Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 591/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra kết quả công tác của tòa án nhân dân huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
152. 590/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của VKS nhân dân tình hình công tác kiểm sát năm 2018
153. 589/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về công tác thanh tra TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019
154. 588/BC-HĐND 28/12/2018 V/v thẩm tra báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển KT-XH đảm bảo QPAN năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019
155. 585/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát của BPC HĐND huyện về công tác tiếp công dân, thực hiện hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại
156. 581/BC-HĐND 28/12/2018 Báo cáo tình hình hoạt động của TT HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ nam 2019
157. 576/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát thực hiện công tác BV, chăm sóc và GD trẻ em trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018
158. 572/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát tại trường tiểu học LSơn về chất lượng dạy và học thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh năm học 2016-2017,2017-2018
159. 566/BC-HĐND 28/12/2018 V/v báo cáo hoạt động của BPC HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
160. 56/BC-HĐND 28/12/2018 V/v kết quả giám sát việc thực hiện đề án tổ an ninh nhân dân theo QĐ số 11
161. 508/BC-UBND 28/12/2018 V/v tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019
162. 502/BC-UBND 28/12/2018 V/v thực hiện kp BHYT năm 2018 cho các đối tượng hộ thuộc gđ nghèo, người dân tộc sống tạ vùng KT khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo
163. 500/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả kết quả thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bà huyện Mlong trong tháng 12 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/18)
164. 499/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên địa bàn huyện MLong trong tháng 12/2018 (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 15/12/18)
165. 498/BC-UBND 28/12/2018 V/v kết quả chỉ đạo thực hiện công tác tuần 50 và kế hoạh tuần 51 của UBND huyện
166. 497/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo tình hình kinh doanh, cấp giấy phép bán lẻ rượu tiêu dung tại chỗ, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện MLong
167. 492/BC-UBND 28/12/2018 V/v giải trình nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn vốn chương tình 30a, GĐ 2016-2020
168. 472/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo nhu cầu kp để mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dung nhà ăn, nhà bếp, sữa chữa, cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết yếu trường PTDTBT, trường PT có học sinh bán trú
169. 464/BC-UBND 28/12/2018 V/v báo cáo quỹ lương biên chế đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực GD-ĐT
170. 463/BC-UBND 28/12/2018 V/v kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
171. 453/BC-UBND 28/12/2018 V/v khắc phục các kiến nghị sau giám sát của TT HĐND và các ban HĐND huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
172. 605/BC-HĐND 27/12/2018 Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Phát triển KT-XH năm 2018 nhiệm vụ Phát triển KT - XH năm 2019
173. 602/BC-HĐND 27/12/2018 Thẩm tra tờ trình 128 của UBND miễn nhiệm chức danh UVUB huyện về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh UVUB huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
174. 599/BC-HĐND 27/12/2018 V/v thẩm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
175. 587/BC-BPC 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của BPC HĐND huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /27 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn