Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 189/BC-UBND 26/8/2016 Báo cáo tình hình thực hiện công tác của UBND huyện tuần thứ 34
127. 188/BC-UBND 26/8/2016 Giải trình nguồn gốc đất của Bảo hiểm xã hội huyện Minh Long
128. 185/BC-UBND 23/8/2016 Vv áp dụng, đánh giá các chỉ tiêu đô thị
129. 184/BC-UBND 22/8/2016 Tình hình thực hiện QĐ số 1022/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 của Thủ tướng chính phủ
130. 183/BC-UBND 19/8/2016 Số liệu thực hiện giảm nghèo năm 2016, kế hoạch giảm nghèo năm 2017
131. 182/BC-UBND 19/8/2016 Tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất công sản thuộc phạm vi quản lý
132. 181/BC-UBND 19/8/2016 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác của UBND huyện tuần 32
133. 180/BC-UBND 19/8/2016 Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 phục vụ kỳ họp Quốc hội
134. 179/BC-UBND 19/8/2016 Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành về phát triển KT-XH tháng 8 nhiệm vụ tháng 9/2016
135. 178/BC-UBND 18/8/2016 Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách năm 2016
136. 177/BC-UBND 16/8/2016 Tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Bảo vệ ANTQ
137. 176/BC-UBND 16/8/2016 Kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
138. 175/BC-UBND 16/8/2016 Kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025
139. 174/BC-UBND 15/8/2016 Kết quả thực hiện việc chuyển giao và tình hình hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Minh Long
140. 173/BC-UBND 15/8/2016 Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thử 1 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII
141. 172/BC-UBND 12/8/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác của UBND huyện tuần 32
142. 171/BC-UBND 12/8/2016 Thống kê số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của nghành công thương trên địa bàn huyện
143. 170/BC-UBND 12/8/2016 Thực hiện công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình và thực trạng tảo hôn từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2016
144. 169/BC-UBND 12/8/2016 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao
145. 168/BC-UBND 11/8/2016 Sơ kết 05 năm thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 2011-2020
146. 167/BC-UBND 10/8/2016 Giải trình nguồn gốc đất của Kho bạc nhà nước huyện Minh Long
147. 166/BC-UBND 5/8/2016 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác của UBND huyện tuần 31
148. 165/BC-UBND 4/8/2016 Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2016
149. 164/BC-UBND 4/8/2016 Xây dựng dự toán chi tiết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2017
150. 163/BC-UBND 29/7/2016 Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với nông dân giai đoạn 2010-2015
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /11 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn