Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
126. 44/KH-UBND 13/10/2014 Về việc điều tra rà soát hộ nghèo
127. 199/BC-UBND 13/10/2014 Về việc kết quả định hướng chiến lược thuỷ lợi
128. 195/BC-UBND 13/10/2014 Về việc thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014
129. LT42 10/10/2014 Lịch tuần 42
130. 505/UBND-NC 10/10/2014 Về việc huỷ bỏ các văn bản BCĐ phòng chống tội phạm và tệ nạ xa hội và xây dựng PT TDBVANTQ huyện và cử cán bộ tham gia tổ giúp việc
131. 504/UBND-NC 10/10/2014 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện
132. 502/UBND-NC 9/10/2014 Về việc báo cáo tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
133. 500/UBND-NC 9/10/2014 Về việc đăng ký danh sách tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
134. 499/UBND-NC 9/10/2014 Về việc tăng cường thực hiện Nghị định 36 về quản lý sử dụng pháo
135. 84/TB-UBND 8/10/2014 Về việc kết luận của đ/c Nguyễn Văn Thuần tại HN sơ kết 9 tháng đầu năm
136. 493/UBND-KTTH 6/10/2014 Về việc xây dựng KH phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020
137. 491/UBND-NC 6/10/2014 Về việc báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính
138. 190/BC-UBND 6/10/2014 Về việc tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện hoạt động công tác Đảng
139. 189/BC-UBND 6/10/2014 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
140. 186a/BC-UBND 6/10/2014 Về việc kết quả quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất năm 2020
141. 83/TB-UBND 5/10/2014 Về việc di dời phần mộ có trên đất thuộc dự án đường từ sân bong
142. 488/UBND-NC 3/10/2014 Về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày toàn dân PCCC
143. 184a/BC-UBND 3/10/2014 Về việc thay đổi báo cáo 184 để phục vụ họp tiếp xúc cử tri
144. 184/BC-UBND 3/10/2014 Về việc tình hình thực hiện KT-XH 9 tháng đầu năm 2014
145. 485/UBND-NC 30/9/2014 Về việc triển khai thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên phụ cấp thâm niên vượt khung
146. 41/KH-UBND 30/9/2014 Về việc ứng dụgn CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước
147. 181/BC-UBND 29/9/2014 Về việc kết quả hoạt động phòng chống hạn
148. 179a/BC-UBND 29/9/2014 Về việc các dự án đã có quyết định phê duệyt dự án từ 2013
149. 06/2014/QĐ-UBND 29/9/2014 Về việc phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND 05 Xã
150. 479/UBND-VX 26/9/2014 Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chương trình 135
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /21 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn