Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 169/BC-UBND 18/5/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 24-KH/HU ngày 03/10/2016 của ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của hội nghị tỉnh uỷ lần thứ 3 khoá XIX về đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội giảm nghèo bền vững ở 6
102. 167/BC-UBND 16/5/2018 Về việc báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa hấu trên địa bàn huyện Minh Long
103. 166/BC-UBND 16/5/2018 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
104. 164/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện minh long
105. 163/BC-UBND 15/5/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch số 22-KH/HU ngày 03/10/2016 của ban thường vụ huyện uỷ về thực hiện kết luận số 30-KL/TU ngày 26/4/2016 của tỉnh uỷ khoá XIX về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
106. 152/BC-UBND 11/5/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn tiền và hàng hoá hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2017 trên địa bàn huyện Minh Long
107. 142/BC-UBND 4/5/2018 Về việc báo cáo những vướng mắc trong thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung thông tư số 10/2015/TT-BTP
108. 134/BC-UBND 26/4/2018 Về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng biên chế, hợp đồng lao động, tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
109. 128/BC-UBND 23/4/2018 Về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
110. 124/BC-UBND 18/4/2018 Về việc tổng kết 05 năm thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
111. 122/BC-UBND 18/4/2018 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
112. 120/BC-UBND 13/4/2018 Về việc báo cáo tình hình chỉ đạo thực hiện công tác của UBND huyện tuần thứ 15
113. 113/BC-UBND 11/4/2018 Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính của huyện minh long
114. 112/BC-UBND 10/4/2018 Về việc cung cấp số lượng hợp tác xã có đăng ký trên địa bàn huyện minh long
115. 111/BC-UBND 6/4/2018 Về việc kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày khí tượng thế giới, ngày nước thế giới năm 2018, trên địa bàn huyện minh long
116. 105/BC-UBND 3/4/2018 Về việc báo cáo kết quả cấp phát gạo cho học sinh học kì II năm học 2017-2018
117. 104/BC-UBND 2/4/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn huyện
118. 101/BC-UBND 2/4/2018 Về việc báo cáo tình hình sản xuất dưa hấu trên địa bàn huyện minh long
119. 99/BC-UBND 29/3/2018 Về việc báo cáo kết quả rà soát, xác định nhu cầu, nội dung nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở
120. 93/BC-UBND 29/3/2018 Về việc kết quả thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em từ năm 2014-2017 trên địa bàn huyện minh long
121. 96/BC-UBND 27/3/2018 Về việc báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
122. 94/BC-UBND 26/3/2018 Về việc số lượng người có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
123. 91/BC-UBND 22/3/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị của HĐND tỉnh quảng ngãi về vấn đề an toàn thực phẩm
124. 88/BC-UBND 22/3/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội từ năm 2011 đến năm 2017
125. 84/BC-UBND 22/3/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn