Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 214/BC-UBND 21/9/2016 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/2014/HĐND của HĐND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
102. 213/BC-UBND 21/9/2016 kết quả thực hiện KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
103. 212/BC-UBND 21/9/2016 sơ kết thực hiện nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ
104. 211/BC-UBND 19/9/2016 tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín năm 2016
105. 210/BC-UBND 16/9/2016 Thực hiện công tác tuần 37
106. 209/BC-UBND 15/9/2016 kết quả thực hiện kết luận thanh tra các công trình sinh hoạt nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện
107. 208/BC-UBND 15/9/2016 Kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh
108. 207/BC-UBND 14/9/2016 Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP quý III năm 2016
109. 206/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy gia đoạn 2016-2025
110. 205/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025
111. 204/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả chiến lược Quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
112. 203/BC-UBND 14/9/2016 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trong tháng 9/2016
113. 202/BC-UBND 14/9/2016 Báo cáo công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2016
114. 201/BC-UBND 13/9/2016 Nhu cầu tạm ứng gạo 02 tháng học kỳ I cho học sinh
115. 200/BC-UBND 12/9/2016 Tình hình và kết quả thực hiện bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
116. 199/BC-UBND 9/9/2016 Tình hình công tác tuần 36
117. 198/BC-UBND 6/9/2016 Vv thực hiện các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, y học cổ truyền trên địa bàn huyện từ năm 2013-2016
118. 197/BC-UBND 5/9/2016 Số lượng đại biểu HĐND là người Dân tộc thiểu số
119. 196/BC-UBND 5/9/2016 Tình hình dịp lễ ngày 2/9
120. 195/BC-UBND 1/9/2016 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 35
121. 194/BC-UBND 1/9/2016 Kết quả thực hiện nghị quyết 30a, chương trình 135 và kinh phí định canh, định cư cho đồng bào DTTS năm 2015
122. 193/BC-UBND 31/8/2016 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư
123. 192/BC-UBND 30/8/2016 Kết quả thực hiện chương trình 135 năm 2015 và tình hình triển khai chương trình 135 năm 2016
124. 191/BC-UBND 29/8/2016 Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách giai đoạn 2011-2015
125. 190/BC-UBND 29/8/2016 Vv rà soát, đánh giá tiêu chí số 17 - môi trường
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn