Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 97/TB-UBND 30/12/2015 Về việc Lich Tiep Công dân đinh kỳ năm 2016
2. 05/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Về việc ban hành quy chế Thi đua khen thưởng huyện Minh Long
3. 2150/QĐ-UBND 29/12/2015 Về việc phê duyệt KHHĐ thực hiện chiến lược QG về bình đẳng giới huyện Minh Long
4. 2116/QĐ-UBND 21/12/2015 Về việc kiện toàn BCD và thành lập Tổ giúp việc cho BCĐ giảm nghèo nhanh và bền vững
5. 93/TB-UBND 17/12/2015 Về việc nghỉ lễ tết năm 2016 đôi với CBCCVC người lao động và treo cờ Tổ quốc nhân dịp ngày lễ tết 2016
6. 65/KH-UBND 17/12/2015 Về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đ/v công tác PCCC
7. 612/UBND-VX 15/12/2015 Về việc triển khai thực hiện thảo thuận hợp tác viễn thông CNTT
8. 610/UBND-NC 14/12/2015 Về việc hướng dẫn bình xét tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015
9. 2054/QĐ-UBND 10/12/2015 Về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2015 cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện
10. 68/UBND-QĐ 9/12/2015 Về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai Tài sản thu nhập năm 2015
11. 596/UBND-VX 9/12/2015 Về việc đối thoại chính sách giảm nghèo đối với người dân ở xã Thanh An, huyện Minh Long
12. 64/KH-UBND 8/12/2015 Về việc Công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
13. 595/UBND-NC 8/12/2015 Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ năm 2015
14. 586/UBND-VX 2/12/2015 Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tinh nguyện
15. 581/UBND-NC 30/11/2015 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép và thẩm quyền cấp giấy nghỉ phép hàng năm cho CBCCVC
16. 87/TB-UBND 24/11/2015 Về việc kết luận của Đồng chí Võ Đình Tiến Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban tháng 11
17. 61/KH-UBND 24/11/2015 Về việc tổng kết kết quả thực hiện hành động về bình đẳng giới huyện Minh Long
18. 578/UBND-VX 24/11/2015 Về việc tổng kết kết quả thực hiện hành động về bình đẳng giới huyện Minh Long
19. 5868/KH-UBND 20/11/2015 Về việc:công tác Phòng chống tham nhũng 2016
20. 575/UBND-NC 20/11/2015 Về việc hướng dẫn đánh giá phân loại CBCCVC và hợp đồng lao động năm 2015
21. 256/BC-UBND 19/11/2015 Về việc công tác chỉddaoj điều hành của UBND huyện về tình hình phat triển KTXH tháng 11 Và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015
22. 567/UBND-NC 18/11/2015 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
23. 562/UBND-VX 18/11/2015 Về việc thực hiên truyền thông trọng điểm về PCBLGĐ trogn tháng 11/2015
24. 60/KH-UBND 17/11/2015 Về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2016 trên địa bàn huyện Minh Long
25. 564/UBND-NC 17/11/2015 Về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch CCHC năm 2015 của UBND tỉnh
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /14 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn