Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
201. 83/BC-UBND 15/3/2019 V/v số lượng tỷ lệ thôn bản vùng dân tộc thiểu số đã có đường giao thông được đâu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới trên địa bàn huyện Minh Long
202. 78/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo kết quả công tác CCHC quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
203. 72/BC-UBND 15/3/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các quỹ Tài chính ngoài Ngân sách gđ 2011-2020
204. 63/BC-UBND 15/3/2019 V/v thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND UBND các cấp trên địa bàn huyện Minh Long nhiệm kỳ 2014-2018
205. 102/BC-UBND 15/3/2019 Về việc công tác chỉ đạo, điều hành của uỷ ban nhân dân huyện về phát triển KT-XH tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
206. 101/BC-UBND 15/3/2019 Về việc số liệu hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số qua các năm 2016 - 2018 trên địa bàn huyện minh long
207. 100/BC-UBND 15/3/2019 Về việc tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
208. 98/BC-UBND 12/3/2019 Về việc các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện minh long
209. 97/BC-UBND 12/3/2019 Về việc thống kê công tác dân tộc năm 2018
210. 95/BC-UBND 12/3/2019 Về việc tình hình thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2018
211. 93/BC-UBND 12/3/2019 Về việc tình hình thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP, nghị quyết số 35/NQ-CP, chỉ thị số 26/CT-TTg, chỉ thị số 07/CT-TTg của huyện Minh Long quý I năm 2019
212. 99/BC-UBND 8/3/2019 Kết quả tuần 10
213. 92/BC-UBND 7/3/2019 Về việc tiến độ và kết quả thực hiện thống kê đất đai năm 2018
214. 91/BC-UBND 7/3/2019 Về việc một số nội dung tại công văn số 7954/UBND-KT ngày 28/12/2018 của chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục tồn tại trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017
215. 89/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
216. 88/BC-UBND 7/3/2019 Về việc tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
217. 82/BC-UBND 7/3/2019 Về việc thuyết minh thống kê công tác tư pháp năm 2018 theo thông tư 04/2016/TT-BTP của UBND huyện minh long
218. 81/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn năm 2018
219. 79/BC-UBND 7/3/2019 Về việc số liệu xây dựng kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
220. 77/BC-UBND 7/3/2019 Về việc trên địa bàn huyện chưa có vướng mắc, bất cập khi thực hiện các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành luật đất đai
221. 76/BC-UBND 7/3/2019 Về việc vấn đề môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện minh long
222. 74/BC-UBND 7/3/2019 Về việc kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm b, công văn số 6508/UBND-NNTN ngày 24/10/2018
223. 68/BC-UBND 26/2/2019 Về việc sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của bộ chính trị (khoá XI) về hội quần chúng
224. 67/BC-UBND 26/2/2019 Về việc tổng hợp nhu cầu lập quy hoạch năm 2019
225. 66/BC-UBND 26/2/2019 Về việc kết quả rà soát các đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /32 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn