Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 499/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện MLong trong tháng 12/2018 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/18)
127. 498/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 50 và kế hoạh tuần 51 của UBND huyện
128. 497/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo tình hình kinh doanh, cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dung tại chỗ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện MLong
129. 492/BC-UBND 28/12/2018 V/v giải trình nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn chương tình 30a, GĐ 2016-2020
130. 472/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo nhu cầu kp để mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dung nhà ăn, nhà bếp, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết yếu trường PTDTBT, trường PT có học sinh bán trú
131. 464/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo quỹ lương biên chế đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD-ĐT
132. 463/BC-UBND 28/12/2018 V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
133. 453/BC-UBND 28/12/2018 V/v khắc phục các kiến nghị sau giám sát của TT HĐND và các ban HĐND huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
134. 605/BC-HĐND 27/12/2018 Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển KT-XH năm 2018 nhiệm vụ Phát triển KT - XH năm 2019
135. 602/BC-HĐND 27/12/2018 Thẩm tra tờ trình 128 của UBND miễn nhiệm chức danh UVUB huyện về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh UVUB huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
136. 599/BC-HĐND 27/12/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
137. 587/BC-BPC 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của BPC HĐND huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
138. 582/BC-HĐND 27/12/2018 Kết quả giám sát việc quản lý, bảo vệ đất rừng thuộc các dự án 661,327 và trung tâm cụm xã Long Môn 2019
139. 570/BC-HĐND 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của TT và các ban HĐND huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
140. 569/BC-HĐND 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
141. 601/BC-BKTXH 25/12/2018 Về việc đánh giá kết quả giải quyết, khắc phục kiến nghị sau giám sát của ban kinh tế - xã hội HĐND 6 tháng đầu năm 2018
142. 573/BC-ĐGS 25/12/2018 Về việc kết quả giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018
143. 512/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chi tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020
144. 511/BC-UBND 25/12/2018 Về việc tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
145. 510/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới
146. 506/BC-UBND 25/12/2018 Về việc sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua` chung sức xây dựng nông thôn mới` giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
147. 505/BC-UBND 25/12/2018 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện
148. 564/BC-ĐGS 24/12/2018 Về việc kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ và giao đất rừng thuộc dự án 661, dưn án 327 trên địa bàn huyện và dự án trung tâm cụm xã long môn
149. 509/BC-UBND 24/12/2018 Tình hình thực hiện tuần 51
150. 504/BC-UBND 24/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo theo quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh quảng ngãi trên địa bàn huyện minh long năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /25 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn