Phân loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
76. 02/BCD-iSO 28/7/2015 Về việc xây dựng mục tiêu chất lượng 2015 và báo cáo công tác xử lý văn bản
77. 39/KH-UBNDHML 27/7/2015 Về việc triển khai thực hiện nhỉệm vụ công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Minh Long
78. 37/KH-UBND. 27/7/2015 Về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2015
79. 156/BC-UBNDHML 27/7/2015 Về việc công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện về tình hình phát triển KTXH tháng 7
80. 04/2015/QĐ-UBND 27/7/2015 Về việc ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ mối quan hệ của phòng Nội Vụ huyện
81. 03/2015/QĐ-UBND 27/7/2015 Về việc ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ mối quan hệ của phòng Tư pháp huyện
82. 02/2015/QĐ-UBND. 27/7/2015 Về việc ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ mối quan hệ của phòng Dân Tộc huyện
83. LICH 31 24/7/2015 Về việc LICH TUAN 31
84. 55/TB-UBNDHML 23/7/2015 Về việc kết luận của lãnh đạo BTGHU và UBND huyện tại HN đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp
85. 38/KH-UBND. 23/7/2015 Về việc triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2015
86. 56/TB-UBND, 22/7/2015 Về việc uỷ quyền xử lý công việc thuộc thâm quyền của Chủ tịch UBND huyện
87. 351/UBND-NC 21/7/2015 Về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của UBND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay và nhiệm vụ trong thời gian tới
88. 07/HDTDDKT 21/7/2015 Về việc bình xét khen thưởng chiến lược phát triển thanh niên
89. 52/TB-UBND. 20/7/2015 Về việc tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình người có công với CM và viếng NTLS
90. LICH 30 17/7/2015 Về việc LICH TUẦN 30
91. 337/UBND-VX// 16/7/2015 Về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT
92. 336/UBND-VX.. 16/7/2015 Về việc ủng hộ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam huyện
93. 335/UBND-VX.// 16/7/2015 Về việc phối hợp triển khai điều trị bằng methadone
94. 35/KH-UBND 15/7/2015 Về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ
95. 49/TB-UBNDHML 14/7/2015 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Đinh Văn Điết, GĐ Ban QLRPH huyện
96. 98./GM-UBND 13/7/2015 Về việc Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg
97. LICH 29 10/7/2015 Về việc LICH TUAN 29
98. 34/KH-UBND. 10/7/2015 Về việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống công an nhân dân
99. 32/KH-UBNDHML 6/7/2015 Về việc đầu tư ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước HML
100. 26/TB-HDND 6/7/2015 Về việc tổ chức kỳ họp HDND huyện lần thứ 11
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /14 Trang

Bản quyền © 2012 Trang thông tin điện tử UBND Huyện Minh Long

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND Huyện Minh Long

Tel: 0255 3866235 - Fax: 0255 3866320

Email: banbientapvpub@gmail.com.vn