-UBND 7/1/2019 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018, và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
107. 01/BC-UBND 5/1/2019 Về việc kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của UBND các xã
108. 600/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện dự án ngân sách địa phương năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách sách địa phương năm 2019
109. 598/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 27/11/2018 của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung KH đầu tư công trung hạn, nguồn vốn chương tình 30a, gđ 2016-2020
110. 594/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra thực hiện KH PTKTXH năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
111. 593/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm kết quả hoạt động của đoàn thẩm tra tòa án nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
112. 592/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
113. 591/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra kết quả công tác của tòa án nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
114. 590/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của VKS nhân dân tình hình công tác kiểm sát năm 2018
115. 589/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
116. 588/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển KT-XH đảm bảo QPAN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019
117. 585/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát của BPC HĐND huyện về công tác tiếp công dân, thực hiện hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại
118. 581/BC-HĐND 28/12/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của TT HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ nam 2019
119. 576/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát thực hiện công tác BV, chăm sóc và GD trẻ em trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018
120. 572/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát tại trường tiểu học LSơn về chất lượng dạy và học thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017,2017-2018
121. 566/BC-HĐND 28/12/2018 V/v báo cáo hoạt động của BPC HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
122. 56/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát việc thực hiện đề án tổ an ninh nhân dân theo QĐ số 11
123. 508/BC-UBND 28/12/2018 V/v tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
124. 502/BC-UBND 28/12/2018 V/v thực hiện kp BHYT năm 2018 cho các đối tượng hộ thuộc gđ nghèo, người dân tộc sống tạ vùng KT khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo
125. 500/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả kết quả thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bà huyện Mlong trong tháng 12 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/18)
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /25 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn