Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 150/BC-UBND 18/4/2019 Kết quả rà soát xã/thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc CTMTQGGNBV gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long
152. 149/BC-UBND 18/4/2019 Tổng kết đánh giá phân định vùng dtts và mn
153. 147/BC-UBND 16/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 15
154. 146/BC-UBND 16/4/2019 Về việc Kết quả trkhai "Ngày Quyền của ngưởi tiêu dùng VN trên đbàn huyện Minh Long
155. 145/BC-UBND 15/4/2019 Về việc Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND huyện Minh Long
156. 144/BC-UBND 15/4/2019 Rà soát, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trên đbàn TQN
157. 133/BC-UBND 15/4/2019 V/v cung cấp thông tin theo đề nghị của Tổng cục môi trường tại Công văn số 720/TCMT-TVMT ngày 28/2/2019 trên đbàn huyện Minh Long
158. 126/BC-UBND 15/4/2019 Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 20/201/2014 của UBNDT về tăng cường công tác PCTP trộm cắp tài sản trên đbàn huyện
159. 125/BC-UBND 15/4/2019 V/v thực hiện chuyển nguồn đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019
160. 143/BC-UBND 11/4/2019 Về việc Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai trên đbàn huyện Minh Long
161. 122/BC-UBND 11/4/2019 Tổng kết 5 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
162. 139/BC-UBND 10/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện Tuần 14
163. 142/BC-UBND 9/4/2019 Về việc xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dtts&mn, vùng có điều kiện đbkk
164. 141/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, VLXD và chế biến thực phẩm
165. 140/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạch trên địa bàn huỵên
166. 138/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Tình hình trkhai thực hiện Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
167. 137/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dtts theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg nay là QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và QĐ 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của TTCP trên đbàn huyện Minh Long năm 2017-2018
168. 135/BC-UBND 9/4/2019 Về việc Kết quả giải quyết ý kiến Kết luận của Bí thư Huyện uỷ tại buổi TXĐT trực tiếp với Nhân dân các xã trên địa bàn huyện năm 2018
169. 134/BC-UBND 8/4/2019 Quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2018
170. 71/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của BBT khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao
171. 132/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của BTVTU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" trên đbàn huyện
172. 131/BC-UBND 3/4/2019 Về việc kết quả KT-XH đạt được trong 30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi
173. 130/BC-UBND 3/4/2019 Về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW (Khoá IX) về công tác dân tộc
174. 129/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Kết quả cấp phát gạo cho học sinh học kì II năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính Phủ
175. 128/BC-UBND 1/4/2019 Kết quả chỉ đạo thực hiện công tác Tuần 13 và kế hoạch tuần 14 của UBND huyện
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn