Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 288/UBND-KTTH 19/4/2019 V/v lập, gửi dự toán chi tiết KP thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019
2. 287/UBND-NC 19/4/2019 Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của BCT
3. 286/UBND-NC 19/4/2019 V/v phúc đáp Tờ trình của UBND xã Long Hiệp về đề nghị phê chuẩn chức danh lãnh đạo (CT, PCT) Hội CGC xã nhiệm kỳ 219-2024
4. 285/UBND-KTTH 19/4/2019 V/v xin gia hạn cung cấp hồ sơ, tài liệu số liệu đo đạc bổ sung đất lâm nghiệp, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất trên đbàn huyện Minh Long
5. 284/UBND-NC 18/4/2019 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn bồi dưỡng về CCHC năm 2019
6. 283/UBND-KTTH 18/4/2019 V/v xử lý và tăng cường công tác quản lý đất tại khoảnh 01, lô 10 tiểu khu 265 thôn Kỳ Hát, xã Long Mai
7. 282/UBND-KTTH 18/4/2019 V/v cử đại diện tham gia thành viên BCĐ xây dựng bảng giá đất
8. 281/UBND-NC 18/4/2019 V/v Ban hành quy chế mẫu về công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, đơn vị
9. 280/UBND-NC 18/4/2019 V/v báo cáo thống kê, rà soát nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài đang học tập, làm việc trên đbàn huyện
10. 279/UBND-NC 18/4/2019 V/v đăng ký làm việc với UBND thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
11. 277/UBND-NC 18/4/2019 V/v công bố và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018
12. 276/UBND-NC 18/4/2019 V/v thông tin về hiện tượng "Búp bê Kuman Thong"
13. 275/UBND-VX 18/4/2019 V/v đề nghị báo cáo công tác hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo nghề và GQVL cho NLĐ khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ ĐGS của TTHĐND tỉnh
14. 274/UBND-NC 18/4/2019 V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính
15. 273/UBND-KTTH 18/4/2019 V/v thống nhất kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQGGNBV năm 2019
16. 272/UBND-NC 16/4/2019 Về việc hướng dẫn, giải quyết một số nội dung liên quan đến tôn giáo
17. 263/UBND-KTTH 16/4/2019 Về việc tự tổ chức tháo dở công trình: Cổng chào huyện Minh Long, khi nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 624
18. 658/HDND 15/4/2019 Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2019
19. 269/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v thống nhất điều chỉnh cơ cấu tổ chức đối với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của STNMT
20. 268/UBND-NC 15/4/2019 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang", "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới
21. 265/UBND-KTTH 15/4/2019 Về việc đăng ký danh sách cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký HTX
22. 245/UBND-KTTH 15/4/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQGXDNTM gđ 2010-2020 trên đbàn tỉnh
23. 244/UBND-NC 15/4/2019 V/v báo cáo danh sách đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có cung cấp các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao
24. 242/UBND - VX 15/4/2019 V/v đồng ý việc trích dẫn nguồn tin trang/cổng TTĐT huyện
25. 240/UBND-NC 15/4/2019 V/v góp ý dự thảo QĐ về việc công bố danh mục TTHC liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên đbàn tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /53 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn