Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 38/BC-UBND 18/2/2019 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 của huyện Minh Long
127. 54/BC-UBND 15/2/2019 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 02/2019
128. 53/BC-UBND 15/2/2019 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia Phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 02/2019
129. 50/BC-UBND 15/2/2019 Về việc kết quả thống kê đất đai năm 2018
130. 49/BC-UBND 15/2/2019 Về việc xác định nhu cầu chỉ tiêu đất ở tại nông thôn đã được phân khai trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
131. 46/BC-UBND 15/2/2019 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018 trên địa bàn huyện Minh Long
132. 41/BC-UBND 15/2/2019 Về việc công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của UBND huyện Minh Long
133. 47/BC-UBND 13/2/2019 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
134. 45/BC-UBND 13/2/2019 Quyết toán KP hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018 trên đbàn huyện Minh Long
135. 631/BC-HĐND 12/2/2019 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019
136. 44/BC-UBND 12/2/2019 Về việc sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện đề án `giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2016-2018` và kế hoạch tổ chức thực hiện năm 2019
137. 43/BC-UBND 12/2/2019 Về việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận tặng quà tặng không đúng quy định trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019
138. 42/BC-UBND 12/2/2019 Việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC gđ 2014-2018
139. 40/BC-UBND 31/1/2019 Về việc thực hiện rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh quảng ngãi
140. 39/BC-UBND 29/1/2019 Về việc kết quả thực hiện hỗ trợ dân sinh và động vật nuôi bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017 và mưa lũ gây ra
141. 32/BC-UBND 29/1/2019 V/v bổ sung HSơ để trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Minh Long
142. 31/BC-UBND 29/1/2019 V/v thực hiện đề án PT GTNT, thực hiện CTMTQGXDNTM trên địa bàn huyện MLong,gđ 2016-2018
143. 27/BC-UBND 29/1/2019 V/v khẩn trương thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công CM theo QĐ số 22 của TTCP
144. 26/BC-UBND 29/1/2019 V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 03 và KH tuần 04 của UBND huyện
145. 20/BC-UBND 29/1/2019 V/v kết quả thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa, chính sách đồn điền đổi thửa từ năm 2013-2018
146. 621/BC-HĐND 28/1/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2019
147. 36/BC-UBND 28/1/2019 Kết quả tuần 04
148. 33/BC-UBND 28/1/2019 Về việc kết quả chỉ đạo giải quyết những bức xúc, vướng mắc của người dân trên địa bàn huyện
149. 30/BC-UBND 23/1/2019 Về việc kết quả rà soát nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất
150. 29/BC-UBND 23/1/2019 Về việc số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng huyện minh long năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /28 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn