Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 103/TB-UBND 17/12/2014 Về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QDNDVN
2. 102/TB-UBND 15/12/2014 Về việc viếng Nghĩa trang liệt sĩ
3. 99/TB-UBND 12/12/2014 Về việc Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
4. 51/KH-UBND 12/12/2014 Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNVN
5. 1475/QĐ-UBND 12/12/2014 Về việc công nhận danh hiệu cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá
6. 97/TB-UBND 9/12/2014 Về việc hoãn Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp giữa UBND huyện và các HĐT
7. 96/TB-UBND 5/12/2014 Về việc báo cáo thống kê công tác Văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
8. 618/UBND-VX 5/12/2014 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện
9. 1438/QĐ-UBND 5/12/2014 Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2014
10. 1427/UBND-NC 1/12/2014 Về việc báo cáo thống kê công tác Văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014
11. 592/UBND-NC 27/11/2014 Về việc tổ chức bình xét khen thưởng năm 2014
12. 586/UBND-VX 20/11/2014 Về việc lập danh sách trẻ sơ sinh có nhu cầu nhận sữa bột Abbott năm 2014
13. 960a/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà vệ sinh khu du lịch thác trắng
14. 585/UBND-NC 19/11/2014 Về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QLL về thanh niên
15. 584/UBND-NC 19/11/2014 Về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ
16. 583/UBND-KTTH 19/11/2014 Về việc góp ý dự thảo đề án thành lập VP đăng ký đất đai
17. 582/UBND-NC 19/11/2014 Về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
18. 581/UBND-NC 19/11/2014 Về việc báo cáo kết quả công tác tiếp dân đơn thư khiếu nại
19. 580/UBND-NC 19/11/2014 Về việc báo cáo tình hình kết quả kiểm soát TTHC năm 2014
20. 579/UBND-KTTH 19/11/2014 Về việc tăng cường công tác xử lý nợ đọng
21. 45/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đợt 2 xã Long Sơn
22. 44/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Long Mai
23. 232/BC-UBND 19/11/2014 Về việc rà soát dnah mục công trình dự án lập kế hoạch sử dụng đất
24. 1202/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc kiện toàn BQLCTPTV huyện Minh Long
25. 1201/QĐ-UBND 19/11/2014 Về việc phê duyệt điều lệ Hội cựu giáo chức
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /21 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn