Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
176. 582/BC-HĐND 27/12/2018 Kết quả giám sát việc quản lý, bảo vệ đất rừng thuộc các dự án 661,327 và trung tâm cụm xã Long Môn 2019
177. 570/BC-HĐND 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của TT và các ban HĐND huyện năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
178. 569/BC-HĐND 27/12/2018 V/v đánh giá kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6 và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
179. 601/BC-BKTXH 25/12/2018 Về việc đánh giá kết quả giải quyết, khắc phục kiến nghị sau giám sát của ban kinh tế - xã hội HĐND 6 tháng đầu năm 2018
180. 573/BC-ĐGS 25/12/2018 Về việc kết quả giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện từ năm 2017-2018
181. 512/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chi tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020
182. 511/BC-UBND 25/12/2018 Về việc tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị
183. 510/BC-UBND 25/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/05/2016 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của ban thường vụ tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới
184. 506/BC-UBND 25/12/2018 Về việc sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua` chung sức xây dựng nông thôn mới` giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện
185. 505/BC-UBND 25/12/2018 Về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện
186. 564/BC-ĐGS 24/12/2018 Về việc kết quả giám sát công tác quản lý, bảo vệ và giao đất rừng thuộc dự án 661, dưn án 327 trên địa bàn huyện và dự án trung tâm cụm xã long môn
187. 509/BC-UBND 24/12/2018 Tình hình thực hiện tuần 51
188. 504/BC-UBND 24/12/2018 Về việc kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo theo quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh quảng ngãi trên địa bàn huyện minh long năm 2018
189. 503/BC-UBND 24/12/2018 Về việc tình hình thực hiện mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn huyện minh long theo quyết định 427/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của uỷ ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
190. 501/BC-UBND 24/12/2018 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 12/2018 và nhiệm vụ tháng 01/2019
191. 496/BC-UBND 24/12/2018 Về việc kết quả thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020,thực hiện trong năm 2018
192. 495/BC-UBND 24/12/2018 Về việc rà soát, tổng hợp dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được phê duyệt
193. 494/BC-UBND 14/12/2018 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTG ngày 03/01/2018 của thủ tướng chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
194. 493/BC-UBND 13/12/2018 Về việc kết quả rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của phòng tài nguyên và môi trường huyện Minh Long
195. 491/BC-UBND 13/12/2018 V/v rà soát, kiểm tra khoảng cách an toàn về môi trường đối với các bãi chôn lấp và cơ sở xử lý chất thải rắn trên đbàn tỉnh
196. 490/BC-UBND 13/12/2018 Tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên đbàn huyện Minh Long
197. 482/BC-UBND 13/12/2018 Rà soát, báo cáo số liệu đường giao thông địa phương năm 2018 và công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường giao thông trên đbàn huyện Minh Long
198. 460/BC-UBND 13/12/2018 Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện
199. 487/BC-UBND 12/12/2018 Kết quả tuần 49
200. 485/BC-UBND 12/12/2018 Về việc tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử thành phần uỷ ban nhân dân huyện minh long năm 2018
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /27 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn