Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
201. 489/BC-UBND 11/12/2018 Về việc thực hiện đề án "xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý" năm 2018 trên địa bàn huyện
202. 488/BC-UBND 11/12/2018 Về việc báo cáo kết quả cấp phát gạo cho học sinh đợt 2 học kỳ I (03 tháng) và nhu cầu hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2017-2018
203. 486/BC-UBND 11/12/2018 Về việc 01 năm tình hình triển khai luật hỗ trợ DNNVV huyện minh long
204. 561/BC-HĐND 9/12/2018 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XIX
205. 484/BC-UBND 9/12/2018 Về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
206. 483/BC-UBND 9/12/2018 Công tác thanh tra, công tác TCD, Giải quyết KNTC, công tác PCTN năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019
207. 481/BC-UBND 9/12/2018 Công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo TTATGT
208. 480/BC-UBND 9/12/2018 Tình hình trkhai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTCP về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
209. 479/BC-UBND 9/12/2018 Tổng hợp thông tin chung về xã ĐBKK xây dựng NTM và GNBV gđ 2018-2020 trên đbàn huyện
210. 478/BC-UBND 9/12/2018 Về việc đề xuất, nội dung nâng cao năng lực cho cộng động và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2019
211. 477/BC-UBND 9/12/2018 Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP huyện Minh Long
212. 474/BC-UBND 9/12/2018 Về việc sơ kết việc thực hiện đề án` đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật việt nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020` trên địa bàn
213. 473/BC-UBND 9/12/2018 Về việc rà soát thực trạng các xã khó khăn còn đạt dưới 05 tiêu chí, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn xã dưới 5 tiêu chí
214. 470/BC-UBND 9/12/2018 Về việc tình hình thực hiện nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP, chỉ thị số 26/CT-TTg và chỉ thị số 07/CT-TTg của huyện minh long quý IV và cả năm 2018
215. 468/BC-UBND 9/12/2018 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên đbàn huyện Minh Long
216. 467/BC-UBND 9/12/2018 Kết quả tuần 48
217. 466/BC-UBND 9/12/2018 Về việc kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
218. 417/BC-UBND 9/12/2018 Kết quả thực hiện các kiến nghị KLTT việc chấp hành các quy định của PL về PCCC trên đbàn huyện Minh Long
219. 471/BC-UBND 5/12/2018 V/v giải trình một số nội dung tại thông báo kết luận số 174-TB/HU ngày 28/11/2018 của BTT Huyện Ủy
220. 469/BC-UBND 5/12/2018 Về việc tình hình thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện minh long 03 năm 2016-2018
221. 465/BC-UBND 4/12/2018 Về việc kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn huyện minh long (giai đoạn 2013-2020)
222. 454/BC-UBND 29/11/2018 V/v rà soát, lập danh mục dự án phòng, chống thiên tai cấp bách
223. 450/BC-UBND 29/11/2018 Kết quả Tuần 47
224. 459/BC-UBND 28/11/2018 Về việc tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019
225. 456/BC-UBND 28/11/2018 Về việc kết quả 01 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 22/12/2017 của Huyện uỷ Minh Long
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /27 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn