Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
26. 118/BC-UBND 22/7/2013 V/v công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, về tình hình phát triển KT-XH tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013
27. 427/QĐ-UBND 15/7/2013 V/v thành lập Tổ thư ký chất lượng ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân đân huyện Minh Long
28. 370/UBND-VP 8/7/2013 V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 2437/KH-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
29. 36/TB-UBND 25/6/2013 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 26 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện.
30. 95/BC - UBND 24/6/2013 V/v Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, về tình hình phát triển KT-XH tháng 6 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2013
31. 32/TB-UBND 17/6/2013 V/v tham dự lễ phát động phong trào thi đua" Minh long chung sức xây dựng nông thôn mới"
32. 31/TB-UBND 12/6/2013 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần 23 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện
33. 32/2012/QĐ-UBND 10/6/2013 V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Minh Long
34. 289/ UBND-NV 3/6/2013 V/v đăng ký CBCCVC đi đào tạo Cao đẳng Phát thanh Truyền hình
35. 28 /TB-UBND 3/6/2013 V/v Ủy quyền xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
36. 27 /TB-UBND 3/6/2013 V/v kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần thứ 21 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện
37. 73/BC-UBND 23/5/2013 Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, tình hình phát triển KT-XH tháng năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2013
38. 72/BC-UBND 22/5/2013 V/v Tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối nawm
39. 252/CV-UBND-TP 22/5/2013 V/v rà soát, thống kê, báo cáo tình hình nuôi con nuôi thực tế
40. 25/TB-UBND 22/5/2013 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 5 của Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND huyện
41. 244/ UBND-VP 15/5/2013 V/v xây dựng đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về" giai đoạn 2013-2015
42. 237/UBND-VP 9/5/2013 V/v Báo cáo tình hình thực hiện phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
43. 59/BC-UBND 18/4/2013 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2013
44. 39/BC-UBND 25/3/2013 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013
45. 106/QĐ-UBND 11/3/2013 V/v "Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử huyện Minh Long giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020"
46. 11/KH-UBND 6/3/2013 V/v tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai(sửa đổi) trên địa bàn huyện Minh Long
47. 23/BC-UBND 21/2/2013 Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2013
48. 20/BC-UBND 18/2/2013 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên Đáng Quý Tỵ - năm 2013
49. 17/BC-UBND 10/2/2013 Tình hình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên Đán Giáp Ngọ - năm 2014
50. Báo cáo 05/ BC - UBND 28/1/2013 Công tác chỉ đạo, đều hành kinh tế-xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2013
   1    2    3     /3 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn