Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 127/BC-UBND 1/4/2019 Về việc Tình hình sạt lở bờ sông, bờ suối trên địa bàn huyện Minh Long
177. 124/BC-UBND 29/3/2019 Về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng
178. 123/BC-UBND 29/3/2019 Về việc kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2018 trở về trước của huyện minh long
179. 121/BC-UBND 29/3/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 09/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của HĐND tỉnh về một số giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trên đbàn tỉnh
180. 117/BC-UBND 26/3/2019 Về việc tống hợp số liệu thực hiện chính sách hỗ trợ biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo 2 năm liên tục giai đoạn 2017-2018, số trẻ em mẫu giáo, học sinh con của hộ thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo trên đ
181. 120/BC-UBND 25/3/2019 Kết quả hoạt động tuần 12
182. 119/BC-UBND 25/3/2019 Về việc báo cáo thực trạng quy mô mạng lưới trường, lớp đội ngũ, cơ sở vật chất
183. 644/BC-HĐND 23/3/2019 Kết quả kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018
184. 116/BC-UBND 23/3/2019 Về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quý I năm 2019 và nhiệm vụ quý II năm 2019
185. 115/BC-UBND 23/3/2019 V/v tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
186. 114/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của uỷ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
187. 113/BC-UBND 23/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện minh long từ năm 2015 đến nay
188. 112/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh
189. 111/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
190. 110/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
191. 109/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người gđ 2016-2020 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 3/2019
192. 108/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong quý I/2019
193. 107/BC-UBND 23/3/2019 Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm gđ 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên đbàn huyện Minh Long trong tháng 3/2019
194. 106/BC-UBND 23/3/2019 Về việc kết quả thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện
195. 647/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện,cấp xã và các đơn vị liên quan tháng 03 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019
196. 646/BC-HĐND 21/3/2019 Về việc kết quả hoạt động của thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
197. 96/BC-UBND 15/3/2019 Kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán theo Thông báo số 471/TB-KVIII ngày 30/11/2018 của KTNNKVIII
198. 87/BC-UBND 15/3/2019 Công tác Giải quyết KNTC của công dân trong công tác thu hồi, bồi thừơng, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để xây dựng các dự án phát triển KT-XH, QP-AN gđ 2017-2018
199. 86/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo công tác TCD xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng quý I nhiệm vụ quý II năm 2019
200. 85/BC-UBND 15/3/2019 V/v đánh giá tổng kết tình hình thực hiện NQ số 63 và QĐ số 22 của TTCP
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn