Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 459/UBND-NC 20/6/2018 Về việc đăng ký danh sách CBCC cấp xã thgia các lớp bồi dưỡng theo QĐ số 1956/QĐ-TTg của TTCP
2. 452/UBND-KTTH 20/6/2018 Về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động `Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM`
3. 443/UBND-KTTH 20/6/2018 Về việc trkhai thực hiện các Kế hoạch số 65, 66, 67, 68-KH/HU
4. 440/UBND-KTTH 14/6/2018 Về việc thống kê diện tích các loại cây trồng trên địa bàn huyện
5. 438/UBND-KTTH 13/6/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình giảm nghèo năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018
6. 437/UBND-NC 13/6/2018 Về việc thực hiện ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với viên chức trung tâm phát triển quỹ đất huyện Minh Long
7. 431/UBND-VX 13/6/2018 Về việc triển khai thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính Phủ
8. 429/UBND-VX 13/6/2018 Về việc triển khai công tác thu thập tổng hợp thông tin cung lao động trên địa bàn huyện năm 2018
9. 430/UBND-VX 12/6/2018 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình 135 năm 2018
10. 450/HĐND 10/6/2018 Về việc góp ý kiến xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
11. 427/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc rà soát, tổng hợp báo cáo thửa đất, chưa đấu giá và các thửa đất chưa sử dụng do UBND xã Long Hiệp quản lý
12. 426/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận số 166/TB-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
13. 425/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn về hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018
14. 424/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện
15. 423/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc đăng ký diện tích đất trồng lúa năm 2018 theo nghị định số 35/2015/NĐ-CP
16. 422/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp phục vụ hội nghị đối với doanh nghiệp, nhà đàu tư quý II/2018 của UBND tỉnh
17. 421/UBND-KTTH 8/6/2018 Về việc báo cáo kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (vốn sự nghiệp)
18. 419/UBND-NC 6/6/2018 Về việc báo cáo số liệu công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh
19. 418/UBND-NC 6/6/2018 Về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc khối nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
20. 416/UBND-VX 6/6/2018 Về việc tổ chức khám phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật mắt
21. 415/UBND-NC 5/6/2018 Về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện phps luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018
22. 414/UBND-NC 5/6/2018 Về việc triển khai thực hiện nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính Phủ
23. 411/UBND-KTTH 5/6/2018 Về việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến kết quả khảo sát của thường trực HĐND tỉnh đối với dự án VLAP
24. 410/UBND-VX 5/6/2018 Về việc tham gia góp ý dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh
25. 400/UBND-KTTH 5/6/2018 Về việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình khu dân cư mới kiểu mẫu
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /25 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn