Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 98/BC-UBND 12/3/2019 Về việc các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện minh long
102. 97/BC-UBND 12/3/2019 Về việc thống kê công tác dân tộc năm 2018
103. 95/BC-UBND 12/3/2019 Về việc tình hình thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018
104. 93/BC-UBND 12/3/2019 Về việc tình hình thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP, chỉ thị số 26/CT-TTg, chỉ thị số 07/CT-TTg của huyện Minh Long quý I năm 2019
105. 99/BC-UBND 8/3/2019 Kết quả tuần 10
106. 92/BC-UBND 7/3/2019 Về việc tiến độ và kết quả thực hiện thống kê đất đai năm 2018
107. 91/BC-UBND 7/3/2019 Về việc một số nội dung tại công văn số 7954/UBND-KT ngày 28/12/2018 của chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục tồn tại trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
108. 89/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
109. 88/BC-UBND 7/3/2019 Về việc tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
110. 82/BC-UBND 7/3/2019 Về việc thuyết minh thống kê công tác tư pháp năm 2018 theo thông tư 04/2016/TT-BTP của UBND huyện minh long
111. 81/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018
112. 79/BC-UBND 7/3/2019 Về việc số liệu xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
113. 77/BC-UBND 7/3/2019 Về việc trên địa bàn huyện chưa có vướng mắc, bất cập khi thực hiện các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành luật đất đai
114. 76/BC-UBND 7/3/2019 Về việc vấn đề môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện minh long
115. 74/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm b, công văn số 6508/UBND-NNTN ngày 24/10/2018
116. 68/BC-UBND 26/2/2019 Về việc sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của bộ chính trị (khoá XI) về hội quần chúng
117. 67/BC-UBND 26/2/2019 Về việc tổng hợp nhu cầu lập quy hoạch năm 2019
118. 66/BC-UBND 26/2/2019 Về việc kết quả rà soát các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019
119. 65/BC-UBND 26/2/2019 Về việc kết quả rà soát các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện
120. 64/BC-UBND 26/2/2019 Về việc đề xuất giải pháp giảm nghèo cho đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công và giải pháp hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo trên địa bàn huyện
121. 62/BC-UBND 25/2/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 08
122. 61/BC-UBND 25/2/2019 Về việc tình hình triển khai thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh quảng ngãi
123. 59/BC-UBND 22/2/2019 Về việc thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện minh long
124. 56/BC-UBND 19/2/2019 Kết quả tuần 07
125. 06/QĐ-UBND 19/2/2019 V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của UBND huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /28 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn