Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 74/BC-UBND 15/3/2018 Về việc báo cáo số liệu hộ nghèo thực hiện chính sách theo quyết định 102/QĐ-TTg trên địa bàn huyện minh long năm 2018
127. 73/BC-UBND 15/3/2018 Về việc báo cáo tình hình bố trí ổn định đời sống dân cư, định canh định cư giai đoạn 2016-2020
128. 72/BC-UBND 14/3/2018 Về việc báo cáo tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện minh long
129. 71/BC-UBND 14/3/2018 Về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện theo nội dung kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016 của hội nghị tỉnh uỷ lần thứ ba, khoá XIX
130. 69/BC-UBND 14/3/2018 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 03 và nhiệm vụ tháng 04 năm 2018
131. 68/BC-UBND 14/3/2018 Về việc đánh giá 01 năm thực hiện kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của ban bí thư, chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới
132. 64/BC-UBND 12/3/2018 Về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 06/8/2008 của ban chấp hành trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
133. 59/BC-UBND 9/3/2018 Về việc kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của chính phủ, TTCP trên địa bàn huyện minh long
134. 57/BC-UBND 9/3/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ nhân dịp xuân mậu tuất năm 2018
135. 56/BC-UBND 9/3/2018 Về việc báo cáo tình hình khai thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020
136. 38/BC-UBND 22/2/2018 Về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính huyện minh long năm 2017
137. 36/BC-UBND 12/2/2018 Về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2017
138. 32/BC-UBND 12/2/2018 Về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
139. 23/BC-UBND 31/1/2018 Về việc bc tổng hợp quỹ đất công ích,quỹ đất nn đã bồi thường GPMB nhưng không đưa vào thực hiện dự án và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sxnn và các loại đất nn khác trên địa bàn huyện minh long
140. 433/BC-UBND 5/12/2017 Về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
141. 423/BC-UBND 20/11/2017 Về việc Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, chương trình, kế hoạch Huyện Ủy, Ban thường vụ Huyện ủy
142. 414/BC-UBND 16/11/2017 Về việc Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
143. 370/BC-UBND 18/10/2017 Về việc Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện
144. 346/BC-UBND 28/9/2017 Về việc kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của TTHDND huyện
145. 338/BC-UBND 22/9/2017 Về việc kết quả thực hiện KT-XH
146. 327/BC-UBND 18/9/2017 Về việc công tác chỉ đạo của UBND huyện về PT KT-XH
147. 242/BC-UBND 14/7/2017 Về việc Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về PTKTXH Tháng 7
148. 206/BC-UBND 26/6/2017 Về việc báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về PTKTXH tháng 6
149. 169/BC-UBND 25/5/2017 Về việc Kết quả thực hiện nhiện vụ kinh tế xã hội đảm bảo QP-AN 6 tháng
150. 90/BC-UBND 20/3/2017 Về việc tình hình thực hiện phát triển KTXH đảm bảo QPAN quý I
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /13 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn