Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 280/BC-UBND 21/8/2018 V/v Sơ kết 03 năm thực hiện CTMTQG xây dựng NTM gđ 2016-2018; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020
127. 310/BC-UBND 20/8/2018 Về việc kết quả chấp hành các quy diịnh của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn huyện Minh Long
128. 306/BC-UBND 20/8/2018 Về việc tình hình thực hiện kiểm soát TTHC; kết quả thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện Minh Long
129. 304/BC-UBND 20/8/2018 Về việc sơ kết 3 năm thực hiện nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về cấp bản sao từ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
130. 303/BC-UBND 15/8/2018 Về việc kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã
131. 301/BC-UBND 14/8/2018 V/v tăng cường công tác giám sát phóng xạ đối với các cơ sở XNK, SX, tiêu thụ và tái chế phế liệu kim loại trên địa bàn quản lý
132. 291/BC-UBND 13/8/2018 Về việc lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn huyện Minh Long
133. 297/BC-UBND 10/8/2018 Về việc tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế 2017; hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện
134. 296/BC-UBND 10/8/2018 V/v tình hình thực hiện Công văn số 2592/UBND-CNXD ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi trên địa bàn huyện Minh Long
135. 295/BC-UBND 10/8/2018 Về việc kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn huyện Minh Long
136. 294/BC-UBND 10/8/2018 Về việc thống kê thông tin vùng cây ăn quả, cơ sở đóng gói quả tươi trên địa bàn huyện Minh Long
137. 293/BC-UBND 10/8/2018 Về việc kết quả chỉ đạo giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc được báo chí quan tâm phản ánh
138. 292/BC-UBND 10/8/2018 V/v Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2016-2018
139. 290/BC-UBND 10/8/2018 Về việc kết quả chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm vụ đông xuân 2017-2018 và kế hoạch vụ đông xuân 2018-2019
140. 286/BC-UBND 10/8/2018 V/v Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 31/7/2018
141. 289/BC-UBND 7/8/2018 Về việc tình hình triển khai thực hiện luật hộ tịch
142. 288/BC-UBND 7/8/2018 V/v rà soát định mức theo Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo QĐ 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của TTCP
143. 287/BC-UBND 7/8/2018 V/v kết quả kiểm tra, xác minh vụ khai thác đất trái phép tại thôn Biều Qua, xã Long Sơn
144. 282/BC-UBND 1/8/2018 Về việc số liệu thống kê số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học,lưu ban trên địa bàn huyện minh long, năm học 2017-2018
145. 260a/BC-UBND 1/8/2018 V/v Đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm gđ 2016-2020
146. 281/BC-UBND 31/7/2018 V/v tăng cường công tác chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
147. 278/BC-UBND 30/7/2018 Về việc tiến độ, kết quả triển khai, thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của trung ương; kế hoạch số 125, kế hoạch của Tỉnh uỷ và kế hoạch số 82 và kế hoạch số 83 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
148. 277/BC-UBND 30/7/2018 Về việc sơ kết giữa kỳ thực hiện quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
149. 275/BC-UBND 26/7/2018 Về việc số liệu mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây dó bầu trồng và mặt hàng da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản
150. 274/BC-UBND 26/7/2018 Về việc đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị kế hoạch năm 2019 trên địa bàn huyện Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /17 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn