Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
151. 179/BC-UBND 26/9/2014 Về việc các dự án đã có quyết định phê duyệt dự án từ năm 2013 trở về trước nhưng đến nay chưa thực hiện đầu tư
152. 171/GM-UBND 26/9/2014 Về việc thay đổi họp trực báo 9 tháng
153. 476/UBND-NC 25/9/2014 Về việc tổ chức ĐH liên hiệp TNVN huyện khoá IV
154. 474/UBND-KTTH 24/9/2014 Về việc tăng cường công tác thu phí sử dụng đường bù
155. 1039A/QĐ-UBND 23/9/2014 Về việc thành lập HĐ tuyển sinh theo chế độ cư tuyển huyện năm 2014
156. 1039/QDD-UBND 23/9/2014 Về việc thành lập BQL nhân rộng mô hình giảm nghèo
157. 470/UBND-KTTH 22/9/2014 Về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện
158. 469/UBND-VX 22/9/2014 Về việc báo cáo kết quả hoạt động công báo
159. LT39 19/9/2014 Lịch tuần 39
160. 468/UBND-KTTH 19/9/2014 Về việc thực hiện chương trình đưa hàng Việt về với nong thôn tháng 9 và 10
161. 467/UBND-NC 19/9/2014 Về việc đăng ký danh sách công chức xã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý LĐXH
162. 466/UBND-NC 19/9/2014 Về việc đăng ký công chức tham dự kỳ thi nâng ngach công chức
163. 465/UBND-KTTH 19/9/2014 Về việc tăng cường quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng nha ở
164. LT40 18/9/2014 Lịch tuần 40
165. 77/TB-UBND 18/9/2014 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội DTTS huyện
166. 464/UBND-KTTH 18/9/2014 Về việc kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
167. 463/UBND-KTTH 18/9/2014 Về việc kế hoạch chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
168. 462/UBND-KTTH 17/9/2014 Về việc tạm dừng triển khai cấp hỗ trợ cho dân giống cây sa nhân tím và cây bời lời
169. 461/UBND-NC 17/9/2014 Về việc tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm để thực hiện quy trình bổ nhiệm các chức danh
170. 460/UBND-NC 17/9/2014 Về việc cử cán bộ tham gia tập huấn tôn giáo tại Tỉnh QN
171. 459/UBND-KTTH 17/9/2014 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020
172. 174/BC-UBND 17/9/2014 Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH từ 2011-2015
173. 174/BC-UBND 17/9/2014 Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH từ 2011-2015
174. 173/BC-UBND 17/9/2014 Về việc rà soát thống kê và trình công bố lại TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và xã
175. 1029/QĐ-UBND 17/9/2014 Về việc kiện toàn BCĐ cuộc vận động toàn xã hội chăm soc và phát huy vai trò người cao tuổi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /21 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn